Hoeveel mensen keken vóór u

zondag, december 19, 2010

Jan Zijlstra. De wonderen zijn de wereld (nog) niet uit

Stuur uw  “Jan Zijlstra ervaring” naar kritischgeloven@aol.nl
“Ga weg, kanker, Ga weg. Sterf  in Jezus’naam.  Jan Zijlstra roept dit met dichte ogen, terwijl hij zijn handen op de schouders en het hoofd van een magere, duidelijk zichtbaar zieke, vrouw heeft gelegd.“En daar is Gods kracht”, roept Jan en de vrouw barst in huilen uit. Dan valt ze naar achteren. Twee mannen vangen haar op. “Voel je Gods kracht!!, voel Gods kracht bin je lijf”roept Jan weer. Uit ze volle zaal klinken kreten en men roept “halleluja , amen, God is geprezen…
Ik ben in de kerk van Jan Zijlstra. De zaal is stampvol met mensen die een wonder zoeken. De dienst begon met een intens bidden aan God en Jezus, voor genezende wonderen. Er zijn twee mensen ten tonele gevoerd, die genezen werden. Een vrouw die niet kon lopen vanwege een post traumatisch stress syndroom en een vrouw die last had van duivelse, waarschijnlijk reumatische pijnen. Zij prijzen met Jan Zijlstra de Heer en brengen de zaal zo in de stemming voor nieuwe wonderen. Biddend en zingend voltrekt zich de dienst tot het moment suprême, het moment dat het tijd is voor wonderen. Jan Zijlstra roept de mensen op die voor een wonderbaarlijke genezing in aanmerking willen komen en een lange rij vormt zich voor de kansel waarop Jan Zijlstra staat. In de dienst heeft Jan steeds weer benadrukt dat niet hij, Maar Jezus zal genezen, zoals Jezus in de bijbel beloofde. Voordat ik  naar deze dienst ging, heb ik me terdege voorbereid. Ik heb gelezen van de wonderen die bij Jan tot stand kwamen. Ik heb me verwonderd over de aantallen mensen die zich tot zijn diensten voelden aangetrokken en, ik heb me verwonderd over de weinige getuigenissen, die Jan op de website van de levensstroom heeft staan. Relatief zijn dat er maar weinig. Ik tref er vooral mensen aan, die op onverklaarbare wijze zijn genezen van een ziekte, die vaak “tussen de oren” zit.
Ik heb gelezen dat Jan meent, dat hij de genezende kracht van God naar zieken kan sturen. “Ik genees zelf natuurlijk niemand”, zegt hij dan, “dat doet God”. Niet iedereen komt in aanmerking voor een genezingswonder. Blijkbaar moet je eerst voor Jezus kiezen. Jan verklaart ook dat niet iedereen zijn kerk genezen verlaat, want zegt Jan, als ik iedereen kon genezen, dan zou ik God zijn.
Relatief heel weinig genezingen dus. Het doet me denken aan mijn bezoek aan Lourdes, ongeveer 10 jaar geleden. Het viel me toen erg tegen dat in 100 jaar, er slechts een handjevol mensen, via Maria, door God, waren genezen. Zo’n 70 mensen waren het. In Lourdes was er wel een strenge controle. Je moet er van tevoren bewijzen dat je ziek bent en genezing van  ziektes “tussen de oren” , worden in de “wonderen-statistiek” niet meegeteld. Vandaar het lage aantal. Bij Jan Zijlstra worden ook die "tussen de ore"n genezingen",  gewoon meegeteld.  Als ik hier en daar lees wat Jan daarover zegt, doet Jan me denken aan al die alternatieve helers en helderzienden die ik heb ontmoet. Ook die mensen konden bogen op  meerdere genezingen, al of niet door handoplegging en/of geneeskrachtige behandelingen die door hun werden uitgevoerd of voorgeschreven. Ook zij hadden een lijstje met namen van mensen, die tot de “duur hun”genezen mensen behoorden. In die zin onderscheidt Jan Zijlstra zich niet van hen.  Spreek ik daarover met mensen die “echt” in Jan Zijlstra geloven, danm zouden de laatste genezingen wonderen van de duivel zijn. “Jaja, die doet ook zulke dingen om ons voor hem te winnen”, geven ze vaak aan. Ik begrijp dat niet, want waarom zou de duivel goede daden verrichten om ons voor het slechte te winnen. Da's een logica die er bij mij niet ingaat.

