Hoeveel mensen keken vóór u

dinsdag, november 16, 2010

Frank Ouweneel, boodschapper van God of de duivel

Frank Ouweneel strafbaar ?

Kent u Frank Ouweneel. Zo nee, hij is een bijbel-bestudeerder. Vroeger had hij een succesvol ICT bedrijf. Hij is netjes gekleed in pak met stropdas en waarschijnlijk niet onbemiddeld (dus best wel kapitaalkrachtig). Frank doet vanuit zijn bijbelstudie uitspraken. Uitspraken die soms levensgevaarlijk zijn en mensen tegen elkaar uitspelen. Je kunt je afvragen of hij dit bewust of onbewust doet.  Zo zegt Frank Ouweneel als hij op “Evangelie TV” over de eindtijd spreekt iets over Satan.  “Satan”, zegt hij, “wil als God zijn en daar is hij nog steeds mee bezig”. Op zichzelf een interessante uitspraak. Blijkbaar is satan mannelijk en heeft hij honger naar macht. Maar Frank Ouweneel vervolgt: “satan probeert de wereld in zijn greep te krijgen via godsdienst”.  Ik denk dat deze uitspraak voor gelovigen wel hout zal snijden. Er is de laatste tijd inderdaad veel te doen rond Godsdienst. Zo komen er steeds meer kerken of z.g. kerkgemeenschappen, die het eigendom zijn van één persoon.  Die vaak evangelische “kerkgemeenschappen”, zijn dan ingebed in een structuur van BV’s en Stichtingen. Indien zoiets in het commerciële bedrijfsleven wordt opgezet, dan zijn er mensen, in ieder geval één, die veel aan zo’n structuur verdient. In ieder geval zijn die z.g.  “kerkheren of kerkeigenaars” weinig open over de bedrijfsstructuur die achter hun “kerkgemeenschap” hangt. Zou het een teken zijn van de eindtijd, dat God vercommercialiseerd wordt en dat Jezus wordt gedegradeerd tot een product. Een product dat moet worden vermarkt en waar flink aan wordt verdiend. Zo’n gedachte is niet zo gek, meen ik.
Frank Ouweneel is misschien wel zo’n man. Hij verkoopt zijn bevindingen op internet, doet optredens, geeft cursussen enz. enz.  en wil gelovigen graag beinvloeden.
In zijn verhaal rond de eindtijd weet hij wat satan doet en de manier waarop satan dat doet.  Frank Ouweneel zegt nl. dat satan met Godsdienst probeert de wereld in zijn greep te krijgen. “de islam is daar een voorbeeld van”, zegt hij. “De islam met haar terrorisme, haar geweld, haar niets ontziende gruwelijkheden enz. enz. Al die dingen die de islam doet zijn acties van satan.”
Ik weet niet hoe u over dit soort uitspraken denkt,  Wilt u er nog even over nadenken, bekijk dan het programma in “uizending gemist” van Evangelie TV.  BB01 Eindtijd. Bijzondere Bijbelstudies met Frank Ouweneel. http://evangelietv.nl/
Ik denk dat het tijd is voor een aangifte bij de politie. Raar eigenlijk, dat niemand dat nog heeft gedaan. Zulke uitspraken zijn toch verboden !


reacties naar: kritischgeloven@aol.nl


reactie 23-12-2010


Wie is Frank Ouweneel eigelijk?

De zoon van oid?

Ik las laatst de ellips, tijdschrift voor bijbel en wetenschap, hier legde willem Ouweneel nog even uit dat de wereld zijns inziens afstevent op een groots gebeuren zoals de opname. Hij deed dit door naar voren te brengen dat er al mogelijkheden zijn ontwikkelt om een chip onder de huid in te brengen, met de huidige betaalpassen zouden we ons later niet meer willen en kunnen redden. Onder het mom van vrede en veiligheid zullen alle mensen op de hele wereld geleidelijk gaan kiezen voor een systeem dat alle verschillende betaalpassen niet meer nodig maakt. dat is dus die bliep onder de huid.

Ik geloof zelf niet in deze profeet. Mede omdat hij zich baseert op andere bronnen. Zijn profetisch inzicht is nogal academisch gekleurd en komt mij zeker niet als authentiek ter ore.

Ik denk dat veel lieden in de evangelische gemeentes vandaag de dag overigens hun grijze smoel weten te houden over dit onderwerp dat door sommigen met het containerbegrip millenianisme aangeduid.
de reden : het heeft nogal wat ruzie en scheuringen veroorzaakt.

PS


Naamloze reactie

11:12, 1/8/2010 .. Geschreven door B. Selman
Ik heb uw advies opgevolgd en even gekeken. Ik heb inderdaad geconstateerd dat deze man die uitspraak doet en snap er niets van dat dit zomaar kan. Het geeft te denken dat Wilkin van de Kamp in zijn nieuwe tijdschrift reclame maakt voor deze omroep. Misschien is het soort zoekt soort.

Frank Ouweneel

10:23, 1/19/2010 .. Geschreven door B.S. Mommerts
Er is vrijheid van meningsuiting in Nederland. Daarom mag Frank Ouweneel zeggen wat hij wil. U mag vinden dat hij hier discrimineert of zelfs een groep Nederlanders in discrediet brengt. Ik mag zeggen dat ik Frank Ouweneels gedachtengang afschuwelijk vind en nooit van mijn leven bij hem/ met hem zal kerken. Ik ben het wel met u eens dat indien moslims hetzelfde zouden roepen, dan zouden de kranten er bol van staan, inclusief het Reformatorische Dagblad. Frank komt er nu gewoon mee weg, waarschijnlijk omdat weinigen naar Evangelie TV kijken.Frank Ouweneel

11:32, 1/27/2010 .. Geschreven door Anonymous
Ik heb het betreffende programma opgezocht en bekeken. Het Wilders gehalte van de uitlatingen van Frank Ouweneel is hoog. Zou een imam iets dergelijks van de kansel roepen, dan is het christelijke huis (en ook het nederlandse) te klein. Datn zouden de kranten bol staan van kritiek. Frank Ouweneel komt er gewoon mee weg. Misschien gebruikt Satan inderdaad het geloof wel om macht en onvloed op de wereld te krijgen. Als ik Frank was, zou ik maar eens grondig aan zelfonderzoek doen. Voor je het weet Frank, laat Satan je afschuwelijke dingen zeggen.


