Hoeveel mensen keken vóór u

vrijdag, april 01, 2011

Geloofssubsidie

Kinderen ver weg op school, wordt gesubsidieerd door de gemeenschap

Mogen mensen hun eigen kind  lesgeven. Het onderwerp staat heftig ter discussie. Dit komt omdat ouders van een islamitisch college in Amsterdam, hebben gedreigd dit te gaan doen. Dat schiet bepaalde politici natuurlijk in het verkeerde keelgat.  Naast deze ouders zijn er nog 300 andere, waarschijnlijk niet islamitische ouders, die hun kind al zelf lesgeven.  Het gaat dus om een zeer beperkt aantal kinderen.
Maar er zijn ook kinderen die perse naar één bepaalde gelovige school moeten. Ouders hebben hier alles voor over. Immers, je kind  blootstellen aan invloeden van andere geloven, of liever gezegd denkwijzen, dat is toch levensgevaarlijk. Het is daarom beter je kind, ook al gaat het om een zeer jong basisschool kinf, naar een school te sturen waar ze jouw gedachte over God en de wereld, in de praktijk brengen. Tot zover is er nog niets aan de hand. Er is toch vrijheid van schoolkeuze. Dus, je kind naar een school die je wenst sturen, dat is vrij normaal.  Maar de Gereformeerd Vrijgemaakten gaan hierbij toch wel een paar stapjes verder. Zij sturen omwille van het geloof en de waarheid, hun kind naar scholen ver uit de buurt, ja zelfs ver van de eigen woonplaats. Nog steeds niks mis mee, zou je zeggen. Maar gek is het in ieder geval. Ziet u al een klein kind in een trein of bus meer dan 2 uur reizen, om naar school te gaan. Das toch wel veel. En het wordt nog gekker als er vlakbij het huis van het kind, of in de eigen woonplaats van het kind, heel erg veel christelijke scholen zijn. Scholen waar kinderen van religieuze stromingen, waar de Gereformeerd Vrijgemaakten in kerkelijk verband van harte mee fuseren, gewoon op school gaan. Scholen waar dus Christelijk gereformeerden en Nederlandsgereformeerden (de bloedbroeders van de vrijgemaakten, ze kerken vaak gezamenlijk) hun kinderen naar toe sturen.
Nog niets aan de hand zul je zeggen. Ouders mogen toch zelf weten naar welke school ze hun kind sturen. Dat is waar. Dat mogen alle ouders zelf weten. De grote vraag is echter of de gemeenschap voor de kosten van deze keuze,  de reiskosten dus, moet opdraaien. Want die Gereformeerd Vrijgemaakte ouders, die perse hun kind op een vrijgemaakte school willen, vragen nl. bij de gemeente een reiskostenvergoeding aan. En ze krijgen die.
Gek dat in dit land een dergelijk ouderlijk gedrag wordt ondersteund door subsidie van de staat. Gek ook dat die subsidie wordt verstrekt terwijl er in de eigen woonplaats meerdere, soms tientallen scholen zijn, met een christelijke grondslag. Raar ook dat de religieuze bloedbroeders, waarmee de vrijgemaakten samen kerken, niet gebruik maken van die speciaaal gereformeerd vrijgemaakte scholen.
Ieder ouder mag zelf kiezen. Naar welke school een kind gaat. Het gaat tenslotte om het krijgen van goed en passend onderwijs. Maar indien ouders besluiten om hun kind vanuit Utrecht in Gouda op school te doen, omdat daar nu eenmaal een vrijgemaakte school is, dan zouden ze de gevolgen van die keuze zelf moeten dragen. Dit omdat er in de eigen gemeente meer dan voldoende christelijke scholen zijn die de leer van de christelijk gereformeerd vrijgemaakten dragen en respecteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten