Hoeveel mensen keken vóór u

woensdag, november 17, 2010

Basis Apeldoorn

DE BASIS  APELDOORN
Een commerciële kerk van één eigenaar

zie ook http://kritischgeloven.blogspot.com/2011/03/basis-ii.html

Reacties op advertentie Marktplaats en speurders (v.a. mei 2010)  en deze blog:

De door mensen ingestuurde "meningen" zijn niet op waarheidsgehalte getoetst. Het kan dus gaan om persoonlijke belevingen van de schrijvers/schrijfsters:
.
zie ook: http://www.aboutus.org/Basis.cc en http://kritischgeloven.blogspot.com/2010/11/de-basis-laagdrempelige-kerk-in.html


Samenvatting mails en reacties (periode mei 2010 - januari 2011)


In mei 2006 is via marktplaats.nl en speurders.nl gevraagd om reacties over- en ervaringen met de Basis Apeldoorn,  een laagdrempelige, zich christelijk noemende kerk.  In de periode  juni 2010 tot januari 2011 werden 134 mails ontvangen.  De mails kunnen als volgt worden verdeeld:
Algemene opmerking/vraag
31
Positieve ervaringen/opmerkingen
12
Verdedigend
4
Niet positief, geen kritiek
24
Kritiek
63


63 kritische mails betroffen

eigenaarsschap/bedrijfsvoering
21
onduidelijkheid financiën
11
geen sturing vanuit gemeente
10
kritiek geloofsviering
18
algemeen
3


Hieronder zijn (delen van) een aantal mails (en/of reacties) weergegeven.
Er zullen geen mails meer worden toegevoegd. Reageren op dit artikel blijft uiteraard mogelijk.
----------------------------------------


Uit de mails/reacties

nb: kritische opmerkingen in de voor november ontvangen mails zijn nagenoeg gelijk aan de hiernavolgende en vanwege de lengte dit dit deel-blog zou gaan vormen, niet opgenomen


Email ontvangen 17 november 2010
(mailadres: kritischgeloven@aol.nl)
Geachte gelovige
Goed dat u stukjes schrijft over “De Basis”, de kerk van Peter van de Weerd, uit Apeldoorn. Wij hebben daar een tijdlang gekerkt. We waren uitgekeken op onze eigen kerk (Hervormd) waar de diensten zich elke zondag in dezelfde vorm afspeelden.  Een goede kennis heeft ons toen uitgenodigd om eens bij  “De Basis” te gaan kijken. Dat hebben we gedaan. Het was er in ieder geval anders dan anders.  We waanden ons bij een voorstelling. Koffie aan ons tafeltje en dan maar kijken naar de show.  Toch werd onze interesse getrokken. Er was gezelligheid en het leek of er een nauwe band was tussen de kerkgangers. Wij vonden het wel vreemd dat we niet echt mee konden zingen en met moderne muziek hebben we wat minder, maar goed, niet alles kan naar wens zijn toch. Op een zondag, ik meen de 4e keer dat wij er waren, kwam er iemand naar ons toe met een formulier. We hadden dat formulier al wel gezien en gelezen. Het betreft een formulier waarmee je automatisch geld overmaakt, als je het tenminste ondertekent. Die iemand vertelde ons dat zo’n zondagsdienst natuurlijk geld kostte en dat dit werd betaald uit giften, o.a. van de bezoekers. Zij, het was een vrouw, zei ook dat er voor de handhaving van “De Basis” meer geld nodig was. Toen ik vroeg hoeveel “men” normaal bijdroeg, kreeg ik als antwoord dat dit minimaal 5% van je jaarsalaris was. Minder mocht ook, maar het liefst meer. Ik vond dat nogal een bedrag, maar goed, je denkt er serieus over na. Ik heb gevraagd om een financiële verantwoording van de kerk, maar die had die mevrouw niet bij de hand. Ze zei zelfs dat inkijken van dat soort stukken niet nodig was omdat “De Basis” voor 100% te vertrouwen was.
Ik heb toen gezegd dat wij erover zouden nadenken en dat we erop terug zouden komen. Het formulier hebben we mee naar huis genomen.
In de weken daarna zijn we er steeds door dezelfde mevrouw op aangesproken. Of we al hadden nagedacht en of we het formulier al hadden ingevuld.  Toen wij zeiden dat we nog nadachten, werd ze zelfs een beetje kribbig.  Inmiddels had ik hier en daar ook al met kerkgangers gesproken. Het bleek dat er toen nogal veel ontevreden mensen waren bij de “De Basis”. Die mensen vonden dat er teveel voorstelling was in “De Basis” en dat er te weinig gelegenheid werd geboden om zelf te zingen en/of om zelf te bidden. Wij waren het wel met die mensen eens. Zij werden overigens gesteund door de tweede voorganger (ik noem de naam maar niet). Wij vonden het dan ook verbazend dat op een gegeven moment een hele grote groep mensen “de kerk uit moesten”. Zij werden letterlijk weggestuurd. Raar toch. Een kerk is toch van de gemeente en als een grote groep de dingen ietsje anders wil, dan moet dat toch bespreekbaar zijn. Maar nee, zoiets is dus niet bespreekbaar. Alles moet, zoals de heer van de Weerd dat wil.
Toen ik door ging praten over de financiële situatie, omdat ik daar nu eenmaal duidelijkheid over wil, werden de reacties kribbiger en soms bozer. Als je Jezus dient dan is geld toch niet belangrijk, zo werd beweerd. Wij gingen ons daar steeds meer aan ergeren. Aan de kerk zelf. Aan de voorstellingen. Aan het steeds opnieuw klinkende applaus, aan de vele foldertjes over reisjes, muziek en ga zo maar door. En zeker ook aan de artiesten die kwamen optreden en die volgens ons helemaal niet gelovig waren.  Ik heb dus op een gegeven moment aan die mevrouw gezegd dat wij niet meer naar “De Basis” zouden komen. Ze vroeg me nog waarom, maar toen ik mijn reden gaf, wendde ze zich af met de woorden “jullie geloven onvoldoende”

(naam bij red bekend)

19 nov: een linkje van vroeger
http://www.noukster.com/dynamic/index.php?viewstate=newsitem&newsitem_id=190

Ontvangen 19 november 2010

Geloven doe je in de kerk, zeiden mijn ouders mij. Wij, mijn vrouw en ik, hadden de kerk waartoe wij behoorden (RK) reeds lang verlaten. Toen hoorden we van "De Basis" in Apeldoorn. Vanuit onze woonplaats Deventer is die makkelijk te bereiken, dus gingen we eens kijken. Onze eerste kennismaking was prettig. Een enthousiaste groep gelovigen en, als vreemde, werd je warm ontvangen. Echter na een aantal malen kerken vonden we het toch allemaal te netjes, te commercieel en te gelikt. Dat hebben we dan ook geuit, maar niemand begreep ons.  Wij vonden dat erg gek. Je gaat toch naar een kerk om ook zelf een bijdrage te leveren, al was het alleen maar het zingen van een lied of een persoonlijk gebed.  "De Basis" leek meer en meer op een theater met moderne muziek. Nu zijn wij niet zo jong meer, dus voor ons is beatmuziek, zoals wij dat noemen, bijzaak. Vreemd was het ook dat je in de kerk aan een tafeltje zat met een lekker kopje koffie, terwijl er bv. gepredikt werd. We begonnen ons ook te ergeren aan dat applaus. Applaudiseren doe je toch in een concertzal of een theater. Kortom, wat wij daar inbrachten vonden velen onzin. Zelfs de voorganger zei: "als je je ergert, nou dan kom je toch niet!!".
Toen kwam er iemand met een formulier. We hadden dat formulier al eens eerder gezien. Je zou het moeten invullen als je lid werd van "De Basis". Ze vroegen daar 5 tot 10 procent van je netto inkomen. Althans, dat was normaal volgens de mevrouw die ons het formulier in de handen drukte.
Wij zijn niet gewend dat je verplicht bent een bijdrage te geven die vantevoren vast staat.  Het is dus niet de plek waar wij horen. Het is geen kerk.

(naam bekend bij redactie)

Ontvangen 20 november 2010

Wij zijn heel tevreden bij "De Basis". Ons maakt het niet uit dat er één eigenaar is. Wij zoeken Jezus en zijn Zijn volgelingen. Van ons mag de baas/voorganger verdienen wat hij wil. Hij werkt er ook hard voor en heel veel vrijwilligers met hem.

B. Chick

Ontvangen 20 november 2010
De kerk van  de heer v.d. Weerd is geen kerk. Het is een schouwburg of muziektheater met optredens. Hijzelf is het middelpunt en niemand anders. Wij hebben in de beginfase meegedaan. Toen er een hele grote groep mensen (de helft van de regelmatige bezoekers)  vond dat het anders moest, werden ze er gewoon uitgezet door meneer v.d. Weerd.  Het leek wel een dictatuur. Praten over welke verandering dan ook, was niet mogelijk. Wij zijn er daarom ook maar uitgestapt. Ons gaat het niet om show, maar om geloof, niet om mooie optredens, maar stilstaan bij jezelf, niet om applaus, maar om jezelf vinden.
anoniem

Ontvangen 20 november 2010

Een klein stukje uit de mail

Het is niet onze kerk. Wij vonden het te modern, met muziek, films en diashows. Het is net een cafe-restaurant waar stukjes worden opgevoerd.  Ze hadden gezegd dat er geen collecte zou zijn, maar de tweede keer werd ons wel om geld gevraagd. Veel meer dan we bij een normal collecte zouden geven. Lijkt ons logisch. Zo'n voorstelling kost veel geld. Voor ons is vieren van je geloof beter, als het eenvoudiger zou gaan. Jezus was ook geen showfiguur uit Zijn tijd


21 november 2010

uit de mail:

Nee, een kerk is "de Basis" Apeldoorn niet. Van de Weerd, een handige zakenman, heeft een theater gesticht waar je juicht en klapt voor goede optredens. Zelf is hij altijd het middelpunt. Ook al zegt ie dat het niet zo is, toch wordt er geld gevraagd. Niet in een collecte, maar via een bankmachtiging. Graag adviseert men hoeveel je moet bijdragen. De (multimedia) bedrijven uit het netwerk van dhr. VdW, zijn nauw betrokken. Muziek is te koop net zoals vele andere zaken.  Eenvoud is ver te zoeken.Een mail

Wij hebben ons ooit door vrienden laten overhalen om mee te gaan naar de Basis. We werden er gezellig en vriendelijk ontvangen, dat wel. Toch voelden we ons er niet zo thuis. Alleen moderne muziek en diensten die vooral gericht zijn op jonge mensen. Hossen en meedeinen is voor ons, bijna zestigers, niet aantrekkelijk.
Zitten aan een tafeltje met een drankje, terwijl er wordt gepreekt, ook niet. Toen mensen ons vroegen hoe wij het geheel vonden, hebben wij eerlijk onze mening gegeven. Maar dat werd niet gewaardeerd, integendeel. We zijn e rtoch een tijdje gebleven. Wij weten dat toen, meer mensen, dezelfde bezwaren hadden. Dat waren er nogal een aantal. En toen die dat met de heer v.d. Weerd bespraken, was er maar één weg, nl. de kerk uit. Toen werd duidelijk dat de heer v.d. Weerd de kerk als eigen bezit zag en geen enkele ruimte geeft aan anderen om de manier wat bij te stellen. Wij moesten daarom weg. Niet dat wij daardoor ongelukkig zijn, in tegendeel. Maar het mag gezegd dat een kerk die een bedrijf is, van één eigenaar, dus eigenlijk geen kerk is.

Onze vrienden zijn er gebleven. Onze beslising om er te stoppen, maakte voor hun de vriendschap onmogelijk. Raar toch. Vriendschap hangt toch niet af van naar welke kerk je gaat.

naam bekend

stukje uit mail 22 november 2010

In Nederland heb je inmiddels van die beginnende “nieuwe kerken”. De basis te Apeldoorn, dat is er een. Een handige zakenman die een kerk sticht, samen met de stichting willow creek, die ook in Hour of Power als stichting haar rol vervult. En in apeldoorn staat nu een kerk, die alles huurt bij de bedrijfjes van de voorganger. Geluid, video, computers en muziek. Het moet allemaal proffessioneel. Dat trekt kijkers. En je hoeft zelfs niet gelovig te zijn. Christelijk doen, brengt geld op.

naam bekend


Uit een mail: 25 november 2010

Wij zijn 4x bij de Basis Apeldoorn geweest. Het is idd geen kerk maar meer een hypermodern geloofstheater. Show en applaus zijn er normaal. Er is ook een toneel.  Dat moet waarschijnlijk vanwege de show. De muziek was ons te modern. Nooit wordt er een ouderwets lied gebracht het moet allemaal gelikt. De prediking was fel en indringend, maar gaat uit van de letterlijke bijbelteksten. Eigenlijk erg inkonsekwent, want de dienst wordt niet conform "het woord" gehouden. Die voorganger is wel een haantje de voorste. het schijnt dat de kerk van hem is, een bezit dus. Dat kan niet goed gaan. Wij ontmoetten meerdere mensen die het daar steeds minder van moeten hebben. Maar eerlijk gezegd, er zijn ook mensen die met hem dwepen. Wij gaan niet meer. Dwepen is niet onze stiel. Trouwens die voorganger kan niet zingen.


28 november 2010 (stukje mail)

V.d. Weerd is de baas en niemand anders. Hij gedraagt zich ook als directeur. Hij spreekt bijbelse woorden, maar houd zich er zelf niet aan. Commercialiteit hoort niet in een kerk. Zeker niet als de financiële revenuën alleen naar de eigenaar vloeien. Dat is onchristelijk. Ook onchristelijk is dat er daarover geen enkele openheid wordt gegeven.
(afzender bekend)

29 november 2010 (stukje uit mail)

God laat zich niet uitbuiten. Jezus is geen commerciëel instrument. Mensen die intens en oprecht geloven, zullen uiteindelijk "de basis" de rug toekeren.

29 november 2010

Goed dat er eindelijk eens kritiek is op de Basis. Goed dat ook de vinger wordt gelegd op de juiste punten, de rol van de voorganger en de wijze waarop hij zijn activiteiten te gelde maakt. Jammer dat de mensen hem niet door hebben en als schapen hun (te hoge) giften verstrekken, waarmee dan weer de activiteiten van de voorganger worden gefinancierd.

1 december 2010 (deel email)

Alles in de Basis, gaat naar de zin van v.d.Weerd. Inbreng van derden is moeilijk, zo niet onmogelijk. Hoe v.d.Weerd zijn inkomsten genereert, is mij in ieder geval onduidelijk. Voor niks doet hij het niet. Voor niks gaat immers de zon op. De stichtingen en BV's rond "de basis" zullen wel opleveren voor hem en zijn vrouw, al is dit een veronderstelling van mij. Wat wel zo is is dat v.d.Weerd de baas is. Bij de basis is geen sprake van enige domocratie. Niet bijj het zakelijk gedeelte en ook niet bij het spirituele deel.

2 december 2010

Ik dacht iets echts gevonden te hebben. Een plek waar je je geloof kon vieren op je eigen manier. Het is me tegengevallen. Alles is een show. Modern aan de ene kant, maar erg behoudend aan de andere kant. Zo geloofd de heer Weert dat Adam en Eva bestaan en smijt hij met bijbelteksten vol wetten. Maar zondags kun je hem ook bij het wokrestaurant treffen. Niet dat ik dat erg vind, maar als je de bijbelse regels toepast, doe ze dan ook allemaal.

11 december 2010
U schrijft over de plek waar ik bijna wekelijks ben. De Basis, een kerk met compassie in Apeldoorn. Wat doet het ertoe dat zo’n kerk één eigenaar heeft.  Daar gaat het toch niet om. Het gaat om jou en je geloof in Jezus, de zoon van God. Meer niet, maar ook niet minder.  Gods boodschap komt niet van een voorganger, maar direct van Hem zelf. Stel je hart open en God vind je, waar je ook bent. Zelfs in de Basis.
(verbeteringen aangebracht)

12 december 2010 (uit een mail)

Het is heel gezellig in de Basis. Geen collecte en een fantastische dienst. Zeuren over geld, wordt niet gedaan. Je kunt er idd. CD's kopen en koffie meenemen naar de dienst. Wat is daar mis mee? Zingen doen we wel. Uit volle borst zelfs. Soms gewone, maar vaak moderne muziek. Muziek die Jezus ook gekozen zou hebben als Hij vandaag had geleefd. Ik zeg u, het gaat niet om de verpakking, maar om de inhoud. Tenslotte, wat zou het uitmaken als de voorganger een ton, twee ton of drie ton verdient. Het gaat toch om jouwzelf.
(anonieme mail)

13 december verantwoording

De advertentie op marktplaats.nl met een oproep om reacties op "De Basis" te apeldoorn, leverde 48 mails op. Vijf mails waren positief. In die mails wordt de basis als "een kerk" ervaren en vind men dat bemoeienis met de leiding niet noodzakelijk is. Negen mails kwamen van mensen die de basis blijkbaar niet kennen. De rest van de mails heeft aanmerkingen zoals in de hierboven staande stukjes al wordt aangegeven. Kernpunt van kritiek is de wijze waarop de Basis geestelijk word gerund, met één directeur die er zijn eigen stempel op drukt. Er wordt aangegeven dat dit enkele malen tot kleinere- en grotere "afscheidingen" leidde. Hier wordt een mede-voorganger van de heer van der Weerd genoemd, die het ook anders wilde. Enkele malen wordt ook aangegeven dat de basis "te modern" zou zijn. Niet is na te gaan of dit de mening is van senioren. In 12 mails wordt bezwaar gemaakt tegen het feit dat de Basis haar deuren opent voor iedereen en dat mensen, willekeurig wat, kunnen geloven. Dit wordt anders ervaren dan in de gemeente waar deze mailers voor "de Basis" lid van waren.
Onduidelijkheid over de financiën wordt 15x genoemd.

14 december 2010 (uit een lange mail)

Over onze Basis niets dan goeds. Behalve dan in uw blogje. Misschien bent u er één keertje geweest, of helemaal niet.  Het blijkt nl. dat u onze kerk niet kent. Ik vraag u dan ook wat er mis is met een kerk die op commerciële gronden is opgericht, met als doel gewoon en laagdrempelig te zijn. Volgens mij niks. En ik vraag ook wat er fout is aan het feit dat onze kerk “een eigenaar” heeft. Volgens mij is dat niet belangrijk. Natuurlijk, er hebben zich in het verleden strubbelingen voorgedaan. Natuurlijk, er zijn mensen die zich teleurgesteld voelden in het inhoudelijke beleid en die daarom zijn weggegaan. Teveel mensen naar mijn zin. Maar zulke strubbelingen komen nu eenmaal voor bij een nieuwe instelling en dus ook bij een nieuwe kerk. Er zullen nog veel meer mensen “de basis” de rug toe keren. Ook nu zijn er mensen die dat doen. Maar waar het mij om gaat is dat v.d.Weerd mij de gelegenheid biedt, om intens met mijn geloof om te gaan. Of v.d. Weerd daar rijker van wordt is voor mij daarbij oninteressant. Ik stel me die vraag dus niet. En waarom zou je niet lekker koffie drinken tijdens de dienst. Dat is toch gewoon fijn. En dat je spulletjes kan kopen in de kerk, op zondag, dat stoort mij niet.
Ik kom voor mezelf en voor God. Ik stoor me niet aan het feit dat er artiesten optreden. En ook niet als die artiesten door v.d.Weerd worden geleverd of gecontracteerd.  Ik luister bid en zing mee. Dat laatste daar waar ik kan en dat is meestal bij de normale gebruikelijke kerkliederen. Die moderne liedjes ken ik niet zo. Tenslotte ben ik een 50-plusser en daardoor niet op de hoogte van pop- en praise songs. Ik bid dan mijn eigen gebed en heb mijn eigen gedachten. Ik gedenk Jezus die voor ons allen aan het kruis is gestorven, ter vergeving van uw en mijn zonden. En nogmaals, wat is daar mis mee.
Kritiek is goed. Maar laten de mensen met kritiek dat ventileren in onze, hun eigen, kerk. Dan kan er tenminste een gesprek plaatsvinden. Is men niet tevreden over de dienst, dan kan er altijd over gesproken worden toch? .........
(afzender bekend)

Stuk uit toegezonden verhaal 15-12-2010

Jezus is te koop. Neem een kopje koffie en neem het mee naar de zaal. Geniet van een heerlijk liedje van John Lennon. Denk dan, imagine there is a heaven, en je bent op weg. Daarna wat stichtelijke woorden over een persoonlijk probleem dat je niet hebt, of wel hebt. De oplossing staat in de bijbel. Dat boek is waar, van kaft tot kaft. Verwonder je dan dat velen die met jou in de zaal zitten, de bijbel niet kennen. Nee, want zou dat zo zijn dan zouden ze zich met jou afvragen waarom de voorganger al die enge teksten niet voordraagt, die ook in de bijbel staan. Dat past waarschijnlijk niet. God is liefde, ook al heeft God zelf (of anderen aangezet) hele volkeren uit te roeien en/of tot slaaf te maken. Nee, de voorganger pakt die teksten niet. Die laat hij keurig in de hoek liggen. Het zou niet passen binnen zijn marktconcept van positivisme.
Je buurvrouw geniet van ilse de lange, die inmiddels optreedt. Ze heeft neiging tot het maken van daspassen. Dansen doe je in de kerk niet, maar haar benen en voeten, gaan heen en weer. Je leest het formulier dat voor je op tafel ligt. De kerk vraagt een gift van je, liefst maandelijks. De meneer links naast je ziet blijkbaar dat je twijfelt. Hij buigt zich naar je toe en zegt: “je mag het zelf weten wat je invult hoor, ik doe 10% van mijn netto inkomen”.  Das heel wat denk je terwijl je de man glimlachend toeknikt. Hij leunt weer achterover. Zijn vrouw gaat nog een bakje koffie halen.
Weer wordt een stichtelijk woord gesproken. Een beetje raar, want alles gebeurt op een podium. Het lijkt wel een schouwburg. De bands blijven tijdens het woord stil of pingelen soms een stukje mee. De voorganger vertelt in een lang verhaal dat alleen goed gedrag je niet helpt. Nee, zo kom je niet in de hemel. Je moet je aan de wet houden. Gods wet. En, je moet in Hem geloven. Daarmee bedoelt hij Jezus, de Zoon van God. Weer haalt de voorganger teksten in de bijbel aan. Ikzelf ken de bijbel wel en weet dat er ook teksten staan waarin wordt gezegd dat goede mensen WEL in de hemel komen. Die teksten komen deze voorganger blijkbaar niet uit. Ze worden dus niet aangehaald en uitgesproken.
Ja, zo kan ik ook alles bewijzen. Gewoon kiezen wat je uitkomt. Een van de vorige keren betoogde de voorganger dat Adam en Eva werkelijk bestaan hebben. Want het staat in de bijbel. Toen ik daar kerkgangers over polste, bleken velen een andere mening toegedaan.  Ook werd gezegd: “je moet het symbolisch zien”.  Maar hoe doe je dat, iets symbolisch zien. Hebben Adam en Eva nu wel, of niet bestaan. Ja zegt de voorganger, maar ik blijf “nee” denken. Dan vraagt de voorganger of wij kerkbezoekers  “Nee” kunnen zeggen. Er ligt een kwisje voor me, die ik mag invullen. “Nee”denk ik, “dat doe ik niet” en ik besef dat ik goed nee kan zeggen. Flauwe spelletjes. Het lijkt wel astro-tv. Het blijkt toch ietsje anders, want weer wordt de bijbel erbij gehaald. Een voorbeeld van Paulus die zich beriep op zijn “Romeinse” afkomst. Ik haal nog maar een kopje koffie. Ik loop langs de uitgestalde stalletjes, waar CD’s en boeken te koop liggen. “Das toch werken en, het is zondag”denk ik dan. Maar die wet vind de voorganger niet voor zichzelf opgaan. Veel vrijwilligers steken een handje uit. Er wordt keihard gewerkt, daar voor die kerk, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik spreek zo’n vrijwilliger aan. Hij doet het voor niets, anderen ook, de voorganger ook en zijn vrouw ook.  Dat laatste (van die voorganger en zijn vrouw) geloof ik niet. Om zo’n kerk te runnen is toch veel geld nodig en je moet ook leven. Ik ken de voorganger. Hij is/was directeur/aandeelhouder van vele bedrijven. Allemaal met multimedia en/of muziek en/of Chisten-zijn als ondertoon. De man woont in een mooi huis. Dat moet toch ook betaald. Ik besef dat ik argwanend ben, te misschien. Maar toch, de gedachte laat me niet los. Als ik een van de volgende bezoeken eens praat over het inkomen van de voorganger en zijn vrouw, wat ik met schijnbare vaste leden doe, dan wordt men zwijgzaam, grimmig of men wuift de vraag weg. In die gesprekken blijkt dat je echt lid kunt worden. Dan moet je wel dat formulier invullen, wat ik de vorige keer terzijde schoof. Ik denk er niet aan.


17 december 2010
Uit een mail:
Voor alle schrijvers in dit logje zou ik zeggen. Kom gerust eens naar De Basis. Je zult zien dat het allemaal wel meevalt.  Wij vieren zondag gewoon een fijne dienst, waar jij ook welkom bent.  En ja, klappen mag. Meezingen natuurlijk ook. Er is geen collecte. Dat formulier waarmee je lid kan worden, hoef je niet in te vullen. Voor iedereen is er koffie of thee en onze voorganger, de eigenaar van de kerk, is gewoon tof. Maak je niet dik om materiële zaken, maar zorg dat je in het reine komt met God, via Jezus Christus onze Heer.
basist

17 december 2011

Via via werd ik geattendeert op jouw blog. Ik kwam daar omdat ik informatie over de kerk de Basis in Apeldoorn aan het zoeken was. Mijn vriendin gaat daar de laatste maanden heen en ik hoor de laatste tijd wat vreemde verhalen. Zodoende mijn zoektocht op internet. Ik schrok van de reacties die ik op jouw blog las. Ik ben een paar keer meegeweest maar ikzelf heb er niet zoveel mee. Ik laat mijn vriendin doen waar zij zin in heeft maar ik begin te denken dat zij moet oppassen er niet verder in getrokken te worden dan wel goed voor haar (ons) is. Ik zou graag met kritische mensen hierover praten. Ze zeggen wel dat je beter halverwege kunt keren dan helemaal te verdwalen. Heb je tips voor mij?
(afzender bekend)
Reactie:
Iedereen kiest voor zichzelf. Geloof wordt door God gegeven, de kerk waar je je geloof wilt vieren, kies je zelf. Er zijn mensen die geen bezwaar hebben tegen een kerk die eigendom is van één voorganger, die allesbepalend is voor het beleid en de inhoud van die kerk. De ander kiest voor een reguliere christengemeente, waarbij de gemeente zelf een voorganger beroept (kiest). In dit Blog zijn beide meningen vergegenwoordigd (m.n. in de reacties) . U zult dus zelf moeten nadenken over wat u wilt. Laat u goed voorlichten, voor u kiest. Praat met anderen, maar wees zelf vooral kritisch. Onderzoekt alles en behoud het goede!

17 december 2010 (anonieme reactie)

Het is knap: op 16 september wordt een oproep op Marktplaats geplaatst en vanaf dat moment "regent"het emails richting de kritisch gelovige, volgens Marktplaats wonend hij in 's-Gravezande (dus wat heeft hij met de Basis in Apeldoorn?). Het het meest frappante aan al deze emails is eigenlijk dat er kennelijk heel veel mensen die in de Basis zouden zijn geweest op deze oproep op Marktplaats hebben zitten wachten om nu eindelijk hun kritiek op de Basis los te kunnen laten. Vreemder nog is dat de kritiek steeds over dezelfde zakenman Peter van der Weerd gaat en nóg vreemder is dat vele mensen schrijven dat ze op vragen over financiën geen antwoord te hebben gekregen. Maar het vreemdst van alles is wel dat er zo ontzettend veel wordt gesuggereerd terwijl er helemaal niets wordt waargemaakt. De zogenaamde "positieve schrijvers" zijn allemaal gemaakt onverschillig: zij vinden het allemaal wel best zo. En: als die zakenman er geld aan wil verdienen dan vinden ze dat ook wel best. Mijn idee : al die emails heeft onze kritisch gelovige zelf geschreven en ... ik denk dat de kritisch gelovige uit Apeldoorn komt en waarschijnlijk heel vaak in de Basis is geweest en waarschijnlijk nog veel beter weet hoe het er wél aan toe gaat maar ... de kritisch gelovige is waarschijnlijk een heel rancuneus tiep die het met de waarheid spreken niet zo nauw neemt. En nu maar eens afwachten of deze reactie door de kritsich gelovige op zijn blog mag blijven staan. Waarschijnlijk komt er plotseling een email van iemand die mijn reactie wel onderuit zal halen. Wedden dat ook díe mail van dezelfde rancuneuze mijnheer is ? Welkom op de Basis en: als je vragen hebt over de échte gang van zaken schiet maar eens wat mensen aan, wedden dat je een eerlijk antwoord krijgt ? En dat antwoord zal je nog bevallen ook nog.

(nb: in mei 2010 werd de eerste advertentie gezet bij marktplaats en bij speurders: red)

17 december 2010 (stukje uit mail)

Ik vindt het fijn ergens bij te kunnen horen. Alleen is het verschil tussen veel kerkgemeenschappen heel groot. Geloven is fijn, maar ben ook een heel objectief persoon die graag reden ergens achter weet. De Basis lijkt mij niks voor mij. Ik ben er nog nooit geweest hoor, maar het feit dat die kerk van een persoon is, trekt mij niet,

afz. bekend

18 december ontvangen

Beste Gelovige
Ik heb de site van de basis, http:/www.basis.cc eens opgezocht. Een leuke site en erg duidelijk. Ik lees er de volgende volzinnen:
Veel mensen hebben de weg naar de kerk nooit gevonden of zijn deze weg kwijtgeraakt. Vaak komt dit omdat de kerk een hoge drempel heeft of in hun ogen is achtergebleven in vroeger tijden. Daarentegen is het verlangen van de mens naar echtheid, geborgenheid en zingeving nooit verdwenen, maar eerder toegenomen.
Dat zijn ware woorden. Veel mensen hebben de weg naar de kerk nooit gevonden en, heel veel mensen hebben de kerk de rug toegekeerd.
Ik denk dan, wat zou dat. Je hoeft toch niet perse bij een kerk te horen, om in God te geloven. Daarnaast gebeuren er tegenwoordig zoveel dingen die je van kerken kunnen doen huiveren. Maar goed, mensen willen nu eenmaal geleid worden en sluiten zich dan aan bij een kerkgenootschap. Ze doen dat vaak kritiekloos.
Ik heb een beetje uw logje zitten bestuderen en vraag me dan af, wat er fout is aan die kerk die u beschrijft. Volgens mij niks. Ik zeg maar, als de mensen die daar komen gewoon accepteren dat de voorganger de eigenaar is van de kerk, dan moeten zij dat toch zelf weten. Ze komen er vanzelf wel achter of er iets mis is, of misschien ook niet.
Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik heb voor deze gelegenheid enkele van die preken beluisterd. Nou, modern is het niet. Okay, misschien is de aanleiding voor elke preek wel modern, maar het komt toch allemaal weer neer op de ouderwetse woordjes en de ouderwetse citaten uit de bijbel. Ze hebben er hier en daar alleen wat moderne muziek omheen geweven. Moeten ze natuurlijk ook zelf weten toch?
Ik wens u daarom geluk met uw blogje en van mij het advies: “maak u er niet zo druk om”
L.H.

18 december, reactie

Een commerciële kerk van 1 eigenaar staat boven deze Blog. Je zou haast denken dat dat smaad is en dat is het eigenlijk ook ... maar de wet is nogal rekbaar in dit soort gevallen. Iedereen mag dit soort onzin opschrijven en van dat recht maakt kritisch geloven daarom ook dankbaar gebruik. Maar dit soort onzin kan gelukkig worden gepareerd door het verstrekken van juiste gegevens en accountantsverklaringen. Loop even bij de Basis langs en vraag een overzicht van de financiën.

18 december 2010, uit een mail

Voor mij is het allemaal te evangelisch.  Oude wijn is verpakt in nieuwe zakken. Allemaal te smooth naar mijn zin. Na 2x had ik het wel gezien. Vaak gaat het zo bij evangelische kerken die op zichzelf staan. De pastor vult in en de schapen volgen.  De vraag is hoe je, als zoekende, bij een laagdrempelige kerk het begin van de weg terugvind. De kerk blijft dan laagdrempelig en jij blijft op het begin hangen, want verder kun je niet.
w.p.s.
19 december 2010 (open brief

Beste meneer van de Weerd,
Mijn laatste kerkgang in Apeldoorn, was 15 oktober j.l. U weet wel, die dienst over “broodje Aap” verhalen. Die dienst waarin  u met enge films liet zien, hoe slecht het er in de wereld voorstaat. Oorlog, hongersnood, rampen, incest, misbruik, moorden en zinloos geweld. U presenteerde toen ook veel koppen uit het nieuws. Allemaal van www.nu.nl

U heeft mij toen aardig in de war gebracht. U vertelde dat God goed was en de aarde en mens had geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. U vertelde dat God de mens een vrije wil had gegeven en dat God daarmee het risico heeft genomen, dat de mens allerlei verkeerde dingen zou doen, want immers, zonder vrije wil is er geen liefde.  U vertelde ook dat God  genadig, barmhartig en rechtvaardig is, maar dat God natuurlijk niet kan zeggen: “kon maar weer bij Mij, zand over alle slechte dingen die je gedaan hebt”.  God, zo zei u, is niet verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld. Het kwaad kwam er door de mens. U greep bij die bewering terug naar het aloude Adam en Eva verhaal.
Dat geeft me toch wel te denken. Iemand die risico neemt, zoals een ondernemer die een nieuw product op de markt brengt, is toch ook verantwoordelijk voor alle slechte gevolgen van dat product. Niet voor niets klaagt de Amerikaanse overheid BP aan, voor het vervuilen van de zee. De  straf voor BP bestaat slechts uit het betalen van geld. Miljarden dollars waar de natuur jammer genoeg niet mee geholpen zal zijn.
U vertelde dat wij mensen, collectief verantwoordelijk zijn voor alle slechte dingen op aarde. Ik vond dat toen al een beetje vreemd. Niet ik of mijn man, hebben deel gehad in het ontstaan van de tsunami in Thailand, of de bosbranden in Australië. Wij hebben ook niet gevraagd om de aanslag van 11 september (uweetwel) en naar onze mening, alle slachtoffers van die aanslag ook niet. Wij vragen ons af wat dat allemaal met die vrije wil te maken heeft gehad. Immers, die slachtioffers van de 11 september-aanslag, hebben die aanslag nooit gewild.
Gek ook is uw bewering dat God geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor het kwaad. Het kwaad begon immers met het eten van de boom der kennis, van goed en kwaad. God zou volgens u het kwaad niet hebben geschapen. In de bijbel, uw bijbel, het boek  waar uit u vaak citeert, staan echter hele andere dingen. In die bijbel staat dat God zelf het kwaad heeft geschapen. Teksten die u niet uitkomen en die u maar wijselijk weglaat. U vergeet hiermee uw volgelingen juist te informeren. Ik heb het hier over teksten als:
Jes: 45.Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.;
Micha 2:3 Daarom, alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gijlieden uw halzen niet zult uittrekken, en zo rechtop niet gaan; want het zal een boze tijd zijn.
Klaagliederen 3:38 Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?
Zo zijn er vele passages die wel degelijk aangeven dat God direct verantwoordelijk is voor het kwaad. Die bijbelpassages pasten waarschijnlijk niet in uw prediking, vandaar dat u ze niet aanhaalt.
In uw preek brengt u ook een oplossing. Wij moeten ons weer keren tot God. Wij moeten het offer van God, dat hij zijn zoon voor ons liet sterven, aanvaarden. Zo wij dat doen, geachte meneer v.d. Weerd, zouden dan de rampen en oorlogen stoppen? Of moet heel de wereldbevolking alles wat u zegt geloven. Zouden er daarna ook geen natuurrampen meer zijn?
Ik vond het allemaal erg ingewikkeld die 15e oktober. Ingewikkeld omdat ik niet zou weten hoe ik mijn collectieve verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Ingewikkeld omdat ik slechts een eenling ben, die gebukt gaat oonder de dagelijks, ons overspoelende ellende, deels zomaar en deels omdat wij leven zoals wij leven en alleen op materiële zaken uit zijn. Voor die materiële zaken moet alles wat God geschapen heeft, zoals de natuur, de mens, de kinderen en dus de aarde, gewoon wijken.
Ik heb na die dienst geen mensen gezien, die zeiden: “en nu ga ik mijn leven voor 100% wijzigen”. Geen mensen die zich voornamen hun winsten kleiner te maken, ten bate van de armoedigen op de wereld. Geen mensen die hun aandelen verkochten en de opbrengst verdeelden onder de armen, omdat na dat verdelen zij toch wel een riant inkomen overhielden. Nee ik zag mensen die zich gesust voelen. Mensen die, ipv het verbeteren van de wereld, zich gingen richten op “erbij horen” en zo van hun eigen zonden proberen af te komen.
Meneer van de Weerd. U brengt prachtige verhalen en doet ons geloven dat alles in ons leven  afhangt van “Jezus aannemen”. Maar u geeft geen voorbeelden van hoe je dan moet leven. Ok, ik zal de hand in eigen boezem steken, ik leef niet zoals Jezus dat deed, dat is nl. erg moeilijk. Maar meneer v.d. Weerd, u zie ik het ook niet doen. Zou dat wel zo zijn, dan zouden uw preken praktischer zijn. Tot slot, een laagdrempelige kerk verandert de wereld niet. U en ik, wij kunnen onzelf veranderen en zo bijdragen aan een nieuwe, sociale- en menselijke wereld. De Basis zet daar weinig toe aan.
Michelle

19 december 2010 (uit een mail)

Een keer ben ik daar gewest. Het was voldoende. Jezus was niet modern, had geen tingeltangeltjes nodig en gebruikte geen extra middelen om zijn woorden kracht bij te zetten. De kerk van Jezus was gewoon de buitenlucht, of elke andere plaats waar Hij de mensen  de waarheid vertelde. Je kon na Zijn woorden geen versierde papyrus rolletjes kopen met leuke- of pakkende teksten. Er was maar één doelstelling, het woord van God verspreiden. En in de tweeduizend jaar na Jezus, zijn er allemaal extra’s bijgekomen. We lokken mensen met glitters en glamours naar een gebouw, waar gepredikt wordt onder het genot van een drankje. Laagdrempelig noemen ze zoiets.

20 december 2010

Volgens mij is er niks mis mee. Het is steeds vaker zo, dat predikanten hun eigen kerk hebben, wat impliceert dat zij helemaal zelf bepalen hoe die kerk gaat. Ikzelf heb daar nooit gekerkt. Ik prefereer een normale kerk, waarin de gemeente het beleid bepaalt en niet de voorganger. Ik ben eens naar de site van die basiskerk geweest en heb gekeken naar een videootje van een dienst. Hypermodern, dat is het wel, moet ik zeggen. Maar de boodschap is conform de normaal gangbare (zeer) behoudende kerken. Dat behoudende, dat weegt dan weer op tegen het feest-sfeertje dat wordt gecreëerd. Die predikant is  naar mijn oordeel niet zo’n goede spreker, maar misschien vergoed het muzikale deel van de dienst dat ruimschoots.
Tot slot. Laagdrempelig is maar een woord. Ik denk dat je als gelovige niet altijd laagdrempelig wil blijven. Groei zal er dus toch moeten inzitten want anders  gaat het een komen en gaan van gelovigen worden.
P.v.d.K

Op internet heb ik uw blogspot over De Basis met belangstelling gelezen. Als echt kritisch gelovige daag ik u uit om contact op te nemen omdat in de blogs een aantal onjuistheden over De Basis worden vermeld. Wij zijn uiteraard bereid tot openheid van zaken omdat er bij De Basis niets te verbergen valt.  In de journalistiek is dit principe onder 'hoor' en 'wederhoor' bekend. In uw blogspot wordt alles vanuit de anonimiteit geschreven, dat is niet wat wij voorstaan.
Wij hebben wel een sterk vermoeden wie achter de 'redactie' van deze blogspot schuil gaat maar als u echt een gelovige christen bent zou het u sieren om uit te duisternis te treden en u bekend te maken.
communicatie basis
(Note red: De ingezonden meningen kunnen uiteraard persoonlijke opvattingen bevatten, die "anders" beleefd worden. Ieder is vrij om daarop te reageren)

Uit een mail  21 december 2010
Je kunt je overal druk om maken. Ik doe dat niet. Die mensen die naar deze kerk toe gaan moeten het allemaal zelf weten.  In onze gemeente is alles duidelijk geregeld. Er is een bestuur die namens de gemeente de voorganger aantrekt. De voorganger krijgt een normaal salaris voor zijn diensten. Dat is bij ons landelijk vastgesteld. Ook mag hij in het huis wonen dat bij de kerk hoort. Geld dat uitgegeven is, wordt verantwoord. Hoeveel en aan wat. Ook aan welke bedrijven. Onze voorganger  geeft ook godsdienstlessen op 2 scholen. Dat is toch niet verboden.
tip: 21 december 2010
http://www.noukster.com

Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen
De kerk 'de Basis' in Apeldoorn krijgt de award voor meest onzinnige kerkdienst ooit! Zij hielden een kerkdienst over Modern world van Anouk, maar in plaats van het over de moderne wereld te hebben vond voorganger Peter van der Weerd het nodig om Anouk de grond in te boren en de grootste onzin over Anouk aan zijn kerkbezoekers te verkopen. De voorganger had het over dat Anouk dood zou zijn, een lege vrouw was en dat God haar leegte wel zou opvullen. Yeah right!

