Hoeveel mensen keken vóór u

dinsdag, november 16, 2010

De Basis (Laagdrempelige kerk) in Apeldoorn

16 november 2010


Opnieuw hebben een groot aantal mensen de laagdrempelige kerk "De Basis" uit Apeldoorn de rug toegekeerd. Dit nadat ze eerst jaren hier hun geloof hebben gevierd en zich inzetten om van deze nieuwe laagdrempelige kerk een succes te maken. Laagdrempelig omdat de eigenaar/voorganger, de heer Peter van de Weerd vind dat een kerk geen ingewikkelde regels of constructies moet hebben, waardoor gelovigen, of mensen die gelovig zouden willen zijn, zich bij voorbaat afgewezen voelen. Vandaar dat de heer van de Weerd, zijn eigen kerk maakte. De bedrijfsvorm is een stichting, waarnaast enkele BV's actief zijn. De stichting beslaat het gevoelige gedeelte, de BV's voorzien de kerkgemeenschap en de wekelijkse bezoekers van "nuttige producten". Het is een open kerk. Iedereen is er welkom en van de Weerd is er zelfs trots op dat er niet wordt gecollecteerd. Maar gecollecteerd wordt er wel degelijk, in een andere vorm. Er wordt aangedrongen op het invullen van een formuliertje, waarmee er maandelijks een vast bedrag van je bankrekening word afgeschreven. Als je vraagt hoeveel je erop moet zetten, krijg je zo'n 10% van je netto inkomen, als antwoord. Daarnaast zijn er nog vele giften van bevriende bedrijven. Met sommigen worden uiteraard zaken gedaan.


Maar waarom zou je weglopen van een kerk waar je jarenlang tevreden naar toe bent gegaan? Misschien wel om dezelfde reden die mensen hadden bij een eerdere afsplitsing, waarbij de helft van de mensen uit de "Basis" vertrok. De reden is dat de heer van de Weerd simpelweg zelf bepaalt hoe het in de kerk moet gaan. En niemand anders. Natuurlijk, de kerk is eigendom van van de Weerd en hij heeft het voor het zeggen. Maar of je er op jouw wijze je geloof kunt uiten en/of vieren, is maar de vraag. (zie ook http://kritischgeloven.blogspot.com/ als voorbeeld van vermarkten van Jezus)


Wie naar de basis toe gaat, treft een volle kerk. Het lijkt alsof de mensen voor een voorstelling komen. In de hal van de kerk (toen de aula van een school) kun je van alles en nog wat zien kopen. Muziek, uiteraard van de BV van de heer van de Weerd, evangelische reisjes, beroemde cd's, stichtelijke boeken etc. etc. Ook is er altijd koffie en limonade. Drankjes mogen mee naar binnen worden genomen en tijdens de dienst genuttigd. Het is er erg gezellig en er heerst een "sfeertje" Je waant jezelf in een cafe-restaurant, waar een diner-dansant is georganiseerd. En als de "voorstelling" begint, met veel gelikte muziek, wordt er rondom je genoten. Je krijgt de indruk dat er meer wordt geapplaudiseerd dan dat er wordt gebeden. Het publiek luistert aandachtig naar de voorstelling. Meegezongen wordt er nauwelijks. Dat doe je in de schouwburg ook niet. Uiteraard is er plaats voor een stichtelijk woord, wat we in "normale kerken" een preek zouden noemen. Daar wordt zorgvuldig naar toe gewerkt, al of niet omlijst door optredens van soms wel zeer bekende zangers, zangeressen of bands. Vaak hebben die artiesten nog nooit een kerk van binnen gezien.  Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het publiek tevreden te stellen met show, gevoelige songteksten en een stichtelijk woord. Iemand liet er, toen ik er eens was, de woorden "muziek en spelen voor het volk"vallen. Ik vond dat wel een goede omschrijving.


Van de Weerd heeft de kerk opgezet uit eigen behoefte, samen met instellingen die ook betrokken zijn bij projecten als de "Crystal Cathedral" , waar de voorganger(s) vele tonnen verdienen. Daar is productverkoop een hoog doel, immers de kerk moet draaien en het inkomen moet worden verzorgd. De Basis zal niet zoveel geld opleveren als de hiervoor genoemde kerk, maar toch, ook in de basis wordt veel aan marketing gedaan, ook voor nevenproducten.


Wat van de Weerd verdient wordt verzwegen. Een deugdelijke financiële verantwoording heb ik, of kerkgangers die ik aansprak, nog nooit gezien. En er zal veel binnenkomen. Van de Weerd had nl. plannen om een geheel nieuwe kerk te gaan bouwen. Dat zou miljoenen gekost hebben. Zo'n investering moet een bedrijfsactiviteit als de Basis uiteraard dan wel opbrengen.


Goedgelovige mensen zeggen dat het allemaal niet uitmaakt. Dat God en jezus kunnen worden ontoet op elke plek in de wereld en dus ook bij "De Basis". Maar ik vraag me af of het goed is je inhoudelijke behoeften te halen bij een slimme zakenman, die er zelf wijzer van wordt. Naar mijn idee kan... nee mag een kerk geen bedrijf zijn en daarmee eigendom van één persoon. Immers een kerk biedt onderdak aan een gemeente van gelovigen en in een gemeente bepalen de leden gezamenlijk de koers. Ook is in een gemeente duidelijk wat de voorganger eraan overhoud. Hij is nl. in dienst van de gemeente.


Wie op het hierboven staande stukje wil reageren mailt naar kritischgeloven@aol.nl


Binnenkort zullen over de "Basis Apeldoorn" enige meningen worden geplaatst van ex kerkgangers en/of bezoekers.


Over de Basis:


Gegevens:
Basis Apeldoorn  http://www.basis.cc/
Soort kerk: Vrije Baptistengemeente  zie:  http://www.kerkenmetstip.nl/location/show/78
Voorganger en eigenaar: P. v.d. Weerd
Bij "Funkie Fish"staat de Basis geregistreerd als "Vrije Evangelische  Gemeente http://www.funkyfish.nl/geloofsgemeenschap/2193/veg-de-basis.html
Een vrije gemeente is een christelijke geloofsgemeenschap die bij geen enkel kerkverband is aangesloten. Hoewel ze bij alle stromingen binnen het christendom kunnen voorkomen, zijn vrije gemeenten vooral te vinden binnen het protestantisme en dan met name bij de evangelische beweging, de pinksterbeweging en in Nederland ook bij de bevindelijk gereformeerden.
Baptisme: (wikipedia)
Volwaardig baptist kan men pas zijn als men wordt gedoopt nadat men tot geloof in Jezus Christus is gekomen en door middel van een openbare belijdenis Jezus als Verlosser en Heer heeft aangenomen. De doop geschiedt door volledige onderdompeling in water. De vorm van dopen waarbij zuigelingen worden besprenkeld met water (de kinderdoop) wordt verworpen omdat baby's nog niet bewust geloven.
Het woord baptist komt van het Griekse woord βαπτίζω (spreek uit als baptizoo) en betekent 'dopen'.
Vooral in de Engelstalige wereld heeft deze stroming erg veel aanhang. Charles Spurgeon was een bekende baptistenprediker. Er zijn binnen het baptisme ook weer allerlei stromingen die variëren van vrijzinnig tot orthodox. In de VS is het baptisme een van de grootste christelijke stromingen omdat veel baptisten in Europa vervolgd werden en naar Amerika vluchtten. De Southern Baptist Convention staat bekend om haar orthodoxie en haar omvang.
De eerste Nederlandse baptistengemeente is ontstaan te Gasselternijveen. Johannes Elias Feisser was tot 1 januari 1844 predikant in Gasselternijveen. Eind 1843 was hij door conflicten over onder andere de kinderdoop uit zijn ambt ontzet. Hierna komt Feisser in contact met Duitse baptisten in Hamburg. Op 15 mei 1845 liet Feisser zich met enkele volgelingen in een veenkanaal te Gasselternijveen door de Duitse baptist J. Köbner door middel van onderdompeling dopen. Na deze volwassenendoop werd Feisser gekozen tot voorganger van de eerste Nederlandse baptistengemeente (genoemd 'Gemeente van Gedoopte Christenen'). Op 15 mei 2005 is op de vermoedelijke plaats van genoemde doop een baptisten herinneringszuil onthuld ter herdenking van deze eerste baptische onderdompeling in Nederland.
In Nederland is een groot aantal baptistengemeenten aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Gemeenten die niet zijn aangesloten bij deze unie noemt men onafhankelijke of vrije baptistengemeenten. Overigens werkt een aantal vrije baptistengemeenten samen in de ABC-gemeenten (een fusie van de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland (BBN) en de Christian and Missionary Alliance (CAMA). Ook zijn er zevendedagsbaptisten die de eredienst niet op zondag houden en de rustdag niet op zondag vieren, maar op sabbat (zaterdag). Men baseert dit op het oudtestamentische vierde gebod, waarin gesproken wordt van de rustdag als zevende dag van de week.