Pasterk.
Mailreactie 16-01-2011
Kun je het je voorstellen.  Een mens, een man, die 2000 jaar geleden door de woestijn trok en een boodschap verkondigde. Hij had geen beschikking over moderne reis- of communicatiemiddelen. Zijn verspreidingsgebied was daarom maar beperkt. Tot één land zelfs, of, nog kleiner, een deel van en klein and. Hoe hij aan de kost kwam, staat nergens geschreven. Misschien waren de mensen in zijn tijd vrijgeviger en gaven ze hem en zijn groep te eten. Misschien hadden de mensen die hem volgden wel enig kapitaal, dat hij dan voor het eerste levensonderhoud heeft besteed.
Mondeling verspreidde hij zijn boodschap. Mensen die hem hoorden, vertelden het door. Mensen aan wie het werd verteld, vertelden het ook door en zo verder. Hij, die door het land trok, zijn boodschap verkondigend, had zijn verhaal niet op papyrusrollen geschreven en bood die papyrusrollen ook niet voor een leuk prijsje aan in de winkels in die tijd. Noch rekende hij geld voor een toespraak of les die hij gaf. Hij stond er ook niet op dat hij in enige natura werd betaald. En toch, zijn boodschap verspreidde zich over de hele wereld.
Gek eigenlijk dat er nu mensen zijn die diezelfde boodschap, zij het vertaald naar eigen kunnen en hedendaagse woorden, ook willen verkondigen. Zij doen dat in verschillende gezindten en op verschillende manieren. Gek ook dat er onder die mensen personen zijn, zoals Frank Ouweneel, die zich voor die boodschap laten betalen.  Frank maakt daarbij gebruik van moderne middelen, zoals boeken, video’s en cd-roms, waarop hij presentaties en films heeft gezet. Nog gekker is dat Frank zich daarvoor laat betalen. Soms 15 euro per product, maar vaak ook veel meer. En dat, terwijl een simpele  lege Cd-rom, voor één euro te koop is.  Op zo’n ding kun je toch een mooi kopietje maken van Franks boodschap. En als Frank zelf niet dat werk wil doen, dan laat hij ze toch kopiëren. Nee, Frank wil zijn boodschap verkopen en, er zelf ook nog aan verdienen. Frank’s handelswijze staat dus in schrille tegenstelling tot de handelswijze van de man, waarover Frank vertelt. Bedenken we dan ook nog dat Frank rijk is, dan is de vergelijking helemaal niet te maken.
Er is nog en verschil tussen Frank Ouweneel en de man waarover Frank graag vertelt. Die man zette niemand tegen elkaar op. Frank doet dat wel. Frank verklaart grote bevolkingsgroepen tot voertuig van de duivel.
Dat haat zaaien maakt het verhaal van Frank zwak. Zeer zwak.

S. P.
Nogmaals Frank Ouweneel


Met je geloof zaken doen. Frank Ouweneel, de man die de islam als gereedschap van de duivel ziet, houd er zo zijn eigen wimkeltje op na. Zijn verhalen zijn te koop, op DVD en niet voor hele kleine prijsjes. Stel je voor, dat de apostelen dat vroeger hadden gedaan, hun verhalen verkopen, met winst. Of Jezus, die zijn preken opschreef en verkocht voor een zakelijk prijsje.
Wie bij Fank wil winkelen gaat even naar http://www.frankouweneel.nl/dvd.html
Zo hou je van je geloof ook wat over, als zakcentje. Frank zal waarschijnlijk arm zijn en dat geld nodig hebben.


Trouw 25/03/05
Ouweneel weet: islam is Satans grootste troef
DOOR LODEWIJK DROS


Prediker Frank Ouweneel toert door Nederland en Belgie met zijn ontmaskering van de antichrist. Het is de islam, 'Satans grootste troef'.


Frank Ouweneel (1950), broer van de bekende prof. Willem, was ooit ict'er. Nu begrijpt hij de Bijbel en kent 'Satans engelen': de islam.


De bijbelse profetieen zijn 'bijna rond', zegt Frank Ouweneel uit Emmen. Jaarlijks becommentarieert hij het nieuws en hij weet het zeker: Jezus komt spoedig. Hoe snel? "Hoogstens een paar jaar."


De aanslagen op de Twin Towers waren niet alleen historisch, maar 'bijbels gezien ook het keerpunt in de geschiedenis', zegt hij op een video-opname die hij via zijn website verspreidt. De opname is een matig gefilmde beamerpresentatie van Ouweneel in pinkstergemeente Eben-Haezer in Delfzijl.


Ouweneel wijdt zich op grond van een 'opdracht van de Heer' volledig aan 'systematisch Bijbel-onderwijs aan Evangelische Gemeentes en Gemeenschappen', zoals hij op zijn website meldt. Alleen al dit jaar heeft hij 42 bijbelstudies gegevens in Nederland en Belgie. Bovendien gaat hij iedere zondag voor. Afgaand op het agendaoverzicht betreft het een breed spectrum: van Bereagemeenten (bekend door Henny Huisman en door een miljoenenboete van de Nederlandsche Bank) tot aan kerken die aangesloten zijn bij de gematigde Vereniging van Pinkster- en Evangeliegemeenten.


Inmiddels heeft hij, zegt hij desgevraagd, de presentatie 'Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld' voor 10000 mensen gehouden. "Het is de heftigste in de zeven jaar dat ik dit doe. Er zijn duizend dvd's en video's van verkocht en er is nog altijd overweldigende belangstelling."


In de dvd bombardeert Ouweneel zijn gehoor tweeenhalf uur met foto's, cijfers, krantenknipsels (vooral uit De Telegraaf) en een lading bijbelteksten. Volgens hem 'leeft 88,7 procent van de wereldbevolking in angst', en niet zonder reden.


De grote bangmaker is Satan, de huidige baas van de wereld. Wie dat precies is wordt dankzij bijbelteksten ('Het is niet te filmen, zo helder is de Bijbel over onze tijd') snel duidelijk. Satan is, zegt Ouweneel, 'zo link als een looien deur', dus vermomt hij zich in vele gedaanten. Makkelijk te ontmaskeren: de satanskerk die volgens Ouweneel in Amsterdam duizend leden telt (al voert hij voor die bewering geen bewijzen aan). Nog zo'n 'leugen van de satan': de evolutieleer.


Maar het echte gevaar schuilt in de 'megagodsdienst van de antichrist, Satans grootste truc: de islam'. 'Satans grootste troef' zijn niet moslims, maar het systeem van de islam, zegt Ouweneel - om die nuancering in het vervolg hardnekkig te vergeten.


In hoog tempo haalt Ouweneel scheldcatalogi uit het Nieuwe Testament aan en identificeert de boosdoeners: moslims, met hun 'zesde zuil' de djihad. Osama bin Laden is de persoon waar de oudtestamentische apocalyptische teksten van het bijbelboek Daniel het over hebben, Al Zarkawi (van de onthoofdingen) duikt in Openbaring op.


Groot gevaar schuilt in Saoedi-Arabie, de bijbelse 'Koning van het Zuiden' die 'de smerigste, ergste islammacht' aanvoert, de Arabische Liga.


En laten we niet denken dat het gevaar op afstand is, bezweert Ouweneel zijn Delfzijlse gehoor herhaaldelijk. Hij citeert een Algerijnse president anno 1975 die de wereld zou hebben voorgehouden dat de moslims niet komen als vrienden "maar om te veroveren, de baarmoeders van de vrouwen zullen ons een demografische overwinning brengen".


Waarna Ouweneel over Europa-met-open-grenzen zegt dat het 'voor islamitische overheersers een makkie wordt om heel Europa in te nemen'. "Ze hebben het al gedaan."


Het beest uit de Openbaring, schrikwekkend fenomeen waar apocalyptische predikers graag mee schermen, is de islam; het andere gruwelteken van de eindtijd is het 'teken van het beest', het getal 666. De 'w' is, weet Ouweneel, de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet, en 666 is dus het wereldwijde web, internet. Ook meldt hij dat ieder een teken onder de huid zal krijgen, wil hij niet verstoken blijven van het economisch verkeer. Joop van den Ende en John de Mol hebben al een chip, zegt Ouweneel, "en onze koningin waarschijnlijk ook".


Ouweneel valt in de categorie 'handelaars in angst', zoals Geert Mak hen onlangs typeerde, maar wel van een bijzonder slag: de beamerpresentatie mondt niet uit in een scheldpartij tegen de multiculturele samenleving, maar in een bekeringsoproep. Satan zal op aarde nog veel woester tekeergaan, maar daarvan hoeft een christen geen last te hebben: die wordt binnenkort ('De ure is nabij') in de hemel opgenomen.


Dvd of video 'Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld', 20 euro, bestellen op http://www.frankouweneel.nl./


De zoveelste ontmaskering van de antichrist


De ontmaskering van de antichrist is millennia oud. In de monografie 'The Antichrist' (1995) geeft Bernard McGinn een overzicht van wie er allemaal in aanmerking kwamen. Mohammed en moslims natuurlijk, maar ook de christelijke ketterij, Joden, Turken, ettelijke pausen (aldus Luther), Luther (volgens de rk kerk). Napoleon is genoemd, en Saddam Hoessein.


Volgens Huib Zegwaart van de Azusa theologische hogeschool in Amsterdam bedoelt Johannes in het bijbelboek Openbaring met de getalscode 666 waarschijnlijk keizer Nero, over wie destijds het gerucht ging dat hij, opgestaan uit de dood, de macht zou grijpen. "Dat 666 www is, had ik al eens gehoord. En een tijdlang was de streepjescode het teken van het beest."


"Ouweneel rijgt met zijn 'islam als antichrist' de zoveelste kraal aan die historische ketting. Maar daar zal hijzelf niet aanwillen: hij heeft gelijk; alle anderen zitten ernaast."


Ouweneels grote activiteit betekent volgens Zegwaart niet dat diens opvattingen breed gedeeld worden, "al is er sinds de gebeurtenissen van de laatste jaren meer draagvlak voor dan vijf jaar geleden. Maar die onlustgevoelens jegens de islam zijn onder pinkstergelovigen niet heviger dan in de maatschappij in het algemeen. Ouweneel lijkt me extreem voor onze kringen."
mailractie: 17 jan 2010
En nu een oprechte man als Willem Ouweneel aanvallen op zijn mening?
Heel slap, wacht maar af, de bijbel is waar voor 100%! En Ouweneel legt dat haarfijn uit!
Bekeer jullie maar in plaats van dienstknechten van de Heer aan te vallen.

note: we hebben het hier over FRANK ouweneel


Mail: ontvangen  14 maart 2011

Geloven is doen
Het is natuurlijk makkelijk om beweringen te doen, zonder ze echt te staven. Vooral als je slechts uitgaat van je eigen beperkte visie of, laten we het anders zeggen, van je eigen beperkte geloof. Ik  ken de Bijbelstudies van Frank Ouweneel. Zij vormen een interpretatie van bijbel en bijbelse teksten, zoals Frank Ouweneel dat ziet en niet meer dan dat. Zo kan meneer Frank Ouweneel inspelen op de angst van gelovigen die naar hem luisteren en die hem zien als een soort profeet, die hun woorden en verwachtingen formuleert.  Het is blijkbaar prettig om te geloven dat JIJ gelijk hebt, ook al gaat het om onheilspellende profetieën.
Maar geloven is doen. Een  geloof zonder daden is een leeg omhulsel, zo zegt de bijbel. Kijk ik nu naar wat Frank Ouweneel doet, dan kan ik niet anders dan kritisch zijn. Frank was in de tijd dat bij directeurtje speelde, niet zo’n eerlijke jongen. Frank wist goed, hoe je geld kon verdienen en hij heeft zich geen moment beschaamd gevoeld dat het geld bij hem binnenstroomde, terwijl andere mensen crepeerden. Toen hij stopte met werken (lees van zijn geld ging genieten door nietsdoen) heeft hij die Bijbelstudies ter hand genomen.  Dat doet hij omdat hij dat leuk vind, maar niet voor niets. Wie Frank wil laten spreken, ergens in het land, moet daarvoor een leuk bedragje neertellen. Wie meer van Frank wil weten, of dieper op zijn studies in wil gaan, kan dure dvd’s, cd’s en/of boeken aanschaffen. Deze zijn allemaal te koop bij het webwinkeltje van Frank. In die zin onderscheid Frank zich van Jezus en de apostelen. In de bijbel wordt niet geschreven over de “verkoop” van het woord. Het zou toch ook te gek zijn als Jezus al reizende door het land, geld had gevraagd voor zijn optreden of preekbeurten. Nog gekker zou het zijn als Jezus zijn teksten op papyrusrollen bij zich had gehad en die na zijn prediking te koop zou aanbieden. Frank doet dat wel en de omzet schijnt overweldigend te zijn.
Maar zonder dollen. Frank spreekt over  de verschrikkelijke rampen en gebeurtenissen die wij via het nieuws tot ons krijgen. Tekenen der eindtijd zegt Frank dan.  Maar er is reden tot blijdschap. Het zijn immers ook tekenen dat de Heere Jezus snel zal komen om het laatste oordeel te vellen. Jammer is dat Frank daarbij niet vertelt wat de rol van gelovigen is bij al die vreselijke dingen die op de aarde zijn gebeurd. Ok, aan de rampen kunnen ze niets doen, maar wat gezegd over al die oorlogen uit de geschiedenis die veelal in naam van God werden gevoerd. Nu, met die dreigende kernramp in Japan, vraag ik me bijvoorbeeld af waarom nu juist de christelijke politiek voor kernenergie is. Misschien omdat zij, net als Frank, blij zijn met die rampen en die ook als boodschap zien dat het eind van de wereld nabij is.
Ik vraag me af of Frank wel eens predikt over wat die daden zijn, die een geloof vol maken. Ik vraag me af of Frank wel eens mensen een spiegel voor houd, waarin ze kunnen zien hoe “op zichzelf gericht” ze tegenwoordig zijn en hoe dat de ellende in de wereld juist vergroot. Ik vraag me af of Frank wel eens wijst op het feit, dat als je je terugtrekt in de kleine kring van een kerkgemeenschap, dat je juist dan het kwade laat voortwoekeren. Frank zou moeten roepen dat het juist gelovigen zouden moeten zijn, die het goede voorbeeld geven (en zelf zijn). Juist gelovige mensen zouden geen woekerwinsten moeten maken, geen tweedracht moeten zaaien en  moeten kiezen voor de zwakkere in de samenleving. Gelovigen zouden kunnen geloven in “de zorg voor elkaar”, “de zorg voor de dieren die ook Gods schepping zijn” en “de zorg voor het milieu”. Maar Frank doet dat niet. Na een dag vol Bijbelstudies eet hij ook zijn lapje vlees uit de bioindustrie, waar dieren GODDELOOS worden behandeld.  Bewuster leven “zoals God dat wil” vergt meer dan een enge Bijbelstudie van Frank, nl. de keuze voor het geloof en vanuit die keuze het geloof in praktijk brengen. Gelovigen zouden keihard moeten werken aan een betere wereld voor mens, dier, plant en alles was door God is geschapen. Zij zouden actief kunnen bijdragen aan de bestrijding van het “zich verrijken” , het dierenwelzijn en het milieu. Zij zouden zich juist moeten keren tegen de mensen, parijen en organisaties die tweedracht zaaien in de wereld en die er slechts op uit zijn om een wereld voor zichzelf te creëren. Maar Frank doet dat niet. Hij runt liever zijn winkeltje met “enge teksten” en verdient er zo een centje bij. Ik lees elders in dit blog dat ook de broer van Frank, Willem Ouweneel, wel eens jokt, ten gunste van zichzelf. Zijn gelovigen echt zo dom dat ze alles geloven? Dat ze zich laten overtuigen dat ze stil in hun huisje moeten wachten tot de wereld voorbij is. Ik begin dat steeds meer te geloven.