De "Jan Zijlsträ dienst" die ik bijwoon, levert weinig genezingen op. Een oudere vrouw strompelt weg en veel rolstoelers, blijven gewoon in hun rolstoel zitten. Hier en daar hoor ik stemmen die aangegeven dat er toch wel wat is gebeurd. Minder pijn, beter lopen zijn zinsneden die ik opvang, maar blijkbaar zijn die woorden niet voldoende voor Jan, om mensen naar het podium (altaar) te halen.
                                                                                                           --------------

Bewerkt door redactie  (uit een mail)
 V
ier keer ben ik er geweest. Vier keer heeft het niet geholpen. Ik was niet de enige die helemaal niks voelde. Er waren veel meer mensen die teleurgesteld waren, ja soms met tranen in hun ogen.  Door een ongeluk kwam ik ruim 9 jaar geleden in een rolstoel terecht.  Een ernstige beschadiging van mijn ruggengraat maakt dat ik biets meer voel in mijn benen. Lopen kan ik niet meer. Herstellen van het ongeluk heeft bijna twee jaar geduurd. Daarna is er op allerlei manieren geprobeerd mij weer aan het lopen te krijgen.  In de tussentijd heb ik gebeden en nog eens gebeden. God heeft me deels verhoord. Ik kon mijn twee kleine dochters gewoon weer zelf opvoeden, zij het, dat ik daarbij werd beperkt door mijn benen. Ook in de kerk waar ik bij hoor is er voor mij gebeden, maar dat gebed heeft tot nu toe niets geholpen. Toen hoorde ik van Jan Zijlstra. Eerst heb ik zoveel mogelijk informatie over deze man ingewonnen. Vrienden uit de kerk hebben mij hierbij geholpen. Het leek allemaal veelbelovend. Veelbelovend omdat ik (ook nu nog) geloof dat God, via Jezus, geneest. Uit alles wat ik las bleek dat God niet dood is, dat God geneest, zoals Jan Zijlstra zegt. Ik ben toen eens naar zijn kerk gegaan. Die dienst was intens, heel intens. Ik sprak daar met veel mensen, onder meer met een moeder, wiens zoon van een enge ziekte was verlost. Dat gesprek heeft mij doen besluiten om ook genezing te vragen. Jan Zijlstra predikt dat, wanneer je in God geloofd en Jezus in je leven hebt geaccepteerd als middelaar, genezing mogelijk maakte. En ik geloof dat.
De eerste keer zat ik met veel hoop, vooraan in de kerk. En toen het moment daar was, ben ik naar voren gegaan, samen met mijn man. En terwijl Jan Zijlstra Jezus aanriep, gebeurde er met mij niets, helemaal niets. Ik voelde letterlijk niets. Maar omdat je God niet kunt uitdagen, dacht ik toen, dat het nog wel eens zou komen. Ik nam me voor om vol te houden. Ik heb opnieuw intens gebeden en twee maanden later was ik weer bij jan Zijlstra. Het liep allemaal hetzelfde. Terwijl een vrouw die naast me zat, verlost werd van al haar pijn, bleven mijn benen gevoelloos. Ik heb die keer gehuild. Al mijn hoop was op dat ene moment gevestigd en opnieuw besloot de Heere mij niet te verhoren. Na de derde en vierde keer begon ik aan mijzelf te twijfelen. Was mijn geloof wel goed genoeg. Zat er ergens in een achterkamertje in mijn hoofd, misschien nog twijfel. Was ik te zondig. Na de vierde keer, nog in de kerk, huilde ik tranen met tuiten. Ik vertrouwde mijn onzekerheden toe aan een meneer die als troost zijn handen op mijn schouders had gelegd. Hij vroeg me hoe ik me voelde. Toen ik het hem had verteld zei hij “Meisje meisje, je geloof is vast onvoldoende”. Die woorden boorden zich door mijn hart. Zou het dan echt zo zijn. Was mijn geloof niet oprecht genoeg. Thuis ben ik ingestort. De gedachte dat God me afwees, kon ik niet meer uit mijn hoofd verdrijven…

In dit blogje ga ik meer over Jan Zijlstra schrijven. Mensen die ervaring met een al of niet gelukte genezing bij Jan hebben, nodig ik uit om mij te mailen. Mijn mailadres is kritischgeloven@aol.nl. Reageren op dit blog, mag natuurlijk ook.

