Hoeveel mensen keken vóór u

zaterdag, maart 19, 2011

Basis II

Hoe richt je een commerciele kerk op

·         Je richt een kerk op. De eerste financiering geschied uit eigen middelen. Klein beginnen is het motto;
·         Je legt de nadruk op het uiterlijke vertoon, de marketingstrategie  die zich vooral richt op de presentatie;
·         De inhoudelijke boodschap is er wel, maar is ondergeschikt. Indien nodig pas je die aan je doelstellingen aan. Geld verdienen en groot worden is het doel.
·         Je maakt een werkstructuur waarin de kerk apart staat. Zelf lever je met dienstverlenende BV’s van jezelf of nabije vrienden, diensten aan die kerk. Zo blijven je eigen verdiensten uit de boeken van de kerk. Zelfs bij fondsenwerving voor goede doelen, profiteer je zo van de gelovigen. Ook aan alle nevenactiviteiten lever je diensten. Dat verdient lekker.
·         Je geeft je kerk een wereldlijke indruk. Lekker koffie drinken tijdens de dienst en de verkoop van artikelen die gelovig zijn en/of gelovige kanten hebben. Mensen zullen dit ervaren als “modern” en “anders”;
·         Om mensen te lokken, doe je alsof alles gratis is. Je houd geen collectes. Dat klinkt lekker. Mensen zullen denken dat er eindelijk een kerk is, die niet teert op de zakken van de bezoekers. Nee, jij bent slimmer. Jij hebt zo je omwegen die leiden tot het grote geld.
·         Je vraagt nooit direct om geld. Maar op de tafels en stoelen liggen formulieren waarmee mensen zich financieel kunnen binden.  Jijzelf legt er geen nadruk op. Anderen doen dat jammer genoeg wel. Je suggereert dat je 1/10 deel van je inkomen zou kunnen afdragen. Das een bijbels gedeelte. Aan de rijkeren, die ook in je kerk komen, vraag je dat niet. Het zou toch absurd zijn. Nee, je bent blij als ze je af en toe eens met een bedragje helpen.
·         Je legt geen criteria een, waardoor aspirant klanten zich geremd voelen. De kerk is voor iedereen. Dat moet, want zo hou je de suggestie dat de kerk echt anders is, levend.
·         Je benoemt mensen op essentiële posities. Deze mensen volgen jouw doel en geen ander doel. Mensen die nu, of in de toekomst het een beetje anders willen, zijn niet welkom op sleutelposities.
·         De kerk groeit. Je accepteert het grote verloop. Dit verloop bestaat uit mensen die meer dan een oppervlakkige inhoud zoeken en mensen die ontdekken dat je slechts een oud verhaal naar je hand zette en er alleen maar een nieuw jasje omheen deed.
·         Financiële duidelijkheid geef je niet, althans wel voor de activiteit kerk, maar niet voor de “verdienstructuren” eromheen. Immers je wilt niet dat men bekend wordt met wat jij verdient.
·         De kerk groeit. Er zijn veel mensen die bedonderd willen worden. Je denkt aan nieuwe investeringen. Zelf een nieuwe kerk bouwen is er een van. Het gaat je voor de wind, dus die investering kan er wel af.
·         Dan is er soms kritiek. Er worden vragen gesteld. Je weet dat veel gelovigen met de ogen dicht door zullen geloven. De kritische werk je er gewoon uit. Desnoods leg je aan de blijvers opnieuw uit hoe je kerkje financieel is opgebouwd. Maar je bent weer slim genoeg om je nevenverdiensten te verzwijgen.

6 opmerkingen:

 1. U richt zich erg veel op die ene beweging. Ik vind het wel nodig dat daar duidelijkheid komt. Volgens mij wordt daar alles bewust wazig gehouden. Geld dit ook voor andere kerken?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Opvallend dat je veel schrijft over de Basis. Wellicht heb de aan den lijve ondervonden hoe de Basis functioneert en ben je erdoor beschadigd geraakt. Mocht dat het geval zijn dan sta je daar niet alleen in. Velen zijn beschadigd geraakt in de jaren dat deze gemeente bestaat. De lijst met mensen is groot. Teleurstellend is dat het door blijft gaan. Je kunt je afvragen of je dan nog wel door kunt gaan als leiding van deze gemeente. Persoonlijk zeg ik nee! Op het moment dat je als gemeente die zich richt op rand en buiten kerkelijke zelf rand en buiten kerkelijken creert dan streef je je doel niet na. Zeker als de mensen er slechter aan toe zijn bij vertrek als bij binnenkomst. Bron van dit alles is macht. De middelen die ingezet worden zijn manipulatie en leugen. Wie kritisch is wordt er uitgewerkt en als dat niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks met alle gevolgen van dien. Het meest ernstige daarbij is dat men zich beroept op de Bijbel en teksten volledig naar de hand zet, manipuleert, om het doel te bereiken. Resultaat beschadiging maar kritiek is buiten de deur. Beschadigde mensen worden vervolgens liefdevol opgevangen in andere gemeenten in Apeldoorn. Dit laatste is prettig maar kan voorkomen worden als de Basis veranderd. Maar na 3 scheuringen van P. vd W. is deze hoop er menselijkerwijs niet. Ik hoop en bid dat er ingegrepen zal gaan worden. Zodat voorkomen kan worden dat er meer mensen beschadigd raken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben het met de vorige schrijver eens. Wij hebben het aan den lijve ervaren dat dhr. vdW gewoon zijn zin doordrukt, ook al geven mensen zinvolle suggesties. VdW wil slechts zijn eigen concept handhaven. Het gaat hem om macht en natuurlijk ook om geld. Waar het allemaal zal eindigen weet ik niet, feit is wel dat er regelmatig mensen (soms grote groepen) de Basis de rug toekeren. Vaak gebeurd dat op gelovige gronden, maar ook omdat vdW de bijbel naar zijn hand zet.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De Basis is een gemeente die zich richt op rand en buitenkerkelijken. Gezien de ervaring van velen adviseer ik mensen die zoeken naar een christelijke gemeente in Apeldoorn naar andere kerken te gaan. De Basis ziet er goed uit aan de buiten kant maar als je verder kijkt dan valt het erg tegen. Het is dan meer een bijenkorf met 1 ,in dit geval, koning die bepaald. De leden werken hard heel hard met alle gevolgen van dien. Het gaat tenkoste van gezin, familie en vrienden. Er is geen tijd om naast het drukke schema van de gemeente ook tijd vrij te maken voor het sociaal leven. Juist als Christenen moeten we een licht zijn in onze omgeving. Bij gezin, vrienden en familie. Velen die vertrokken zijn zijn beschadigd en hebben een nare ervaring achter de rug. Door de jaren heen is dat inmiddels een grote groep waarmee je een kerk zou kunnen vullen. Het is jammer en om te voorkomen dat de lijst nog langer wordt, ga naar een andere plek als je geïnteresseerd bent in Christen zijn. Het leven als Christen is de moeite waard. Christus en God zijn de moeite meer dan waard. Maar dan wel op een plek waar je ruimte en tijd krijgt te groeien en te ontdekken. Een plek waar de Waarheid boven de leiding staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Er zijn vele gemeenten waar buitenkerkelijken en randkerkelijken in Apeldoorn naar toe kunnen. De Basis is er één die als je geïnteresseerd bent overgeslagen kan worden. Aan de buitenkant ziet het er goed uit. Maar ben je eenmaal lid dan kun je hard aan het werk. Functioneer je niet goed genoeg in de ogen van de leiding dan wordt je aan de kant gezet. Velen zijn er beschadigd en om te voorkomen dat de lijst langer wordt adviseer ik je een andere gemeente te bezoeken. God is de moeite meer dan waard. Maar ga op de ontdekkingsreis op een plek waar de Waarheid boven de leiding staat. Zoek een plek waar je ook ziet dat waarover gepreekt wordt door de leiding ook in de praktijk wordt nageleefd door de leiding en niet alleen woorden zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik denk dat er maar eens echte duidelijkheid moet komen. Van wie is de kerk. Van wie neemt de kerk diensten af (welke bedrijven en welke personen) en het belastbaar inkomen van de voorganger moet maar eens gepubliceerd.

  BeantwoordenVerwijderen