Jos H.

39 opmerkingen:

 1. Verschrikkelijk hoe Frank Ouweneel, onder het mom van geloof en God, haat zaait. Over valse profeten gesproken. God is Liefde Frank.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ken het standpunt van Frank Ouweneel. Hij bewijst op basis van de bijbel dat we nu in de eindtijd zitten. Hij zegt dat Satan geloof gebruikt om de wereldmacht te krijgen. Ouweneel is van mening dat satan daarvoor de islam heeft verkozen. Ik vind zijn standpunt kortzichtig en dom, maar er zijn genoeg mensen die hem op zijn woord geloven. De woorden van de heer Ouweneel zouden wel eens kunnen leiden tot ernstige conflicten.
  R.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb het verhaal van de heer Ouweneel (Frank dus) gehoord. Het is zijn eindtijdstudie en hij vind vooral bij evangelisch publiek zijn medestanders. Ik geloof niet dat hij beseft dat hij met zijn mening mensen tegen elkaar opzet. Het is nogal wat om de islam te benoemen tot "gereedschap" van de duivel. Ik denk dat de mening dat Frank Ouweneel door de duivel gebruikt is, om tweedracht te zaaien, net zo goed opgaat.
  Meneer Frank Ouweneel zou eens na moeten denken over wat hij doet.

  Sorry, ik kan alleen maar kiezen voor anoniem profiel.
  Mijn naam is Bert ter W.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Frank Ouweneel zaait geen haat. Hij roept zelfs op te bidden voor deze mensen. Waarschijnlijk luitstert/leest u selectief?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Noem dat maar geen haat zaaien. Een hele groep gelovige mensen wegzetten als slachtoffer van de duivel. De duivel zou hun (en hun godsdienst) gebruiken. Dat je daarna wilt bidden voor deze mensen is een dooddoener. Daarmee zeg je vooral: "ik heb gelijk en zij dwalen" en kwalificeer je hunzelf (en hun Godsdienst) als negatief.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Frank Ouweneel geeft ook de zogenaamde “BBB-Studie” (BBB = Belangrijke Bijbelse Begrippen). Zie http://www.bgvonline.nl/activiteiten/bbb-studie.html

  Hmmm....BBB... of: bbb...
  Dat lijkt op...
  ...666?????

  BeantwoordenVerwijderen
 7. een niet volgeling van Frank13 februari 2011 om 13:17

  Wie de letters van de naam Frank Ouweneel een cijfer geeft (volgorde van het alfabet) en optelt als er 15 staat = 1+5 = 6, komt uit op 6.

  wie dan de voorletters van de naam Frank Ouweneel neemt komt op:
  F(rank) =6
  O(uweneel) =15 = 1+5 =6
  alle letters optellen uitkomst = 6

  toeval ?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. een niet volgeling van Frank13 februari 2011 om 13:19

  Beste Frank..

  Soms is genoeg genoeg. Je bent al zo rijk van je bedrijf gworden. Je woont in een prachtig huis en je hebt het goed. Waarom dan nog zoveel video's en cd's willen verkopen, voor zulke dure prijzen?
  Nog steeds niet genoeg van zaken-doen?
  Genoeg is genoeg frank.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is jammer dat er mensen zijn die niet zien dat er van allerlei okulte rotzooi op tv komt en dat er tegen de Bijbel aangeschopt wordt.
  Want het is puur onwetendheid,Kan iemand mij vertellen dat hij Jezus in zijn leven heeft,als dat zo was zou niemand oordelen over elkaar.
  Er zijn velen die een oordeel vellen maar ook zij zullen geoordeeld woorden!
  endat is een Bijbels gegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Och gutjes,

