Hoeveel mensen keken vóór u

woensdag, maart 30, 2011

Blind houden

Voorgangers, dominees, imams en pastoors laten bewust stukken weg uit de koran of de bijbel

Hebt u wel eens een dienst meegemaakt waarbij de dominee of pastoor echt uit de bijbel voorleest?. Misschien wel. U hebt dan misschien gezien dat hij het Bijbelboek opensloeg op de plaats waar hij een bladwijzer had neergelegd. Natuurlijk. Hij had eerst gezocht naar de voor u geschikte tekst. Die tekst koos hij uit, omdat het paste bij het thema van de week, of, omdat het paste bij wat hij u wilde zeggen. Elke zondag (of zaterdag) maken mensen dit in de christelijke kerken, maar ook in de moskees, mee. De voorganger die leest uit het woord van God. Er zijn er dan maar weinig die zich afvragen waarom de voorganger dit nu precies dit stukje aanhaalt en er een hele preek aan ophangt. Waarom niet zomaar een willekeurige tekst. Waarom niet alle teksten in een echte volgorde behandelen.
Er zijn twee soorten gelovigen die naar de kerk of moskee komen. De eerste groep bestaat uit mensen die de bijbel daadwerkelijk lezen en soms kennen. Veel gaan ervan uit dat het woord van God in de bijbel of de koran, waar is. Het boek is waarheid van kaft tot kaft. Laten we dit groep 1 noemen. Dan is er nog een groep gelovigen. Die lezen de bijbel of koran niet, of nauwelijks. Ze kennen het boek niet.  Ze laten zich aanleunen wat zondags wordt voorgelezen. Zo hebben ze het geleerd. Wat er gezegd wordt, als waarheid aannemen. Laten we dit groep 2 noemen.
Groep 1 bestudeert het woord van God. Soms alleen door lezen. Soms ook door iets te stellen en dat dan weer op te zoeken in het boek. Dat wat gesteld wordt is nooit iets nieuws, maar meestal een gegeven dat zij uit hun opvoeding en de verhalen die hun vertelt zijn, meenemen en, via lezen van het boek, opnieuw ter discussie stellen. In feite hebben zij hun antwoord al lang in hun hoofd  geformuleerd. Het enige dat zij nog doen is weer eens in het boek zoeken of het echte waarheid is. Een voorbeeld. Deze groep is bijvoorbeeld van mening dat Jezus “De Vrede” kwam brengen. Zij doorzoeken de bijbel dan op bekende teksten en vinden in  Matheus 26:52 het antwoord. Jezus zegt hier: “Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan”. Zie je wel, zeggen ze dan. Jezus brengt de vrede en ze zijn met die bevinding weer gesterkt in wat ze in feite al dachten te weten. Ze lezen niet verder. Het punt is al gemaakt. Voor de enkeling die dat wel doet, de christelijke die hard Bijbelkenner, komt dan de tekst uit Matheus 10:35-36: “Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.”. Thats different koek. Maar groep 1 neemt dan het eerst gevondene letterlijk en geeft het tweede stukje dat werd gevonden een symbolische inhoud. Zo rationaliseren ze volop, naar de oude ingegoten waarheid: “Jezus is vrede”.  Matheus 10:34 “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Wordt daarom als symbolisch gezien. Jezus bedoelt hier “Het Woord” zeggen ze dan.
Voor groep 2 ligt het anders. Die zoekt niet in de bijbel naar teksten, maar neemt simpelweg aan dat alles wat ingegoten is of gesproken in de kerk, de waarheid is. Groep 2 gaat niet in discussie. God bestaat en het is zo als de voorganger zegt. Groep 2 kent de bijbel of de koran vaak niet maar heeft het geloof van “horen zeggen. Dit bekent dat indien het gaat om kennis van het geschreven woord, slechts teksten worden gekend die zijn blijven hangen. Veel in de opvoeding of tekst regelmatig geciteerde zinnen, zijn (deels) beschadigd in het geheugen blijven hangen. Groep 2 is onder de indruk van de sfeer waarin de woorden werden gebracht. Veelal is dit een bestraffende, belerende sfeer. Groep 2 bestaat dan ook uit blinde volgers. Discussie helpt niet. Alles wat zij zich menen te herinneren, is waar.
Voorgangers, dominees, pastoors en imams, zijn blij met gelovigen uit groep 1 en groep 2. Mocht er eens een keer iemand zijn, die de woorden van zijn voorzegger in twijfel wil trekken, dan gebeurd dat altijd in een situatie waarin de voorzegger al op een voetstuk staat en (bijna) altijd gelijk heeft. Niks aan de hand dus. Het meest erge dat kan gebeuren is, dat het meningsverschil zich toespitst op de interpretatie van één bepaalde tekst en vervolgens zorgt voor een scheuring in die bepaalde gelovigengemeenschap. Dat is vaak het geval. Niet voor niets zijn er zoveel soorten protestants-christelijke geloofsgemeenschappen en niet voor niets bestaat er zoveel, op zichzelf staande, evangelische kerken. Die laatste worden ook vaak gesticht omdat de een of andere christelijke goeroe meent dat je aan het stichten van een kerk een goede boterham kunt overhouden.
Hoe dan ook. Als voorganger lees je dus niet alles voor wat in de bijbel staat. Dank je de koekoek. Dat zou niet goed zijn. Want hoe verkoop je het mensen als je zegt dat de Heere meent dat je alle heidenen moet doden. Zie (Deuteronomium 20:16-17) waarin staat: “Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft.”. Ik zie de schare gelovigen niet rondtrekken om mens en dier in de steden uit te roeien. Zoiets kun je als voorganger ook niet aan je schare verkopen. En wat zeker niet verkoopbaar is, is dat God zelf het kwaad in de wereld bracht. Lees bv. Jesaja 45.7 “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.”. Wat heb je aan een God die het kwaad schept en er jou vervolgens op afrekent. Wanneer de voorganger 1 Samuel 16:14 voorleest, zal hij moeten vertellen dat God een boze geest is. Immers er staat: “En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem.”. Gelovigen zouden zich rot schrikken. Deutremonium 28:53 roept zelfs op tot kannibalisme. “En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben”. Gelovigen zouden een voorganger die oproept dit uit te voeren, voor gek verklaren.
 
Zou een voorganger uit de bijbel en koran, de wreedheden voorlezen, dan zou de kerk of de moskee leeglopen. (zie numerie 31:17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft. Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.”
Kortom, het is niet de bedoeling dat we de bijbel of koran in het geheel kennen en doorgronden. Daarom zullen de mensen die ons voorgaan, slechts passende teksten zoeken. Zo passend dat er over de waarheid van het geloof dat wordt verkondigt, geen discussie ontstaat.

2 opmerkingen:

 1. Om het woord van God te begrijpen heb je de heilige geest nodig. Zonder de Heilige geest is het woord een gewone geschreven letter!
  De Heilige geest komt in je na je bekering, dus nadat je gekozen voor God hebt, dan pas begrijp je de inhoud van de Bijbel.
  Na de dood (en Hemelvaart) van Jesus heeft Hij ons de heilige geest gegeven (die in ons woont)
  zodat het Woord voor ons leeft!
  Het Woord is voor gelovigen, een levend Woord, dat is het verbond tussen de mens en Hem, gelukkig maar!!! het gewone geschreven woord (feitelijk tekst in de Bijbel) is er voor iedereen.

  Liefs Lenie & Thijs

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dr. Itua geneest mijn HIV, ik ben al 10 jaar een ARV Consumptie. Ik heb mijn best gedaan totdat ik Dr. Itua tegenkwam op de blogsite. Ik heb hem ge-e-mailen over mijn gegevens over mijn hiv en mijn locatie. Ik heb alles aan hem uitgelegd en hij vertelde me dat er niets is om bang voor te zijn dat hij me zal genezen , mij schenk me garantie, ik vraag me om dingen te betalen, dus als ik genezen ben, zal ik dankbaarheid tonen. Ik weet niet hoe ik het moet doen Dr. Itua. Ik kreeg zijn kruidengeneesmiddel via EMS Courier-service die bij mij op kantoor kwam 5 werkdagen. Het is een goede man en ik ken hem voor zijn goede werk. Mijn grootmoeder roept hem op om hem en mijn vrienden te waarderen, dat is een vreugde voor mij dat ik vrij ben van het nemen van pillen en dat dikke schoonheid een nachtmerrie is .je zult begrijpen waar ik het over heb als je hetzelfde probleem had ik was zijn agenda ook dat hij me onlangs stuurde, hij geneest een hele aardige ziekte zoals, kanker, herpes, fibromyalgie, hiv, hepatitis B, lever / nier Inflamatory, Epilepsy, Infertility, Fibroid, Diabetes, Dercum, Copd, en brengen ook Ex Lover terug .. Hier zijn Contact .drituaher balcenter @ gmail.com Of Whats_app-nummer +2348149277967

  BeantwoordenVerwijderen