Welke geloofsuitgangspunten de Basis predikt, wordt op hun site niet duidelijk. (zie ook http://kritischgeloven.blogspot.com/2010/12/de-bijbel_25.html ) Aangenomen mag worden dat zij zich als Baptisten zullen houden aan de leer-uitgangspunten, zoals voor Baptisten werd vastgesteld.  Er kan echter licht van worden afgeweken, vandaar ook de kwalificatie “Vrije Baptisten”. Om duidelijker te worden hoe de voorganger het geloof ziet, zal dus zorgvuldig naar zijn preken moeten worden geluisterd. Een voorbeeld daarvan is, dat hij predikte dat je door “goede werken alleen” niet in de hemel kan komen. Goede mensen MOETEN zich dus tot God en Christus wenden, om gered te worden. Dat wordt dan bevestigd door een doop door onderdompeling, zoals het Baptisten betaamt.


Basis in het nieuws


Scheuring binnen kerk De Basis(Bron: De Stentor)
APELDOORN (RKnieuws.net) - Er is een scheuring ontstaan binnen kerk De Basis (gemeente voor rand - en buitenkerkelijken).
Aanleiding is een conflict over structuur en leiderschap. Voorganger Ingmar Ezinga gaat daarom met een groep gemeenteleden op een andere plek kerkdiensten houden dan voorganger Peter van der Weerd.
"Er heerst geen sfeer van ruzie en we hebben geen theologische meningsverschillen. Er is een groep binnen De Basis die nu even niet verder kan. Dit is een afkoelingsperiode. We blijven praten op de achtergrond en het doel is om uiteindelijk weer bij elkaar te komen’’, zegt Van der Weerd.
Vooralsnog is het de bedoeling dat de diensten voor rand- en buitenkerkelijken op zondag gewoon doorgaan. Van der Weerd: "We hebben net de laatste dienst achter de rug en nu is het de zomerstop. Op 2 september is de eerste dienst weer aan de Egerlaan.’’

Van der Weerd verbaast zich niet over het meningsverschil binnen zijn kerk. "De Basis is geen standaardkerk en niet in beton gegoten zoals veel oude kerken. Het is een bijzonder format en soms is dat wat lastig voor mensen.’’
Hoewel Van der Weerd de intentie uitspreekt om uiteindelijk weer door te gaan als één (Basis-)gemeente, lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Van de Weerd zelf verliet enkele jaren geleden namelijk de evangelische gemeente Berea vanwege onverenigbare inzichten. Daarna zette hij samen met Ingmar Ezinga De Basis op. Het eerste jaar waren er alleen voorbereidende, besloten bijeenkomsten voor zo’n veertig leden (eveneens afkomstig van Berea). Vervolgens startte De Basis in september 2005 met de eerste diensten voor rand- en buitenkerkelijken. Deze diensten kenmerken zich door moderne muziek, powerpoint-presentaties en visueel ingestelde toespraken in begrijpelijk taalgebruik. Afgelopen januari werd besloten om twee keer per zondag een dienst te houden, omdat het aantal bezoekers per dienst iedere week steeg (tot zo’n vijfhonderd mensen). Inmiddels zijn er meer dan honderd actief belijdende leden, die samenkomen in besloten diensten op woensdag. Van deze groep heeft zich nu een gedeelte afgescheiden.