  Zouden jullie toch niet eens die oogkleppen van jullie af doen. Tjemig, ga eens onbevooroordeeld kijken. Kritisch zijn is één ding, maar met oogkleppen op naar iets kijken is heel wat anders. Mee blèren met de rest is ook altijd erg makkelijk. Jullie mening is doordrenkt met sarcasme. Ik vraag mij af of jullie ooit wel biddend zijn begonnen met het kijken naar zijn studies, of het bezoeken er van. Ik zie veel vleselijke meningen naar voren komen. Maar ja, slapers zijn dromers. Wordt toch eens wakker met z'n allen!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Waarom zou de duivel Frank Ouweneel niet gebruiken? Dat zou best kunnen toch. Iemand die het allemaal zo zeker weet en anderen bang maakt, die zou best onder kwade invloed kunnen staan. Misschien zou Frank zichzelf eens moeten laten nakijken door Wilkin van der Kamp. Demonen weg en dan hebben we een andere Frank.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Frank Ouweneel zou beter kunnen kijken naar de z.g. BV kerken, die met verkoop van goederen een grote omzet halen waarbij de voorganger zichzelf verrijkt. En wat te denken van de jokkebrok Willem Ouweneel.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Meneer Frank Ouweneel weet niks. Ook al heeft ie erop gestudeerd en diet hij alsof.
  "De dag van de Heere komt als een dief in de nacht". Maar lees ook eens verder wat in 1Thes5 staat: "Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis."
  De Heere komt om ons thuis te halen (Jh14:2,3) vóórdat de dag van de Heere aanbreekt. Hij zal ons bewaren voor de toekomende toorn. En dat kan elk moment plaatsvinden! In alle tekenen horen we de voetstappen van de Heere. Maranatha!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Leven jullie in een andere wereld? Er was geen god, er is geen god en er zal nooit een god zijn. Ons melkwegstelsel bestaat uit miljarden sterren/planeten. Verder zijn er nog miljarden melkwegstelsels met ook elk miljarden sterren/planeten. Heeft jullie god dat allemaal gemaakt en weet hij van iedereen wat hij denkt of doet? Hoeveel goden zijn er eigenlijk want er cijn honderden godsdiensten. Gaarne een doorwrocht antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. ik denk dat iedereen het recht heeft om in (een) god te geloven. en niemand hoeft zich daarvoor te verdedigen. maar das een heel ander topic.

  het gaat er natuurlijk om hoe een overtuiging naar buiten komt. de hier zo vaak genoemde reli-ondernemer neemt uitspraken voor z´n rekening die anderen attente van justitie oplevert. waarom blijft justitie hier passief? dat lijkt me een vraag.

  het meest verbazende blijft toch dat er blijkbaar in de gemeenschap van gelovigen een vrij groot aantal mensen toch in een ´wat andere wereld´ leven dan u waarschijnlijk lief is. is geen diskwalificatie van die gemeenschap, gewoon een statistisch gegeven.

  ik denk dat geloven nogal een individuele zaak is. lidmaatschap van een kerk betekent niet automatisch dat alle leden in dezelfde wereld leven als het gaat om de praktijk brengen van een geloofsovertuiging. je kunt je dan afvragen wat de betekenis van formeel benoemde geloofsgemeenschappen is. als ik t goed heb begrepen gaat het in het christendom toch ook om de manier waarop je ideologie in de praktijk brengt?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. "Godsdienst probeert de wereld in zijn greep te krijgen. “de islam is daar een voorbeeld van”, zegt hij. “De islam met haar terrorisme, haar geweld, haar niets ontziende gruwelijkheden enz. enz. Al die dingen die de islam doet zijn acties van satan.”

  Ja, want het christendom was altijd het braafste jongetje van de klas, ik denk dat deze heer weinig verstand heeft van zijn geloof als hij dit soort onzin bazelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. al die zieke psychische dwangbuizen zoals ouweneel, aalten, raalten, evangelischen / pinktergemeenten / refo's, moesten strafrechtelijk worden vervolgd wegens het aanzetten tot haat, moord en uitroeiing.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Bijzonder vind ik al deze reacties over iemand die zich christen noemt. Massa's reacties. Als we in de kranten lezen over Marokkanen die dit land verzieken en miljoenen verslinden via hun verziekte woonomgevingen, als we lezen over Imams die haat prediken en mensen die een ander geloof aanhangen, zwijnen noemt, wordt het oorverdovend stil. Wat een schijters en lafaards om over 1 persoon heen te vallen en ook nog dit net als ik gedaan heb anoniem te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Als de mensen die hier zo akelig reageren ook maar een heel geringe Bijbelkennis bezaten, zouden zij niet zo reageren.
  De Anti-Christ is diegene die De Vader en De Zoon loochent, hij geeft geen acht op de wensen van de vrouwen en vereert de god van oorlog.
  Dan. 11 : 36 e.v
  Moet het verder nog betoog of is dit voldoende om uw domme reacties te ontmaskeren?
  Het is ook heel gemeen om iemand in het openbaar zo te bejegenen, iedereen mag elke dag opnieuw beginnen en vergeving ontvangen, sommigen dus blijkbaar niet vlgs velen van de akelige reageerders.
  Doet u uw voordeel met zijn Bijbelkennis!

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Als je de waarheid verteld noemen velen dit haat zaaien, vrijheid van meningsuiting is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn. In een Islamitisch land wordt je gewoon in de gevangenis gegooid en zo mogelijk gedood. Handen afgehakt enz. Als je in Nederland deze waarheid verteld moet je door ongeveer 6 of 7 mensen continu beveiligd worden. Het is goed dat Frank gewoon doorgaat met de waarheid te vertellen. Hopelijk zal de sharia wetgeving in Nederland voorlopig niet ingevoerd worden, het is geen pretje om met afgehakte ledematen te lopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Waar een wil is is een weg, tot mijn grote spijt en onsteltenis ben ik in een akelig mogenlijke masale ondergang beland.Maar dat hoort misschien dan ook weer bij het leven dat toch vooral een geschenk is niet, zodra je kunt liefhebben heb je een geschenk van god.Iedereen zou eerlijk zichzelf volgens mijn ideaal mogen zijn, tot de realiteit te gortig wordt en dan wordt ik ook heel bang en mijn geloof wankel.Soms denk ik da ik knettergek ben maar tja...uiteindelijk is er het licht...een vrede niet te omschrijven en ondanks de onzuiverheid waar iedereen tegen gaat vechten als je daar naartoe wilt of groeit denk ik, de weg is ook belangrijk voor mij ook zonder een garantie op licht aan het einde van de duistere tunnel.Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik dit zelf in tijd van wanhoop blijf herinneren eren.Hoe donker ook, het wilt niet zeggen omdat je iets niet ziet dat het er niet is...vraag maar aan een blinde.En als je de vrije wil hebt om te kiezen, moet iedereen kiezen voor wat hij het meest als juist ervaart wat dat ook moge zijn.zelf moet ik eerlijk zeggen dat ik nogal t gevoel heb da er me wat sabotering te wachten staat;Maar ik zal proberen hoffelijk te (be)schermen zolang ik kan voor wat ik het goede en god noem.En wensen is zo vanzelfsprekend geworden...geluk kan je verdienen en dan nog! Onvoorwaardelijke liefde...zonder ketens...ons.Liefs xxx

  BeantwoordenVerwijderen
 22. beste mensen, helaas is mijn profiel anoniemiem maar mijn naam is leendert en ik wil ook even wat kwijt op dit forum voor ateisten bijna iedereen die hier iets plaatst, laat zich negatief uit over frank. het is met name het geld wat de meeste hier dwars zit.
  net zo als van, kijk daar rijd iemand met een mercedes, wat een vuile kapitalist. meestal de benaderingswijze van het klootjesvolk of wel de onderste laag van de maatschapij. niet eerst goed de zaak onderzoeken, maar gewoon gelijk gif spuien over iemand die evt sucsesvol is omdat hij in tegenstelling tot de meeste wel zijn kop boven het maaiveld uitsteekt en wel risicos heeft genomen in zijn leven.
  vast staat in ieder geval dat hij meer mensen berijkt met zijn handelswijze dan wij. wij (ik dus ook) verspillen onze tijd alleen maar door over hem en andere te oordelen. kun je nagaan als wij in plaats van deze bezigheid, het meten van elkaars bijbelkennis en het openlijk veroordelen van onze naasten ed., eens de straat op zouden gaan en gewoon gaan evangeliseren. zoals de mensen vertellen wat god in jou leven voor jou heeft gedaan. en over de liefde en genade van god. namelijk dat hij zijn enig geboren zoon voor iedereen die in hem geloofd aan het kruis heeft laten nagelen.
  en wat frans betreft, wie weet wat hij per maand aan goede doelen of instelingen geeft. en dat hij zelf ook niet onbemideld is dat mag volgens mij best, ik lees nergens in de bijbel dat je het financieel niet goed zou mogen hebben ja sterker nog, je mag zelfs rijk zijn, salomo werd hier zelfs (naast wijsheid)mee gezegend. waarschijnlijk leeft frank met het principe, laat je linkerhand niet zien wat je rechterhand doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Weet u/jullie eigenlijk wie die satan is?
  Deze satan probeet alles te verdraaien wat goed is. Volgens de meeste mensen en ook christenen bestaat deze satan niet. Dat is ook hetgene wat hij ons wil doen geloven.
  Maar niets is minder waar. Frank heeft gelijk in zijn visie. Het gaat deze satan alleen om zieltjes te winnen. Hoe meer hij mee sleurt in zijn eigen ondergang hoe fijner hij het vindt.
  Hebt u eigenlijk zichzelf weleens afgevraagd, waar alle ellende in de wereld vandaan komt?
  Het is natuurlijk makkelijk te zeggen: Als er een God bestaat, waarom doet Hij er dan niets aan?
  Deze gedachte gang komt weg bij de satan.
  Wat als u ervan overtuigd bent dat God niet bestaat, dan bent u er zeker ook van overtuigd dat hijzelf ( satan ) niet bestaat.
  Mensen wordt wakker!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Mijn vrouw en ik hebben op 8 Januari j.l. een lezing van Frank Ouweneel bezocht. Hij zet ( volgens eigen zeggen ) feitelijke gebeurtenissen naast de Bijbel.Hij beweert deze gebeurtenissen uit de 200 kranten e.d. die hij dagelijks leest te halen en zegt dat hem dit een half uur per dag kost. ( zo Frank, jij kunt snel lezen ! )Inderdaad is er iets in zijn verhaal te herkennen en het gevolg van zijn verhaal is dan ook dat alle aanwezigen ( deze avond ca. 300 mensen ) behoorlijk onder de indruk zijn.Er zijn echter een aantal zaken die ons storen aan Frank Ouweneel.Ten eerste zijn herhaaldelijk verwijzen naar meerdere lezingen en diverse bijbelstudies die hij heeft "geproduceerd".Op DVD's geprijsd tussen de 15 en 40 Euro. De bewuste avond werd er ook een collecte gehouden.
  Zijn boodschap is belangrijk voor iedereen, beweert Frank Ouweneel en dat vindt hij ongetwijfeld. Dat er zaken als "feiten" worden gebracht is OK. Zolang het verifieerbare feiten zijn.De vraag is of krantenartikelen altijd de waarheid vertegenwoordigen.
  Het wordt bedenkelijk wanneer "feiten" met flagrante onwaarheden worden vermengd. En dat doet Frank Ouweneel. Hij beweert b.v dat de nucleaire ramp in Japan al meer dan 100.000 doden had gebracht. Dit is onwaar. En door radio-actief zeewater in de Noordzee zouden al 4000 mensen door directe straling zijn gedood. De Thames Barrier zou al enige tijd geleden gesloten zijn om te voorkomen dat radio-actief zeewater Engeland verder penetreert. Etc. etc.
  Wanneer dit alles waar was dan zou er al geen levend wezen meer in de Noordzee te vinden zijn.
  De DVD-verkoop is voor Frank Ouweneel zó belangrijk dat hij b.v. de "zeer belangrijke" informatie die hij op zijn lezingen geeft niet voor een ieder gratis ter beschikking stelt op internet. Waarom niet ? Als dit voor alle mensen belangrijk is ( en dat zou het zijn als er geen leugens verteld werden ) dan geef je deze informatie toch gratis door aan zoveel mogelijk mensen ? Nee, dat doet Frank Ouweneel niet. En waarschijnlijk nooit. Want hij geeft al eindtijd-lezingen sinds een jaar of 5, 6. En dan zo'n 15 à 20 per maand. Bereikt daarmee zo'n 3000 mensen schat ik. Terwijl hij met een serie youtube-video's honderduizenden zou bereiken. Waarom doet de heer Ouweneel dat niet ? Omdat dan de heer Ouweneel door de mand gaat vallen, schat ik. Frank Ouweneel ziet zijn eindtijdstudies en -lezingen als een bedrijf. En er moet geld verdiend worden. Door mensen angstig en hongerig naar meer "kennis" te maken. Bijbelteksten ( en dan alleen die delen die hem passen ) koppelen aan, al dan niet ware, krantenknipsels is een manipulatieve manier om ( goed) gelovige mensen te bewegen vooral zijn DVD-tjes te kopen. Die lezing zit vol met leugens. En een paar waarheden. Vervolg in mijn volgende reactie...
  O.R.Bos Stadskanaal

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Meneer Bos

   Ik zou de DVD nog maar eens een keer bekijken, want de heer Ouweneel heeft het in zijn preek niet over 100.000 doden in Japan naar aanleiding van de Nucleaire ramp, maar praat over Tjernobyl. Zo krijg je dat mensen de heer Ouweneel verkeerd gaan beoordelen