Het is compleet belachelijk om wie dan ook zo vreselijk in de zeik te zetten, zeker in een kerk. Maar laat dit nou net ook nog over Anouk gaan!

22  december 2010

Tweemaal  waren mijn vrouw en ik er. Ze doen daar niet ons ding. Misschien zijn wij te ouderwets voor zo’n kerk, waar liedjes van Marco Borsato ten gehore worden gebracht. De zaal is net een schouwburgzaal. Voor ons voelt dat niet prettig, maar de mensen om ons heen schenen zich er niet aan te storen. De boodschap van de voorganger, die man met die bos haar, vonden wij zwakjes. Wij hebben liever direct het Woord, zonder die muzikale omwegen. Waarom is modern toch altijd iets met gitaren en drums?
24 december 2010 (reactie op verzoek)

Geachte gelovige,
U weet vast dat er heel erg veel christelijke stromingen, zo u wilt, kerken zijn. Al deze stromingen verkondigen de enig ware te zijn.  Meer aannemelijk is dan, dat geen van allen de werkelijke waarheid verkondigt (of zal vertegenwoordigen)  Lid worden van een kerk, of van een religie, gebeurt vaak automatisch. Je word geboren en groeit op in een christelijk gezin en wordt langzaam opgevoed binnen het systeem. Veelal sluit je je er dan ook vanzelf bij aan.  Inmiddels heb je dan de waarheid, die je van kinds af aan is ingeplant, als "de waarheid" aangenomen. Uiteraard, het doen van een zijstapje blijft dan mogelijk. Sommige christelijke stromingen verschillen niet zoveel van elkaar.
In principe neem je dan niet alleen de waarheden als vanzelfsprekend aan, vaak ook de door de religie vastgestelde regels en uitgangspunten. Mogelijk ken je die niet eens. Neem bijvoorbeeld een kerkgenootschap als de Gereformeerd Vrijgemaakten. Vlot gekleed en modern doende. In de uitgangspunten van deze religie staat dat de mens onbekwaam is tot enig goed. Dat MOET je dan ook vinden., maar vaak besef je niet dat dit een heel belangrijk uitgangspunt is voor deze christelijke variant.
Bij georganiseerde kerken en/of religies zijn die regels en uitgangspunten vaak makkelijk te achterhalen. Bij z.g. “losse” kerken is dit wat moeilijker. In veel gevallen lijkt men daar aan te sluiten bij wat algemeen christelijk aangenomen is, maar er zijn soms bijzonderheden. Ik ken een evangelische kerk waar mensen die vreemd gegaan zijn, dit op het podium moeten erkennen als zonde. Uiteraard moeten ze dan ook berouw tonen.  Dat voor een zaal volle mensen. En wat te denken van de kerken die het vrouwen onmogelijk maken, op grond van Jezus’ leer, om te preken of zelfs om een kerkelijke functie zoals priester, ouderling en/of diaken uit te voeren. (denk ook aan de SGP)
Lid van een kerk of kerkgemeenschap worden, dient volgens mij dan ook een bewust proces te zijn, waarin naast gevoelsmatige, gelovige afwegingen ook persoonlijke en zakelijke afwegingen moeten worden gemaakt. Men volgt Jezus immers niet door lid te worden van een winkelketen of een BV, maar door geloof. De kerk waarvan men lid wordt, zal dus  kritisch moeten worden beschouwd.  Voor de Basis te Apeldoorn geld, dat zij werd opgericht door een man uit het bedrijfsleven.  In de interviews die hij geeft, zegt hij dat hij commerciële principes van het bedrijfsleven van toepassing wil brengen op de kerk die hij wil oprichten. Hij kiest ervoor om die kerk laagdrempelig te laten zijn. Dat betekent dat hij die kerk open wil stellen, voor ieder die dat wil. Dit kan een bron van conflicten vormen of worden. Immers, elk mens, elk lid, heeft zo zijn/haar eigen gedachten en ontwikkelt die al gelovend ook op een geheel eigen wijze.
Voor wat betreft de verkondiging van het woord, wijkt de kerk c.q. de voorganger nauwelijks af van andere christelijke stromingen, zoals b.v. de eerder genoemde vrijgemaakte kerk, of de baptisten (zie link met die vermelding). In feite is de Basis een “vrije evangelische kerk”.  Het voordeel is dan, dat men voor een succesvolle  bedrijfsvoering, geen extra (geloofs) regels hoeft in te stellen, die dan ook niet moeten gehandhaafd. Of vrouwen mogen preken, of homofielen voorganger kunnen zijn, of homofilie zonde is, of de mens onbekwaam is tot enig goed, dat laat de voorganger maar in het midden.
Toch doet de woordverkondiging vermoeden, dat het bij de Basis om een vrij traditionele en strenge opvatting zal gaan. Immers de bijbel, zoals de voorganger hem leest, is leidraad en wereldse mensen, zoals de zangeres Anouk, zijn volgens de voorganger leeg. Vol zijn de mensen die lid worden van de Basis en zich tot de here Jezus keren, met een doop (onderdompeling) als bevestiging. Daardoor alleen kom je in de hemel. Het wij-zij principe is daardoor volop aanwezig.
De Basis onderscheid zich hiermee niet van andere “eenmanskerken”, zoals bv. Die van David Maasbach, de Levensstroom, Crystal Cathedral (u schreef er al over) enz. enz.
Nog even over het marketingconcept. De Basis sluit hiermee aan bij de spirituele behoefte van vele mensen die niets zijn, of zijn uitgekeken op logge kerken zoals de RK Kerk, de PKN, de Vrijgemaakten etc. Het marketingconcept straalt uit dat iedereen welkom is en dat op een eigentijdse wijze kennis kan worden gemaakt met iets dat op Christen zijn lijkt.
Gastvrijheid, eigentijdse thema’s en moderne muziek, zijn hierbij het lokkertje.  Het woord Compassie (medeleven/mededogen) speelt een rol op zichzelf. Het schijnt te zeggen, "wij maken geen verschil".  De gezelligheid die wordt ervaren, zal zeker aanslaan bij de nieuwe bezoekers, die deze diensten anders dan anders zullen vinden. Er is een podium, in plaats van een kansel en er wordt gitaar gespeeld, modern gezongen en muziek gemaakt. Iets wat in traditionele kerken nauwelijks voorkomt. Op zichzelf is dit wat de voorganger bedoelt met laagdrempelig.  Zoveel mogelijk mensen binnen krijgen, hoe dan ook.  Iedereen is van Harte welkom. Het zal vervolgens even duren voordat mensen ontdekken dat er ook geld kan worden gegeven. Dit in plaats van een verplichte collecte. "Goh, je mag het helemaal zelf weten", zullen de mensen denken. Maar natuurlijk zijn die giften essentieel voor het voortbestaan van de kerk en zal er op een bepaald moment aan nieuwelingen de vraag worden gesteld, of zij ook bij vrijwillig bij willen dragen.
De voorganger benoemt in zijn interviews en optredens verschillende malen,  “dat de juiste man/mens op de juiste plaats moet zitten” en “nee kunnen zeggen, dat is noodzakelijk” . Hiermee duid hij aan dat de organisatie van de Basis stringent moet worden aangestuurd. Zwakke plekken (of zoals u wilt, verkeerde mensen op een bepaalde plek), moeten zo snel mogelijk worden geëlimineerd. Rotte appels verzwakken de organisatie. Dit uitgangspunt is vrij logisch. Immers, wie iedereen toelaat, zal uiteindelijk ook moeten schiften. Mensen kunnen zich toch ook de verkeerde kant uit ontwikkelen. Mensen hebben nl. de neiging om iets wat ze doen als vrijwilliger, op een geheel eigen manier in te vullen. Dat lijkt me bij de Basis niet de bedoeling. "Zij die hetzelfde denken als ik", zo schijnt de voorganger te denken, "is mijn vriend en bouwt mee aan mijn gemeente".
Met het bovenstaande heb ik voldaan aan uw verzoek om mijn gedachten eens te laten gaan over hetgeen in dit blog gepubliceerd staat. De Baiss zelf ken ik niet. Het zou overigens geen kerk voor mij zijn.
Arnold K.

mail: 26 december 2010

Ik zie dat mensen van "De Basis" ook hebben gereageerd. Het zou anders zijn. Je moet blijkbaar komen opdraven. Ik ken dat soort uitnodigingen. Ze vormen iets van een ontkenning, maar brengen geen duidelijkheid. Misschien zouden die mensen op hun eigen site eens wat duidelijker kunnen zijn. Welke bedrijfsvorm is gekozen en hoe lopen de geldstromen. Wie verdient wat?  Welke stichtingen zijn er en welke bedrijven doen ook mee (op hetzelfde adres bv.)?.  Is in één keer alles duidelijk. Niet alleen voor jou, blogger, maar voor iedereen.

29 december 2010 Uit een mail:
Kerken waarin het geloof van de predikant bepalend is, hebben niks te maken met christelijk geloof.  In zulke kerken is de eigen overtuiging van de voorganger, vaak onbekend en de mogelijkheid bestaat dat hij de gemeente zal leiden naar een pad van onduidelijkheid.  Deze voorganger beroept zijn gemeente. Het zou andersom moeten zijn.   Geld speelt vaak een belangrijke rol bij  zulke kerken. Als ik daar zou kerken, zou ik toch wel willen weten met welke bedrijven, instellingen en stichtingen er banden zijn. Niet alleen m.b.t. voorganger, maar ook van zijn huisgenoten en het z.g. kerkbestuur.

30 december 2011 uit een mail

Ik ken de kerk niet, maar dergelijke kerken vullen een gat in de markt. De mensen zijn uitgekeken op de reguliere religies maar hebben (nog) behoefte aan een dosis spiritualiteit en misschien ook wel aan wat richtlijnen. Zo’n voorganger/directeur speelt daar dan ook handig op in.  Hier in de buurt is eenzelfde kerkgemeenschap. De voorganger/directeur heeft hier o.a.. een uitgebreide boek- en cd winkel waar, ongeacht bijbelse verboden, ook zondag flink mee gehandeld wordt.  Niet omschrijven van de geloofsuitgangspunten maakt alles voor  de niet-weter bereikbaarder. Stel je voor dat je met koeienletters op je internet site zou hebben staan dat jij als voorganger vind dat goeie ongelovige mensen niet in de hemel komen. Dat komen mensen niet meer. Nee, je moet dat dus in het midden houden.

30 december 2010  Uit een mail
Goed dat iemand eens kritisch over De Basis schrijft.  Voor een belangrijk deel is alle kritiek al gegeven.  Ik doel hier op de bedrijfsvoering en de eenmansdirectie, naar wie alle financiële lijnen lopen. Uit ervaring weet ik dat men nauwelijks informatie verstrekt over ALLE inkomsten en uitgaven en vooral, wie ervan profiteert.  Ook is er weinig over de basis van De Basis bekend. Wat is het voor kerk en vooral wat is het geloof dat de voorganger predikt. Het is misschien leuk om via moderne muziekteksten tot de bijbel te komen, maar toch,  wat is nu de ruggengraat van de geloofsgemeenschap de Basis. Ik zie in dit blog dat de Basis een vrije baptistengemeente of een vrije evangeliegemeente zou zijn. Maar wat is nu werkelijkheid en wat is de interpretatie van “het juiste geloof” voor deze voorganger. We zouden er allemaal wel eens van kunnen schrikken als we wisten wat hij zelf denkt. Misschien denkt hij slechts aan het vullen van de kerk. Meer zaken doen dus en meer leden/donateurs werven. De Basis is ook geen gemeente, maar meer een club, waar je al of niet lid van kunt worden. De regels van die club merk je pas als je eigen ideetjes begint te krijgen. Vooral als ze afwijken van die van de voorganger. Dan is het huis, of liever het theater, te klein.


zie ook http://kritischgeloven.blogspot.com/2010/11/de-basis-laagdrempelige-kerk-in.html

18 opmerkingen:

 1. Peter v.d. Weerd is de baas. Zoals hij het wil, zo moet het. Inbreng van anderen kan, maar hij beslist. Een voorganger die een eigen kerk bezit, gaat zich langzamerhand als superieur beschouwen. Misschien wordt hij wel zijn eigen afgodje

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Soms wel een beetje gezocht hoor
  Ken S.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ken "De Basis" de kerk met compassie in Apeldoorn goed. Ik ga er ter kerke. We zijn een hechte gemeenschap en zijn blij met de kerkdiensten en de manier waarop ze tot stand komen. Inderdaad, lekker koffie aan je tafeltje, dat kan en je kunt er ook boeken kopen op zondag. Allemaal gezellig, net zoals het na-praten na de dienst. En dat onze voorganger de directeur is, dat vind ik niet erg. Ik kom er niet voor hem, maar voor God en natuurlijk mezelf.

  L.P.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Opnieuw is er een groep mensen vertrokken. Zij wilden inhoudelijke veranderingen, net als de vorige groep die vertrok. Maar afwijken van het beleid van de voorganger, is verboden. Het is en blijft zijn kerk. Dit is een kwalijke ontwikkeling. Het holt de het doel van een gemeente, we dachten dat te zijn, uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Gelovige
  Een voorganger mag van mij best veel geld verdienen. Vooral als hij of zij goed is, de gemeente dient en uitgaat van Gods woord. Omdat ik nieuwsgierig ben heb ik vorige week de Basis eens bezocht en hier en daar gesprekken gevoerd met enkele bezoekers/gemeenteleden. Mij valt op dat de mensen er plezier beleven, althans zo meen ik te hebben gezien. Maar Gods huis is er niet alleen voor plezier. Zacht meewiegen met meeslepende muziek is leuk, maar dient mijn geloof in ieder geval niet. Het restaurant-imago dat ik er trof, stoort mij in ieder geval wel. Ook de zondagse verkoop van goederen, ook al hebben die met het geloof te maken, stoort mij. Maar ik heb er vooral de connectie met de bijbel gemist. In mijn gesprekken heb ik mensen getroffen die dat ook vonden. Anderen die ik sprak, hadden geen enkele kennis van de Bijbel, omdat ze blijkbaar nooit gelovig (lees kerkelijk) waren geweest. Druk was het er in ieder geval, maar ik vind dat geen graadmeter voor het succes van een “kerk”.
  Een voorganger die eigenaar is en mede daarom het beleid van de kerk en haar gemeente bepaalt, is volgens mij op de verkeerde weg. Een voorganger moet dienen en staat in dienst van de gemeente. Zo is het en niet anders. Het lijkt mij dan ook logisch dat de bezoekers van de basis veelvuldig zullen wisselen. Er is in ieder geval theologisch of geloofstechnisch, geen eenheid. Een voorganger dient ook het boegbeeld te zijn van een gemeente en, en dat is even belangrijk, het goede voorbeeld te geven. Show en gadgets verkopen, lijken mij niet een toonbeeld van inhoudelijkheid. Marketng is slechts verkopen. Jezus wordt niet verkocht in een leuke, fraai gekleurde, verpakking. Jezus schenkt jou genade en jij laat Jezus toe, zonder poespas, gitaarriedeltjes en fraaie showachtige omstandigheden.

  Henk van S

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een klein stukje over de hier genoemde kerk B
  op internet.
  groet

  L.S.M.
  http://vrijzinnigevangelisch.wordpress.com/2011/01/01/leugen-en-bedrog/#more-261

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Let op, De Basis is niet de enige kerk beginnend met een B in Apeldoorn. Strerker, ik ben nog nooit bij De Basis binnen geweest. Je bent dus te snel met allerlei zaken aan elkaar verbinden.