Voorganger Ingmar Ezinga wil geen commentaar geven op de ontstane situatie.Reformatorisch Dagblad, juni 2003 (Bron)


Ondernemer en voorganger Peter van der Weerd stelde de vraag of je methoden uit het bedrijfsleven ook in de kerk mag gebruiken. Hij antwoordde zelf met een volmondig ja. "De kerk is geen organisatie, maar een organisme, wordt wel eens gezegd. Je zou dan niet te veel mogen organiseren. Maar de gemeente wordt in de Bijbel wel vergeleken met een lichaam, dat een organisme is met een perfecte organisatie. Daarom kunnen we zo veel met het lichaam doen. Willen we een slagvaardige gemeente zijn dan moeten we zorgen voor goede organisatie. Het gaat in de kerk om vruchten van kwaliteit, maar de kwantiteit speelt evenzeer een rol. De opbrengst in het bedrijf moet zo groot mogelijk zijn, en de kerk moet zo veel mogelijk mensen met het Evangelie bereiken."

Al is het leiden van de kerk meer dan economisch handelen, economische overwegingen uit het bedrijfsleven zijn ook te implementeren in de gemeente, zij het dat we ze wel moeten toetsen aan het Woord van God. "Management, marketing, groepsprocessen, zulke dingen zijn op een verantwoorde manier in de gemeente toe te passen."

Van der Weerd: "Ook in de kerk is het van belang dat de juiste man op de goede plaats zit. Laten we mensen die op de verkeerde plek zitten gewoon vragen of ze op een andere plaats niet beter zouden functioneren."

Durf ook nee te zeggen als voorganger, adviseerde Van der Weerd. "In het pastoraat branden ongelooflijk veel mensen af omdat ze nooit nee kunnen zeggen."


Fries dagblad, juni 2003

Peter van der Weerd, nu nog directeur van een lichtbedrijf en bezig met een overstap naar het ambt als voorganger, wees op het feit dat binnen een gemeente vaak ,,mensen op de verkeerde plek zitten.’’ Wil je een slagvaardige gemeente zijn, dan betekent dat dat gemeenteleden op basis van hun gaven worden ingezet. Een voorganger moet veel eerder met een persoon die op de verkeerde plek zit ,,een slecht-nieuwsgesprek voeren’’.

Ref. dagblad 20 juni 2003

Ondernemer en voorganger Peter van der Weerd stelde de vraag of je methoden uit het bedrijfsleven ook in de kerk mag gebruiken. Hij antwoordde zelf met een volmondig ja. "De kerk is geen organisatie, maar een organisme, wordt wel eens gezegd. Je zou dan niet te veel mogen organiseren. Maar de gemeente wordt in de Bijbel wel vergeleken met een lichaam, dat een organisme is met een perfecte organisatie. Daarom kunnen we zo veel met het lichaam doen. Willen we een slagvaardige gemeente zijn dan moeten we zorgen voor goede organisatie. Het gaat in de kerk om vruchten van kwaliteit, maar de kwantiteit speelt evenzeer een rol. De opbrengst in het bedrijf moet zo groot mogelijk zijn, en de kerk moet zo veel mogelijk mensen met het Evangelie bereiken."

Al is het leiden van de kerk meer dan economisch handelen, economische overwegingen uit het bedrijfsleven zijn ook te implementeren in de gemeente, zij het dat we ze wel moeten toetsen aan het Woord van God. "Management, marketing, groepsprocessen, zulke dingen zijn op een verantwoorde manier in de gemeente toe te passen."

Van der Weerd: "Ook in de kerk is het van belang dat de juiste man op de goede plaats zit. Laten we mensen die op de verkeerde plek zitten gewoon vragen of ze op een andere plaats niet beter zouden functioneren."