   Verwijderen
 25. vervolg van mijn vorige post...
  Frank Ouweneel is in mijn ogen een handige zakenman die tevens gevaarlijk is. Want leugens gebruiken ter zelfverrijking mag dan tot standaard zijn verheven in de wereld, het is nog steeds niet een Christelijk principe.
  Geen commentaar was mogelijk, kritische vragen stellen is niet gewenst bij Frank Ouweneel. De bulderende stem van deze man zal velen wellicht overtuigen, samen met zijn gespeelde bezorgdheid over ieders gemoedstoestand. ( u hoeft niet bang te zijn, ik wil u niet bang maken maar dit zijn de feiten....) De grootste leugen vertelt hij door te vertellen dat zodra Jezus terugkomt het meteen te laat is voor alle zondaars op de wereld om vergiffenis te ontvangen. Zou de God van de liefde zo keihard zijn ? Is het niet zo dat Jezus juist voor een ieder is gestorven om alle zonden weg te wissen ?
  Ik zeg; neem Jezus niet als uw redder aan omdat u bang bent geworden door Frank Ouweneel. Jezus redt u, ook zonder Frank ouweneel.Zijn lichaamstaal verraadde hem telkens als hij een leugen voor de waarheid verkocht. En lichaamstaal liegt nooit.Tel daarbij enkele "feiten die geen feiten zijn" op en Frank Ouweneel is wat mij betreft ontmaskerd. Wie stopt deze leugens ?
  God's liefde is oneindig. Ik bid Frank Ouweneel God's genade toe. Stop met liegen Frank, het is nog niet te laat. Of toon ons de bronnen van je beweringen en bewijs mijn ongelijk. Dan zal ik als eerste in de rij staan om mijn verontschuldigingen aan te bieden. 10 tegen 1 dat zulks niet nodig blijkt.

  O.R.Bos Stadskanaal

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste familie Bos,

   Fijn te weten dat er nog meer scherpzinnige luisteraars zijn geweest in zaal Bruinsma te Stadskanaal; een aantal van voorgaande lezingen eigenlijk kritiekloos in mij opgenomen, maar met het licht over de ontwikkelingen in de wereld van 2011 heeft Frank O. zichzelf pijnlijk in z'n voet geschoten, compleet met een pijlkoker (Taarkesh), wat zou staan voor een vijandelijk gezind Iraans marineschip. Ook geen enkele (internet)bron te vinden die deze bewering ondersteunt.

   De grote rode draad en een dringende boodschap (gelegen of ongelegen) over de liefde van Jezus t.o.v. een liefdeloze, vervlakkende maatschappij, PRIMA. Maar het is met elkaar in tegenspraak de manier waarop, bangmakerij met tal van voorbeelden wat er in het nieuws is geweest, of actuele dreigende situaties om je voor de keus voor of tegen Jezus te stellen.

   Het doet bijna denken aan de deur-aan-deur missie met explosieve Wachttoren-krantjes van de Jehova-getuigen. Met een coverartikel met een exploderende kernbom over Armageddon vertelt het toch niks over de werkelijke liefde van Jezus?

   Zo'n verdraaid evangelie stoot eerder mensen af, als dat het mensen aantrekt.

   Nees, Musselkanaal

   Verwijderen
 26. De Here Jezus is voor onze zonden gestorven, zodat wij behouden kunnen worden. Voordat de laatste zeven jaar begint, ook wel de Grote Verdrukking genoemd, haalt de Here Jezus tijdens de opname de christenen hier weg. In de Grote Verdrukking zal nog een schare ontstaan die niemand kan tellen. Dit zijn mensen die tot het geloof komen tijden die Grote Verdrukking. Ook deze mensen zullen tijdens die Grote Verdrukking worden weggenomen. God is inderdaad een God van liefde, maar Hij is ook rechtvaardig. Ik denk ook dat bij de zichtbare terugkeer van de Here Jezus, na die 7 jaar, er ook geen kans op vergiffenis meer is. Ook hier is de Bijbel duidelijk over.
  Wat dunkt uzelf als de mens toch geen rekening met God houdt tijdens zijn leven hier op aarde, moet Hij ze dan toch maar belonen? De Here Jezus is toch gekomen om die barriere tussen God en ons weg te nemen. De mens heeft de kans om de Here Jezus aan te nemen, maar nee ze zijn liever een volgeling van de satan, die alles stuk maakt wat God zo mooi heeft gemaakt.
  Ik bid dat een ieder tot bezinning komt in deze roerige wereld die echt op de drempel staat van die laaste zeven jaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ja, het komt allemaal heel overtuigend over, maar na onderzoek blijkt er weinig van te kloppen.Ik ben hier erg van geschrokken.
  Vergelijk de teksten die hij aangeeft met de teksten die in de bijbel staan.Er wordt vaak hier en daar een tekst geplukt en aan elkaar geplakt. Je moet een tekst altijd in de contekst lezen en net alleen die teksten die jou wel uitkomen. b.v jes 19v 1+4 vers 3 wordt niet geciteerd, daar staat dat afgoden, bezweerders,de geesten van doden gevraagd worden om raad. Dit past er niet bij dus haalt hij het er tussenuit. Hij begint al met ps 63v10+11 toe te passen op Israël, terwijl dit gaat over David die op de vlucht is voor zijn vijanden.In Ezechiël 30v4 staat dat het buurland Ethiopië zal beven en sidderen. Hij zegt dat Libië zal beven en sidderen.Hij noemt jes 13v19 Dat Babel volledig zal worden verwoest zoals sodom en gomorra. Zo erg is het nog niet gebeurt in 2011. Hij geeft té vaak aan dat het woord van God waar is. Dit geloof ik ook als het juist geciteerd wordt.Ik denk dat dit een hele gevaarlijke manier is van bangmakerij. Misbruik maken van de onwetendheid van de mensen. Het zo stellig brengen dat je het wel móet geloven.Maar ook dan blijkt dat je het niet allemaal klakkeloos moet aannemen.Zo heb ik nog veel meer gevonden wat niet bijbels werd weergegeven, uit zijn verband gerukt of gewoon eigenhandig veranderd.Wat betreft de kernramp die in engeland enkele slachtoffers heeft gebracht en waardoor de sluizen van de theems gesloten zijn ,lees je niets via google. Zeer vreemd !

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Goede avond , ik heb vanmorgen bij thekingdom.punt.nl een link geplaatst naar dit artikel , nu net wilde iemand beweren dat uw site atheïstisch is en daarom niet geloofwaardig bij het waarschuwen tegen menh. ouweneel ?