   Verwijderen
 7. Men gaat voorlichten. Over de financiële structuur. Nu we in een nieuwe kerk zitten gaat er veel veranderen. Er moeten natuurlijk veel activiteiten ontwikkeld worden. De kosten van die nieuwe kerk, moeten eruit worden gehaald. Ik ben benieuwd wat er allemaal plaats zal gaan vinden. Wie gaat de nieuwe kerk doorverhuren aan derden. Wie profiteert van de opbrengsten. Komen er nieuwe baantjes bij? Zullen er vrijwilligers worden ingezet bij die comm. activiteiten of krijgen bepaalde mensen ook baantjes. Zo ja, wie dan. Worden de revenuen verdeeld onder de kapitaalinbrengers (gelovigen die maandelijks een flink bedrag afdragen) of zijn er enkelen die profiteren. Ik hoop dat er een eerlijke voorlichting komt. Dat men werkelijk laat zien WIE OP WELKE PLEK Zit. Dat het sprookje rond de voorganger, dat hij niet zou verdienen, wordt weggenomen. Vraag. Zou hij zijn boekwinkel daar ook vestigen? En moet hij dan huur betalen?..
  Kortom er is veel voor de lichten.
  A.Z.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Natuurlijk verdient de voorganger. Moet kunnen toch. Hij moet ook een (rijk) belegde boterham. We zullen zien wat het allemaal gaat worden. Welke bussinessen worden aan de kerk geplakt. Inderdaad, wie gaat profiteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beetje rommelig stukkie. Een commercioeel uitgenutte kerk staat vaak in het centrum van veel andere commerciële- of liefdadigheidsactiviteiten (ook commercieel). De inkomsten uit collectes en bijdragen, gebruikt men dan als investering voor de rest van de activiteiten. Al hebben tot doel het opgebouwde imperium te behouden c.q. uit te breiden. De kerk en haar giften zijn dus melkkoe. Wie kritisch wil zijn dient te onderzoeken welke prive-personen en/of instanties er het meeste baat bij hebben dat zo'n omperium bestaat. Die baat bestaat uit winst, inkomen of baantjes en uiteraard elkaar de bal toespelen. Ik weet niet of dit in deze kerk speelt, maar alles is mogelijk. Dat laagdrempelige kan er ook toe dienen dat er veel mensen happen, of toestromen. Dit houd de basisinkomsten hoog. Trap nooit in de "ik doe het gratis" broodje aap verhalen. Let op verkoop- en verhuur activiteiten. Ga na van wie de winkels/toko's zijn en door wie ze bemenst worden. Kijk wie de leuke reisjes maken. Zelfs in de liefdadigheid worden enorme bedragen verdiend.
  Nogmaals, het hoeft niet in deze kerk te zijn, maar ik verbaas me nooit ergens over.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Er is geen duidelijkheid gekomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De financiële situatie van de Basis is nog steeds onduidelijk. Over de werkelijke toestroom van gelden is geen openheid gegeven. Ook niet over bij wie wat wordt afgenomen en wie daar wijzer van wordt.
  Daartegenover staat dat alle aktiviteiten die bij de basis worden georganiseerd, gratis zijn. Dat maakt het een beetje goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. PvdW is gewoon een ondernemer. In een interview zei hij ooit:
  "Ondernemer en voorganger Peter van der Weerd stelde de vraag of je methoden uit het bedrijfsleven ook in de kerk mag gebruiken. Hij antwoordde zelf met een volmondig ja. "De kerk is geen organisatie, maar een organisme, wordt wel eens gezegd. Je zou dan niet te veel mogen organiseren. Maar de gemeente wordt in de Bijbel wel vergeleken met een lichaam, dat een organisme is met een perfecte organisatie. Daarom kunnen we zo veel met het lichaam doen. Willen we een slagvaardige gemeente zijn dan moeten we zorgen voor goede organisatie. Het gaat in de kerk om vruchten van kwaliteit, maar de kwantiteit speelt evenzeer een rol. De opbrengst in het bedrijf moet zo groot mogelijk zijn, en de kerk moet zo veel mogelijk mensen met het Evangelie bereiken."

  Daarmee is duidelijk wat hij vind en hoe "De Basis" is

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Kijk, hierboven staat het letterlijk. De opbrengst moet de investering waard zijn. De investering is gedaan door PvdW en door niemand anders. Prima, maar laat dan ook duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een "gemeente" (van ons allen"), maar om een BEDRIJF.. van één persoon. Hij stuurt, hij bepaalt en hij plukt de revenuen. Geen enkel idee, buiten wat hij wil, is welkom. Vandaar dat er regelmatig mensen gaan. Soms enkelen, maar ook hele groepen. Bedenkelijk is de verwevenheid van dit bedrijf met andere, toeleverende bedrijven. Ook allemaal van de voorganger, pardon, de bedrijfsdirecteur.
  Ik zou zeggen, laat je niet neppen. Het zou terecht zijn als er eens openheid wwerd gegeven in de daadwerkelijke financiële stromen en, vooral het belastbaar inkomen van de voorganger. Hoeft hij niet meer te doen alsof het liefdewerk is.

  Leen

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Met verbazing heb ik boven genoemde reacties gelezen.Soms schaam ik mij dat ik Christen ben.Want ook al zijn er velen die niet hun naam noemen,zijn er gezien de reacties ook veel"Christenen" bij.De Bijbel waarschuwt niet voor niets voor jaloezie en afgunst.En soms vraag ik mij af of ik nog wel de juiste Bijbel in handen heb.Als ik daarin lees......

  1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
  2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
  3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
  4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
  5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
  6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
  7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
  8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
  9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
  10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
  11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.
  12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
  13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde......

  Het gevaar bestaat dat na het lezen van met name de anonieme reacties je steeds meer met God krijgt en steeds minder met "Christenen".

  Zouden al de reactie schrijvers zich wel realiseren dat God dit ook leest? En dat ze zich daarvoor zullen moeten verantwoorden?

  Weet je wat al veel zou helpen?Als er meer met elkaar gepraat zou worden in plaats van over elkaar.

  Laten we alstublieft God wat meer reden tot lachen geven .In plaats van huilen.

  Klaas de Haan
  31 oktober 2011 09:27
  Klaas de Haan zei
  Ik had nog een tip voor al die anonieme schrijvers....

  Lees het boek spreuken maar een aantal keren dan stop je gelijk....

  BeantwoordenVerwijderen
 15. We komen al jaren 1 keer per 5 weken in de Basis en vinden het daar prettig. Ook PvdW is volgens ons positief veranderd in het laatste jaar. We hebben wat betreft de financieen nooit iets gemerkt en zijn verder gewoon gasten. Ook de dwang om lid te worden hebben we nog nooit ervaren. Wel weet ik dat PvdW zelf heel veel zelf bijdraagt en dat is toch ook wel bijzonder. We komen zelf in een wat oudere kerk, maar daar is geld etc ook een steeds meer het onderwerp, ook gezien de crisis waar we inzitten, het woord is niet meer zo diepgaand en ik denk, laten we eerst maar eens zien hoe we ons eigen kerk draaiend houden,want dat baart ook zorgen. En dan is het wel eens verfrissend om naar de Basis te gaan en ik heb zelf een zeer fijne dienst ervaren met Martin Brandt, welk opdat moment toch heel diep ging. (begin december 2011) Ik ben blij dat er nog zoiets is, want mensen naar mijn eigen kerk meenemen, durf ik eigenlijk al steeds minder.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. hallo,
  wat de meeste mensen hier melden is echt verleden tijd.
  Ik kom al vier en half jaar in de basis. Ik heb dan ook alles meegemaakt, maar nu sinds een tijd gaat het goed en hebben meerdere mensen inspraak in hoe het in de kerk moet gaan. Meneer van der Weerd is is ook zeker niet meer altijd op de voorgrond te zijn en in bepaalde diensten zelfs, zo goed als niet aanwezig. Ik ebn mij zeker bewust van de dingen die er gaande waren, maar dat is niet meer zo. Het is een goede plek met aardige mensen waar je op je eigen manier God kan aanbidden. Mensen op deze site hebben het ook over het applaudiseren aan het einde van de diensten. Wij applaudiseren niet voor meneer van der Weerd, maar voor God. Hij staat centraal. Mensen maken fouten, die fouten heeft hij bekend gemaakt. Het is nu in iedergeval een vrolijke kerk met moderne muziek en waar God en Jezus centraal staan!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Als Jezus ook elke keer na een preek boekjes verkocht, dan zit de heer van de Weert op de goede weg

  BeantwoordenVerwijderen