Hoeveel mensen keken vóór u

donderdag, december 30, 2010

Koran

De Koran of Qoer'ān
Het islamitische geloof is zo’n 500 jaar jonger dan het christendom. Het is gebaseerd op datgene dat door de engel Gabriël (of door de heilige geest, afhankelijk van hoe je de koran leest) aan Mohammed werd geopenbaard. Mohammed zelf heeft de Koran niet geschreven, maar haar, volgens de overlevering, gedicteerd aan mensen die het voor hem opschreven.
De uiteindelijke samenstelling van de Koran is geschied na de dood van Mohammed. Men heeft de losse geschriften verzameld en in een volgorde geplaatst. Van de dubbele geschriften heeft men de oudste behouden, omdat deze volgens de samenstellers het dichts bij de “originele versie” zouden liggen waardoor er een grotere kans was dat de teksten oorspronkelijk waren. De Koran kent geen volgorde. Het lijkt erop dat de zaken door de engel Gabriël in een willekeurige volgorde aan Mohammed werden geopenbaard.

Note:
De Koran is niet chronologisch ingedeeld. Toen kalief Oethman ibn Affan rond 650 de teksten verzamelde, heeft men de hoofdstukken (soera’s) min of meer volgens lengte gerangschikt. De kortste soera omvat 3 en de langste 286 verzen (ayaat). In totaal bevat de Koran 114 soera’s, bestaande uit 6226 ayat, die met uitzondering van Soera Het Berouw allemaal beginnen met de aanhef Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiem (In de naam van God, de Genadevolle, de Barmhartige).


Toch wordt de basis van de verhalen in de Koran, gebaseerd op wat met tegenwoordig “het oude testament” noemt. Dit geld voor zowel het boek Genesis, als de overige boeken van het O.T.  Adam, Eva, Abraham, Izaak, Ismaël en Noach, komen dan ook in de Koran voor.
De islam kent net als het christendom vele stromingen. Een deel van deze stromingen is door de heftige strubbelingen in en om de islam, hedentendage, verdwenen. Wie meer over Mohammed wil weten verwijs ik naar de  biografie van Mohammed, geschreven  door
Ibn Ishaaq. Deze dateert van rond 750 en is als boek verkrijgbaar.
De Koran kent, net als de bijbel veel tegenstrijdigheden. Voor een deel zijn deze tegenstrijdigheden terug te voeren op het oude testament, waarvan ook een deel in de Koran is opgenomen, zij het door de soera’s heen en niet in volgorde.
Een paar tegenstrijdigheden:
Religie:

-         Er is geen dwang in de godsdienst. In geloof is geen dwang (2:256; 3:21; 10: 99,100)
-         Elke religie waarin iemand geloof wil stellen is acceptabel (5:69)
-         Breng de ongelovigen waar ze ook zijn ter dood. Bestrijd de ongelovigen (2:191-193; 8:12 en 9:123)
-         Alleen de moslimreligie is goed (2: 120; 3:20,62-64,95)
-         De joden en de christenen en de sabianen die geloof stellen in Allah en de laatste dag zullen gered worden (2:62,63; 5:69)
Profeten:
-         Er is geen verschil tussen de profeten (2:137,285)
-         We hebben de ene profeet belangrijker geacht dan de andere (2:253)
Jezus:
-         Jezus is niet gedood (4:158,159)
-         Jezus is gedood (3:55,56; 19:33)

Het gekke is dat de Koran ook het volgende schrijft:
S:
4:82 Als de verzen niet met elkaar overeenstemmen of tegenstrijdigheden bevatten, dan betekent dit dat ze het woord van Allah niet zijn. Met deze zinsnede ondergraaft de Koran haar eigen waarheidReacties per mail:

30 december 2011 uit een email
Natuurlijk bevat de Koran tegenstrijdigheden. Net als de Bijbel. Het is een oud boek dat, zoals je zelf al aangeeft, pas op latere datum samengesteld uit de afzonderlijke hoofdstukken die her en der vandaan kwamen. Daarbij is niet erg nauwkeurig gelet op de wijze waarop regels/verzen elkaar tegenspraken, of iets anders uitdrukten.

1 opmerking:

  1. De aanhef schrikt vast veel mensen af......

    Neem de Bijbel er bij als tegenstelling..!

    Veel sukses er mee..

    Jack

    BeantwoordenVerwijderen