  Misschiens dat u zelf een weerwoord wil geven ?
  Vriendelijke groetjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Wat Betsy zegt heb ik ook gevonden. Als je de moeite zou nemen om de teksten die Frank Ouweneel aanhaalt, op te zoeken in de bijbel dan kom je er al heel snel achter dat er geen bal van klopt.

  Frank Ouweneel heeft in die bijbelstudie over de Eindtijd, in 2011, gezegd dat Openbaringen 7:2 zegt dat "De Landen van de opgang der zon schade aan de zee zullen toebrengen." Die Landen der opgaande zon zou dan moeten staan voor Japan, omdat dit het land van de Rijzende zon is. Logisch! Denkt u meteen. Maar dan dit. Los van het feit dat je al meteen aanvoelt dat de tekst niet bijbels is (te simpel) blijkt dat het vers in werkelijkheid spreekt over een engel die opkomt uit de opgang der zon (dus helemaal geen volk) en dat die helemaal geen schade toebrengt aan de zee. En al helemaal niet met vervuiling door mensen. Zou ook nogal raar zijn dat dat op de dag des oordeels gebeurt door de Japanners.

  Dus hierboven leest u al heel duidelijk dat Frank Ouweneel de bijbel veranderd (een grote zonde volgens de bijbel).

  En dit doet hij vaker, zoals Betsy al aangaf. En ik heb zelf ook nog meer voorbeelden. Het is erg risicovol wat Frank Ouweneel hier doet. Gewoon een show wat hij opvoert voor het geld. En hij denkt ermee weg te komen door het klein te houden. Maar hij loopt tegen de lamp voor mensen die zijn citaten er eens bijpakken. Ten eerste mag je al niet een vrije vertaling geven zonder de letterlijke tekst erbij te citeren, in mijn optiek. Maar er zelfs dingen uit weglaten is strafbaar volgens Openbaringen (laatste paar verzen zeggen dit). En laat het nou net dit boek zijn waar Frank Ouweneel uit citeert continu. Erg dom voor een Godvrezend man. Of hij dat is betwijfel ik dan ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Valse dwaling in schapenvacht?

  Sjalom beste lezer(s). In het verleden kocht ik spullen inzake geloof waaronder de jaarlijks terugkerende DVD's met eindtijd-bijbelstudies van meneer Frank Ouweneel. Uit onwetendheid en gebrek aan kennis gaf ik hieraan geld uit, terwijl ik telkens in de geest werd herinnerd aan de woorden: 'voor niets ontvangen en voor niets geven'. Maar ook wat het woord zegt over profeteren/prediken voor geld, de handel (kopen/verkopen) in de samenkomsten/gemeente en met gaven. En wat betreft de eindtijd wordt er ook gewaarschuwd voor wolfherders in schapenvacht, valse profeten en dwaalleraars. Dit heeft mij ertoe gebracht om enige informatie uit de eindtijd-bijbelstudies van 2010 en 2011 voor alle zekerheid te toetsen. Deze informatie betrof o.a. de onderwerpen: het wapen in de ondergrondse bunker Balashov (Rusland) en het Iraans oorlogsschip dat TAARKESH wordt genoemd. In mijn eerste e-mailbericht aan meneer Ouweneel had ik hem gevraagd om zijn gespecificeerde bronnen m.b.t. de bovenstaande onderwerpen. Al na vijf dagen kreeg ik deze van hem per e-mail. In totaal ging het om 51 bronnen waarvan er 9 waren doorgestreept omdat deze volgens hem niet meer zijn te achterhalen. Er bleven 42 bronnen over waarvan 21 voor elk van beide onderwerpen. Van deze 42 bronnen heb ik er 5 (Aircraft Technology, BBC Focus, USA Today, Iran Today en Israel Today) op internet kunnen vinden, waarvan de werkelijke nieuwsinhoud niet overeen komt met de door meneer Ouweneel zelf opgegeven paginareferenties. En de bovengenoemde onderwerpen komen ook niet aan bod in de overige pagina's van deze bronnen. In mijn tweede e-mailbericht heb ik meneer Ouweneel bekend gemaakt met mijn vondsten inclusief de bronverwijzingen, en de bijbehorende toegevoegde bijlagen (digitale bestandsdocumenten). Daarnaast had ik hem gevraagd om inzage te verkrijgen in zijn nieuwsbronnen waaronder zijn abonnementen, en deze te mogen vergelijken met mijn vondsten. Al na zeven dagen kreeg ik van hem een antwoord per e-mail waarin hij beweerd dat hij er oprecht van overtuigd is dat hij mij naar beste vermogen maximaal van dienst is geweest, en beleefd het verzoek doet te respecteren dat hij het vanwege een overvolle agenda graag bij zijn laatste aan mij gezonden e-mail zou willen laten. Hierop heb ik hem opnieuw per e-mail vriendelijk met alle respect om zijn medewerking voor inzage in zijn nieuwsbronnen gevraagd. Inzake waarheid en geloof heb ik het er nog niet bij gelaten en wacht ik geduldig zijn reactie af. Wat ik mijzelf verwijt en waar ik tevens spijt en berouw van heb, is dat ik de DVD's ook had doorgegeven aan naaste medemensen zonder zelf eerst onderzoek te hebben gedaan. Ik kan niet boos zijn of worden op meneer Ouweneel want ik wordt ook herinnerd aan 7x70, de splinter en de balk, en op te passen niet denken te staan.....maar ik hoop wel dat hij zich in zijn functie en bedieningen hiervan corrigeert en de juiste beslissingen neemt.

  Indien u de desbetreffende e-mailcorrespondentie wilt nalezen en/of de vijf bijbehorende nieuwsbronnen zelf wilt verifiëren, dan verwijs ik u naar de volgende internetlinks (url's):

  Microsoft SkyDrive:
  https://skydrive.live.com/redir?resid=59AFF8F517651988!124&authkey=!AGG_Kg-uPHHq5Sg
  http://sdrv.ms/L0hCCN
  of
  Google Drive:
  https://docs.google.com/folder/d/0B9W9JR1SAdDkTldjQ1I4R0tfc1E/edit

  Beste zegeningen van boven toegewenst.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @O.R.Bos Stadskanaal

  Dat Jezus iedereen redt is ook niet Bijbels, en ja God is ook rechtvaardig!

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Meneer Ouweneel is gewoon een nep-profeet die op geld uit is
  Jan Zeeman

  BeantwoordenVerwijderen
 33. http://falseteachers777.wordpress.com/. Moet u ook maar eens op de dodenlijst Christelijke leiders kijken. Daar staat Frank Ouweneel en zijn broer, die nog vele male erger is.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Www.platformhoutstook.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Ouweneel is een benepen, waardeloze, dwangmatig, gestoorde en gewetenloos stuk vuil

  BeantwoordenVerwijderen