Durf ook nee te zeggen als voorganger, adviseerde Van der Weerd. "In het pastoraat branden ongelooflijk veel mensen af omdat ze nooit nee kunnen zeggen."Waar geloof je in, als je lid bent van “De Basis”  (voortgaande lijst)
Je geloofd:
·         Dat God de aarde schiep in 6 dagen;
·         Dat Adam en Eva bestaan hebben;
·         Dat goede mensen niet naar de hemel gaan. Ze moeten eerst Jezus in hun leven accepteren;
·         Dat God een volmaakte schepping maakte en alles wat is, uit hem is voortgekomen (ondanks alle ellende in de wereld);
·         Dat liefde alleen maar kan als er vrije wil is;
·         Dat de wereld gevuld is met engelen, al zien we die niet;
·         Dat dopen moet, om gered te zijn. Dopen kan alleen door onderdompeling;
·         Dat door de mens het kwaad onderdeel is geworden van de schepping;
·         Wij mensen geven het kwaad autoriteit;
·         Wij mensen doen niet wat goed is, niemand, niet één;
·         Wij zijn verantwoordelijk voor al het kwaad in de wereld en zetten God in de beklaagdenbank;
·         Dat honger, oorlog, lijden, dood, rampen, enz. alles ligt aan onze collectieve zonden. Wij zijn collectief verantwoordelijk;
·         Dat God had kunnen weten dat het zo slecht zou gaan in de wereld, maar liefde geeft risico. God heeft dus het risico genomen. God neemt geen verantwoordelijkheid voor dat risico;
·         Adam en Eva aten van de boom der kennis goed en kwaad, daarmee begon de ellende;
·         Dat vanaf dat moment is “het sterven” in de wereld. Letterlijk, maar ook “geestelijk dood” zijn (geen contact met God);
·         Iedereen die los is gekomen (door zonde) van God, voelt dat ook;
·         Dat het loon van de zonde is de dood;
·         Dag God niet kan  zeggen, je hebt je verbonden aan de vijand, kom maar terug, zand erover;
·         Dat God genadig, barmhartig en rechtvaardig is;
·         Dat God jouw prijs betaalde, door het zenden van Zijn Zoon, die onze prijs betaalde met Zijn leven. Het geschenk van God is het eeuwige leven, in Christus Jezus onze heer;
·         Dat God van jou houdt. Hij heeft zijn enige zoon gegeven, opdat iedereen die in die zoon geloofd niet verloren gaat;
·         Dat God niet aan de zijlijn staat toe te kijken naar alle rampen, ellende, oorlogen, natuurrampen. God zelf is de oplossing;
·         Dat kiezen voor God betekent dat alle rampen in de wereld voorbij gaan en opgelost zijn;
·         Daar hebben wij Jezus Christus voor nodig;
·         Dat Goed en kwaad slechts voortkomt uit de strijd tussen God en de Bijbel;

4 januari 2011
Opnieuw verlaat een groep mensen de Basis. Zij vertrekken met een inhoudelijk meningsverschil, dat wordt veroorzaakt door de “bedrijfsvoering” van het huidige leidinggevende team, onder leiding van de Kerkeigenaar. De kerk is zijn kindje, zijn bedrijf.  Voor ontwikkeling van de kerk (naar b.v. minder laagdrempelig en meer inhoudelijk) is geen plaats, omdat het blijkbaar niet in de bedrijfsvoering past. De enige oplossing is dan dat de groep die veranderingsvoorstellen heeft, kan vertrekken. Zo was het, is het nu ook weer en zo zal het altijd blijven. In een normale kerkgemeente wordt altijd met een ontwikkelende mening van de gemeente (en haar leden) rekening gehouden. Sterker nog, de gemeente bepaalt uiteindelijk zelf het beleid. In de Basis Apeldoorn is het precies andersom.  Het is de voorganger die de koers uitzet. Past hier nu de vraag: “Wie profiteert er nu van de huidige bedrijfsvoering? “ of “Wie wordt er minder van als de “inhoud” groeit/verbeterd”?
Ik laat u naar het antwoord raden. Ook over de vraag, wat dan dat “profiteren” is.

Wel kan worden vastgesteld dat compassie ver te zoeken is, als het gaat om zaken die gemeenteleden naar voren brengen.Informatieve linkjes

http://www.postorderboekhandel.nl/uitgever/EdenMuziek/

http://www.noperfectpeopleallowed.tv/2010/06/30/loving-people/

http://kritischgeloven.blogspot.com/2011/01/kerken.html

19 opmerkingen:

 1. Allemaal leuk en aardig, maar wat is de kloe?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bij geloof, religie en kerkgemeenschappen is niks vreemd. Er zijn veel kerken zoals deze. Ze hebben ook vaak een internetshop waar je allerlei religieuze shit kunt kopen. Boeken, DVD’s en CD’s en zo. De winkel is dan van de kerkeigenaar. Zo iemand moet toch ook eten.
  Pieter

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 10 procent van een uitkering van netto 900 euro per maand is 90 euro.
   Er vanuit gaande dat iedereen die 10 procent geeft een uitkering heeft en er 600 van 800 Basis-gangers betaald, is dat 90 maal 600 = 54000 euro per maand. Maal 12 = 648000 per jaar! En hierbij heb ik de getallen dus ook nog eens laag gehouden.... Daar kan iedereen een kerk draaiende mee houden en nog een prima maaltijd eten ;)

   Verwijderen
 3. Dat er een grote groep is vertrokken is juist. Binnen deze groep zitten volwassen christenen die de Bijbel goed kennen en oud leiderteam leden. Zij konden niet meer achter het geen staat wat er gebeurde. Dat is zeer zorgelijk te noemen omdat het nu voor een tweede keer gebeurd is dat een dergelijke groep vertrokken is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wie voor de eerste keer bij de Basis binnenstapt, is verrast. Het lijkt er anders, vrijer en moderner. Een nieuw licht schijnt op de wijze waarop je het geloof kunt vieren en Jezus ontmoet. Je voelt je bevrijd van de nauwe banden, zoals je die in je vorige gemeente voelde. Maar al snel kom je tot jezelf. De Basis is niet anders. In de Basis wordt het zelfde oude verhaal vertelt, net zoals in elke andere zware gemeenten. Alleen de saus is smaakt anders. Opvallend veel doet men een beroep op je vrijgevigheid. Meer dan in alle kerken waarin ik gekerkt heb. Formulieren worden uitgereikt, ja soms onder je neus gedrukt. Er is van alles te koop. Na een paar keer is het duidelijk. Dit is gewoon hele ouderwetse kerk met een voorganger die het evangelie in zijn voordeel vertelt. De wervelende show die je eerst wel prettig vond, wordt hol en de schijn dat je in een echte moderne kerk zit, vervliegt, als sneeuw voor de zon. Het uiteindelijk besef ontstaat, dat je in een wespennest bent terechtgekomen. Je probeert het te vertellen. Dat er iets anders in de bijbel staat, dan wat de voorganger zegt. Maar men wuift je weg en verklaart je een beetje voor gek. Het ligt aan jou. Probeer meer te wennen. Over een tijdje zie je het anders. Ik zie het niet anders. De Basis is niet nieuw, niet verlicht en zeker niet anders. Ik begon me langzamerhand te ergeren aan die vreemde uitleg van de bijbel. Aan het feit dat die voorganger zichzelf zo graag hoort zingen. Aan zijn schijnheilige gezicht. Aan het feit dat hij de spil wil zijn en ook is, van het hele gebeuren. Dat het zijn kerk is, waar kritiek niet gewoon niet mag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat bedoel je precies met wespennest en waaraan moet je dan wennen?

   Verwijderen
  2. Vreemd verhaal, ik kerk daar niet maar kom afentoe, maar ik heb al de jaren dat ik daar kom niet meegemaakt zoals hierboven wordt verteld.

   Verwijderen
  3. Ik herken me in hetgeen Esmee verteld. Ik ging mee naar de Basis met een vriendin die sinds kort lid van de Gemeente was. Ik vond het ook eng hoe zij begon te praten. Voor mij was het duidelijk dat ze voor het charisma van de heer de Weerd gevallen was, in negatieve zin dan. De 10 procent van haar inkomen aan de Basis geven, was voor haar eigenlijk ook te veel, want ze had een uitkering. Ook ik kreeg bij binnenkomst meteen zo'n formulier in handen gedrukt. Volgens mijn vriendin zou ik gered worden als ik dat geld zou overmaken, want dat had Peter (de Weerd) gezegd. Aan het einde van mijn eerste dienst daar werd ik op een dwingende manier naar voren gevraagd om tot de Heer te komen. Ik wilde dit niet. Ik kreeg als antwoord dat ik niet moest vragen, maar gewoon vertrouwen hebben. Ik ben blijven zitten. Waar men eerst overdreven aardig deed om mij bij de Gemeente te krijgen, werd ik vervolgens genegeerd. Dit is een stuk van mijn onprettige ervaring bij deze kerk.

   Verwijderen
  4. Aanvulling: Nog geen week later kreeg ik van die vriendin te horen dat Peter (de Weerd) haar had gezegd dat haar vrienden, ze had er een paar, niet goed voor haar waren. Daarmee werd dus ook ik bedoeld. Of ik moest in gesprek gaan met Peter, dan zou ik het namelijk echt anders gaan zien.... De hele situatie deed mij pijn. Dit leek me niet de invloed die een kerk op een mens behoord te hebben.

   Verwijderen
 5. Meestal zit er achter dit soort instellingen een netwerkje van BV's, vanwaaruit de eigenaar van de kerk wordt betaald. Zodoende
  is er in de financiële gegevens van de kerk zelf niet te halen welke opbrangsten er voor de leiding zijn en welk deel daarvan in de zak van de eigenaar vloeit. Indien van de Weerd de bewering wil ontkrachten dat hij aan de Basis verdient, zou hij dat netwerkje openbaar moeten maken en/of laten zien wat zijn belastbaar inkomen is voor bv. 2009 en 2010 (inclusief de inkomsten uit die z.g. beheer bv's).

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Aanvulling:
  Een van de BV's van v.d. Weerd, of in ieder geval een waar hij belang in heeft (levert boeken, muziek, cd's etc etc etc etc) staat bij de Kvk onder nr. KVK 35028394 0001
  ingeschreven

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ben van der Veen31 oktober 2011 om 20:28

  Heb net een mail gestuurd naar het mailadres hier op deze site vermeld. Ben het niet eens met alles wat hier wordt gezegd. Ben een half jaar bij de Basic en er is mij nog nooit iets opgedrongen. Peter deugd gewoon en denk dat er veel jaloezie is over de wijze zoals de Basic het doet. Was getekend: Ben van der Veen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het feit dat deze kerk alweer een tijd bestaat geeft aan dat het bestaansrecht heeft.
  Peter van der Weerd stopt iedere week veel energie in de volgende dienst, jaar in jaar uit.
  We moeten blij zijn dat er iemand is dit dit wil doen !!!
  Hij had ook al zijn energie in een of ander bedrijf kunnen investeren en kunnen denken wie GOD wil zoeken, zoekt het maar lekker zelf uit.
  In plaats daarvan schept hij de mogelijkheid aan mensen om GOD te zoeken die anders misschien wel nooit met het geloof in aanraking waren gekomen...

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik ben het met de vorige spreker eens. Over dat bestaansrecht bedoel ik. Je hoeft er tenslotte niet zelf heen te gaan. Toch een noot van kritiek op de vorige spreker. Dat een kerk bezoekers krijgt hoeft nog niet te betekenen dat het goed is.
  Ikzelf ben er eigenlijk wel voor als de voorganger jaarlijks zijn belastbaar inkomen openbaar maakt, om alle discussies te voorkomen.
  Ben van Leest

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Bij elke kerk / organisatie is er wel eens wat aan de hand kan ik uit ervaring zeggen, en dat Peterer iets aan cd en boeken zou verdienen, nou volgens mij is er geen cent aan te verdienen. Ik kom 1 keer per maand en nog nooit is er geld gevraagd, koffie gratis etc. Volgens mij investeert hij zelf in de kerk, anders kan dit niet, en dat is toch wel iets bijzonder, want de meeste dominees hebben een goed betaalde salaris en dat is bij hem niet aan de orde. Daar kunnen veel voorgangers en dominees wat van leren.,

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat mensen vergeten, is om verder te kijken dan je neus lang is. De heer Van der Weerd heeft een eigen bedrijf, waar het inkomen vandaan komt. Dit inkomen gaat direct naar de Basis. En zo raar is het naar mijn idee niet om te vragen om giften, want mensen kunnen toch degelijk genieten van een dienst. Door het geven van giften steun je de kerk om te kunnen blijven bestaan. Verder is het inderdaad een ´showtje´ wat wordt weggeven op de zondag. En het is een prima showtje, want elke keer geniet ik er heel erg van als ik er ben. Wat verder ook vergeten wordt, is dat er op de woensdagavond een ´gewone´ dienst gehouden wordt. Hierin wordt een serieuze preek gehouden, is er lekkere worship en kan je lekker meezingen met de muziek. Ik hoop dat mensen zo een iets completer beeld hebben en gewoon lekker blijven gaan, want het is echt een super toffe kerk!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Haal eruit wat goed voor je en je geloof in Hem is, laat het verder gaan!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. We komen al jaren af en toe in de Basis als gast en het bevalt goed. Ik heb weinig van eerdere meningen gemerkt en heb waardering hoe ze het doen. Verder zijn we nooit benaderd om lid te worden en dat zijn we ook niet. Wat geld betreft komt dat voor bij vrijwel alle kerken, want zonder geld begin je weinig. Ja de volleybal vereniging vroeg me zelfs per mail om geld.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Beste mensen,ik ben de afgelopen 7 maanden elke zondag naar de basisdienst geweest. Daarnaast heb ik van sept 2017 tot dec. 2017 een cursus opzoek naar god bij basis gevolgd. Vooraf aan de cursus hebben we een paar keer met een zeer grote groep samen een warme maaltijd gegeten. Dit alles bekostigd door basis. De cursus werd afgesloten met 1 overnachting op de vuluwe in een groot villa. Daar kregen we een prachtige cursus en heerlijke avondmaaltijd,ontbijt,lunch en weer heerlijke avond maaltijd bijelkaar voor ongeveer 40 of meer personen. NOOIT heeft de basis mij het gevoel gegeven noch gevraagd om een bijdrage of donatie. Ik kreeg zelfs gratis bijbel en nog meer boekjes gratis.in de 7 maanden dat ik basis bezoek is aan mij nooit een donatie gevraagd noch aan de andere gasten die die dienst bijwonen. na afsluiting van de cursus en de heerlijke maaltijden die ik kreeg heb ik de basis zelf gedoneerd wat ik kon missen omdat ik graag wil dat ook andere mensen ookeen lekkere maaltijd kunnen nuttigen. Zoals velen weten had basis met afgelopen kerst een prachtige musical Jozef. Dit kon men gratis bijwonen. Na de voorstelling vroeg de basis wel om een vrijwillige donatie. Mijn vraag is nu:wat is er mis met de basis als zij om vrijwillige donatie verzoeken. Waarom vinden vele mensen het heerlijk om dingen gratis bij te wonen en gratis te eten en te drinken en gebruik maken van alle voorzieningen en waarom voelen vele mensen boos als hen om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Als men op een station naar de toilet moet moet men 50 of 70 cent betalen. Hierover klaagt niemand. Bij de basis is gratis plassen.maar het water kost ook geld. Heeft iemand zich dat afgevraagd. En dan alle drinken en koekjes enz. Waarom zijn mensen zo kritisch als het om geld gaat? En waarom stormen mensen op dingen af als het gratis is? Het is hebzucht. Leer te delen is mijn boodschap. Als je iets kunt missen geef het een ander en verwacht niets terug. Heb je twee appels en je krijgt bezoek.denk dan niet aan je eigen maag. Deel het en verwacht niets terug. Ook geen beloning van God. Zo leef ik en ik ben gelukkig. Wens iedereen een gezegende 2018

  BeantwoordenVerwijderen