Hoeveel mensen keken vóór u

vrijdag, december 31, 2010

Vermarkten

Vermarkten van Jezus is tegenwoordig vrij normaal

De vermarkting van Jezus is in volle gang.  Een aantal kerken is opgericht door de voorganger zelf, of andere belanghebbenden. Hun doel is uiteraard het voorzien  in eigen inkomen door Gods Woord. Aan zo’n kerk zijn meestal  stichtingen en bedrijven gebonden. Niet openlijk uiteraard, maar ze zijn er wel. Revenuen die een kerk maakt, vloeien dan d.m.v. dienstverlening en verkoop en zelfs door het opzetten van evangelisatie, naar de groep belanghebbenden (b.v. de voorganger en zijn vrouw). In sommige van die stichtingen en/of bedrijven, vinden de vrouw, de kinderen en de kennissen van de voorganger, een leuke betaalde baan.  Niet altijd, maar vaak wel.  Goed voorbeeld zijn de Amerikaanse TV kerken waar voorgangers een immens salaris verdienen dat vaak in de tonnen loopt. In Nederland zal dat niet deze omvang aannemen. Maar dat vermarkting van het geloof lucratief is bewijzen de vele opgerichte “niet gebonden” kerken, die in steeds grotere mate met een moderne aanpak (muziek, theater etc) inspelen op de spirituele behoefte van de mens.  Veelal richt men zich op ongelovigen die menen dat er toch iets meer is dan alleen het leven, maar vaak ook op mensen die hebben gebroken met een traditionele kerk of religie.
En het gaat nog een stap verder. Wie helemaal geen kerk wil, maar toch zijn/haar geloof wil vieren kan simpelweg een dominee huren bij Rent a Priest.
Dit kan voor van alles (lees onderstaande prijslijst) 
- Voorbereiding en uitvoering van huwelijksvieringen,
  inzegeningen van relaties en rouwdiensten: € 450
       
- Inzegening van b.v. jubilea, gebouwen, reizen etc.: € 200.

- Doopbediening: € 400

- Pastorale gesprekken: € 65 per gesprek van 1 uur.

- Voorganger voor kerkdienst: € 150.

- Voorbereiding voor uw afscheidsplechtigheid: € 60

Ook hier is dezelfde drijfveer vader van de gedachte.
(quote)
Wij leven in een tijd dat veel mensen wel geloven, maar geen kerkelijke binding (meer) hebben. Mensen hebben echter wel behoefte aan bepaalde vormen van spiritualiteit. Dit was voor ons de reden tot het opzetten van "RENT A PRIEST".
Zie ook http://www.rentapriest.nl/index.htm

2 opmerkingen: