Hoeveel mensen keken vóór u

maandag, december 27, 2010

Geloven

Geloven, wat doe je ermee ?

Geloof. Een veel besproken onderwerp, vooral op internet. Maar wat is geloven of geloof. Volgens de christelijke predikanten is dat voornamelijk Jezus als je redder accepteren. Dit sluit dan aan op het verhaal dat Adam en Eva voor het eerst zondigden en Jezus uiteindelijk door God naar de aarde werd gestuurd, om deze fout ongedaan te maken. Als je Jezus tot redder aanneemt, moet je dan wel beseffen dat je zondig bent en zonder God niet in staat bent iets goeds te doen. Alles wat jij alleen doet, dat is fout en zondig. Zonder Gods genade, kom je er niet. Leef je goed, dan ben je gered. Dat gered betekent dan, dat je na je dood eeuwig zal leven. In de hemel, of over een tijdje op de nieuwe aarde, zoals God heeft beloofd dat het zal worden. Op die nieuwe aarde, zal geen kwaad heersen. Het lam zal rusten naast de leeuw.
Voor moslims is het ongeveer hetzelfde verhaal, met die uitzondering, dat Jezus geen “reddersrol” speelt. Voor de islam is Jezus slechts een profeet, die voor Mohammed kwam. Mohammed is de laatste profeet en de woorden die hij van de engel Gabriel kreeg, berusten op (volledige) waarheid.
In feite speelt geloven zich niet zo af in de wereld van nu. Men is meer op het leven na het leven gericht. Gelovigen kunnen er dan ook zijn in alle vormen en maten. Ze kunnen rijk zijn, of arm. Ze stemmen VVD, PVV , Partij voor de Dieren of groen links. Alles is mogelijk. De redding is in het geloof besloten. Wie God accepteert, zit goed, zo simpel als dat. Veel gelovigen trekken zich dan ook weinig aan van de wereld om hen heen. Ze eten vlees uit de bio-industrie en zijn zich vaak onbewust van de wijze waarop daar dieren worden mishandeld. Ze kunnen investeren in bedrijven die het leefmilieu van de dieren zodanig verpesten, dat uitsterven van die diersoorten de consequentie is. Gelovigen kunnen zonder enige spier te vertrekken, bonussen opstrijken terwijl ze hun werknemers met het minimumloon (of liever lager) afschepen. Ze ploeger natuurgebieden om, om er landbouw te bedrijven of gebouwen op te zetten. Ze kunnen voor oorlogen zijn en die zelfs ten uitvoering brengen. Ook al weten ze, dat ze dat op foute gronden doen, kortom, ze houden geen enkele rekening met de natuur en de wereld.
En in hun kerken wordt niet aan bewustwording gedaan. Ok, sommigen geven een centje aan Greenpeace, of doneren aan het  Wereld Natuurfonds, maar vaak is daar dan alles mee gezegd. Geen enkele voorganger, priester of prediker, staat stil bij de wijze waarop een  bekende hamburgerketen, zijn kippen fokt of zijn vlees vandaan haalt. Geen enkele voorganger praat over de wijze waarop men (lees wij) in onze drift tot veel verdienen, de natuur verpesten en de leefruimte van dieren zodanig aantasten, dat hun leven onmogelijk wordt. Gen enkele voorganger zal wijzen op de gevaren van kernenergie en op de op wereldschaal dreigende vervuiling van de oceanen, met olie. Integendeel. Gesproken wordt over Jezus accepteren en tot God komen, al of niet gestaafd met frasen uit een boek, dat ongeveer 1700 jaar oud is en voor het eerst werd samengesteld door de vroegere Roomse kerk.
De vraag hoe Jezus zou aankijken tegen het veel verdienen, tegen de bio-industrie, tegen de bonuscultuur, tegen de werkloosheid, tegen het bezuinigen op uitkeringen, tegen de wijze waarop minder validen in onze moderne maatschappij worden weggezet.. die vraag komt in de kerk niet of nauwelijks aan de orde. Laat ons bidden is de boodschap, en we gaan over tot de orde van de dag. Wij zijn gered, niets verandert echt. De vraag wat er zou veranderen op de wereld (menselijker worden) als we allemaal echt gaan geloven, wordt in kerken gewoon niet gesteld.
-----

Note:
In de bijbel staat dat de mens heer en meester over het dier is; dat het dier aan de mens ter beschikking staat (rentmeesterschap)
Nergens in de bijbel staat dat dieren onder de omstandigheden van de bio-industrie zouden mogen worden gehouden. De vraag is dus of wij, als gelovigen, voor ons goedkope stukje vlees (en voor het verdienen door de bioindustrie) toe staan dat dieren op deze manier worden misbruikt en als "ding" worden gezien.

3 opmerkingen:

 1. Natuurlijk. Geloof draagt niets bij tot het vebeteren van de wereld. Kijk maar om je heen. In al die eeuwen is het er alleen maar slechter op geworden. Volgens streng gelovigen is dat, om Gods voorspelling, het vergaan van de wereld, te laten uitkomen. We leven toch in de eindtijd.
  M.M.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. PvdD is volgens mij toch wel tegen dierenleed...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Veel Christenen (en moslims) hebben een rare opvatting over "goed leven". Ze beperken zich tot het aanbidden van hun God in gedachten en met woorden. Ze streven ernaar om "gered" te worden. Maar leven zoals door God werd bedoeld, dat is er niet bij. In die zin onderscheiden ze zich niet van niet-gelovigen. Dat is gek, want je zou toch moeten kunnen zien aan iemands leef-gedrag, of hij Christen/Moslim is, of niet. Ik mag toch aannemen dat je als gelovig persoon bewust leeft en zorgdraagt voor de natuur. Dat laatste niet alleen door aan greenpeace geld te geven, maar ook door kieskeurig te zijn als het gaat om eten (zoals jouw voorbeeld). Gelovige mensen zouden geen vlees van de bio-industrie moeten willen eten, gewoon omdat God nooit bedoeld heeft, dat beesten op deze gruwelijke manier worden gefokt en geslacht. Christelijke bedrijven zouden eerlijk moeten werken en dus geen bonuscultuur of grote woekerwinsten moeten maken. Maar veel van die bedrijven doen dat gewoon wel.
  Simon

  BeantwoordenVerwijderen