Mails/Meningen

20 december 2010
Leuk stukje. Je kunt er ook erg nuchter naar kijken. Elke genezing is er eentje. Het komt toch overal voor dat er mensen spontaan genezen.  Het gebeurd bij Jomanda, op religieuze plaatsen en dus ook bij Jan Zijlstra. Goed toch. Ik dacht ooit eens gelezen te hebben, dat Jan Zijlstra bepaalde soorten genezing uitsluit. Om het maar grof te zeggen, iemand zonder benen zal niet twee nieuwe benen krijgen. Het is goed kritiek te geven, maar dan moet er, eerlijkheidshalve, ook gezegd worden dat er wel degelijk bijzondere dingen gebeuren. Bijzonder is het, ook al gaat het vaak om ziektes tussen de oren. Men geneest!

Mail 21 december 2010

Ik ben 2x in de levensstroom geweest en moest er erg lang over nadenken, wat ik daarvan vond. Ik heb er gelukkige momenten gezien, maar ook heel erg veel tranen. Geloven dat God jouw ziekte geneest betekent natuurlijk ook dat er bij niet-genezen een teleurstelling overblijft. En er zijn in de Levensstroom meer mensen die niet genezen. Genezen voelt zich maar een enkeling. Ik had er eerst afschuw van, van dat gebeuren, tot ik dit filmpje zag.
http://www.youtube.com/watch?v=VtBYEH181N4  (filmpje spreekt voor zich)
Ik ben het eigenlijk wel eens met de psychiater die hier aan het woord is. Wonderen gebeuren overal, dus waarom niet bij Jan Zijlstra ?

R. v.d. Z

Mail 21 december 2010

Er bestaat geen twijfel over dat Jehovah God het vermogen heeft om mensen te genezen. Ook bestaat er geen twijfel over dat hij dat vermogen aan zijn aanbidders kan geven. In de tijd van de apostelen bijvoorbeeld was wonderbare genezing een van de speciale gaven van zijn heilige geest. De apostel Paulus schreef: „De manifestatie van de geest wordt aan een ieder voor een nuttig doel gegeven. Aan de een wordt bijvoorbeeld door middel van de geest spraak van wijsheid gegeven, (...) aan een ander gaven van gezondmakingen door die ene geest, (...) aan een ander het profeteren, (...) aan een ander verschillende talen” (1 Korinthiërs 12:4-11).
Maar Paulus schreef in diezelfde brief aan de Korinthiërs ook dat de wonderbare gaven van Gods heilige geest zouden ophouden. Hij zei: „Hetzij er gaven van profeteren zijn, ze zullen worden weggedaan; hetzij er talen zijn, ze zullen ophouden; hetzij er kennis is, ze zal worden weggedaan” (1 Korinthiërs 13:8).
In de eerste eeuw verrichtten Jezus Christus en zijn apostelen wonderbare genezingen. In die tijd van de christelijke geschiedenis hadden de gaven van de geest, waaronder het vermogen om mensen te genezen, ten doel God heerlijkheid te geven en dienden ze als teken dat Jehovah de pasgevormde christelijke gemeente goedkeurde en zegende. Maar toen de gemeente eenmaal vaste voet had gekregen, had ze geen speciale gaven meer nodig als bewijs dat ze Gods goedkeuring genoot. Ze kon nu wijzen op haar onwankelbare geloof, hoop en liefde (Johannes 13:35; 1 Korinthiërs 13:13). Dus hielden rond het jaar 100 wonderbare genezingen als teken van Gods gunst op. (Blijkbaar kwam er met de dood van de apostelen een eind aan het doorgeven van de gaven, en de wonderbare gaven van de geest hielden volledig op toen degenen die deze gaven ontvangen hadden, stierven.)
Maar misschien vraagt u zich af: waarom hoor ik dan nog steeds berichten over wonderbare genezingen? Zo berichtte een krant over een man die naar verluidt kanker had. Hij had gezwellen op zijn hoofd, op zijn nieren en zelfs diep in zijn botten. Het zag er voor hem niet goed uit, tot de dag dat God met hem ’sprak’. Enkele dagen later was zijn kanker verdwenen, aldus het bericht.
Als u zo’n bericht hoort, zou u zich moeten afvragen: Is dit bericht gebaseerd op feiten? Is er gedocumenteerd, medisch bewijsmateriaal om die bewering te staven? Leert de Bijbel dat, zelfs al schijnt er een genezing te hebben plaatsgevonden, God verantwoordelijk is voor alle voorvallen die wonderbare genezingen lijken?
Vooral het antwoord op die laatste vraag is belangrijk. Jezus waarschuwde zijn volgelingen: „Wacht u voor de valse profeten (...) Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken [wonderen] verricht?’ En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid” (Mattheüs 7:15, 21-23).
Het is dus duidelijk dat zogenaamde wonderbare genezingen van een andere bron afkomstig kunnen zijn dan van God. Als we niet misleid willen worden door personen die beweren in Gods naam wonderen te verrichten, moeten we nauwkeurige kennis van God krijgen, ons door God gegeven vermogen om te redeneren gebruiken en leren hoe we degenen kunnen herkennen die zijn wil doen (Mattheüs 7:16-19; Johannes 17:3; Romeinen 12:1, 2).

Kanttekeningen bij Genezingswonderen

Ga volgende punten even na
- Slechts een beperkt aantal ziektebeelden lenen zich tot “behandeling” door gebedsgenezers.
- Ouderdomsgerelateerde ziekten zijn niet geschikt voor zgn. gebedsgenezing: genezers hoeven niet
naar het verpleeghuis te komen. (Evenmin naar een ziekenhuis trouwens).
- Aangeboren of zware handicaps, zoals het syndroom van Down (mongolisme), dwarslaesie, enz.
worden niet genezen. Zelfs suikerziekte blijkt “lastig” te zijn.
- Gebedsgenezers wekken de indruk dat veel ziekten de macht van God te boven gaan, terwijl de
Bijbel aangeeft dat Jezus iedereen die tot Hem kwam genas, ongeacht welke ziekte hij of zij had.
- Het gaat allemaal om ziekten met een hoog psychogeen gehalte.
- Men kan van placebo-effectgenezingen spreken: effect tussen de oren.
- Het gaat zo goed als altijd om funktionele ziekten, niet om organische ziekten. Er is wel een storing
in de funktie maar in het orgaan ziet men geen oorzaak.
- Ziektegedrag wijst niet noodzakelijk op een overeenkomstige ziekte.
- Duidelijke misleiding: “Kom ook met uw nood naar deze diensten en verwacht een wonder” staat
er op Zijlstra’s website  http://www.levenstroom.nl
- Er wordt bewust een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid gegeven. Het is schandelijke propaganda.
- Er wordt misbruik gemaakt van het psychologische feit dat één enkele genezing meer indruk
maakt dan duizend mensen die niet genezen.
- Genezers en welvaartspredikers zijn uit op uw geld. Benny Hin draagt dure ringen en een met diamanten
bezette Rolex-polshorloge… hoe anders dan de Heer Jezus! Zijlstra bouwde een kathedraal
met uw geld.
- Geen bijbelse ondersteuning: Genezing is NIET in de verzoening begrepen.
- Ook de duivel en zijn demonen genezen, en zij doen zich voor als engelen van het licht.
- Bedrieglijke wonderwerkers zullen naar de hel toe gaan: Mattheus 7:21-23.
Bronnen:

3 opmerkingen:

 1. Beste Gelovige meneer/mevrouw
  Over Jan Zijlstra heb ik al veel gelezen. Er schijnen nogal wat genezingen te zijn. Op de site van Jan, http://www.levensstroom.nl/ staan een paar video’s waarop mensen vertellen wat er met hun gebeurde. Soms is dat best indrukwekkend. Ik lees op andere plaatsen ook dat De Levenstroom miljoenen gulden heeft gekost. Ik vraag me dan af waarom God nou precies en perse zo’n mooie kerk wil hebben, waarin Hij geneest. Volgens mij kan dat inderdaad overal.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook wij waren sceptisch toen wij op verzoek van vrienden, die een baby hadden met een zeer ernstige hartkwaal, met hen naar Jan Zijlstra gingen. Wij gingen niet voor haar, maar mijn echtgenote was al meer dan 30 jaar ziek en had zeer veel pijn. Al 32 operaties had zij ondergaan, waarvan een groot aantal aan haar kniegewrichten. Zij had al één kunstknie en een kunstknieschijf gekregen. Operaties zijn uitgevoerd door de beste artsen in Spanje, Duitsland en Nederland. Het mocht niet baten; krukken en voor langere afstanden de rolstoel, waren haar deel.

  Ondanks deze problemen kwamen wij niet zelf voor Jan Zijlstra. Mijn echtgenote had wel eens een genezingsdienst bezocht, bijna 5 jaar eerder, waarbij zij toen tot de conclusie kwam dat het niets voor haar was. Toen dus in de dienst Jan Zijlstra spontaan op haar kwam toelopen en aangaf dat hij het op zijn hart kreeg om met haar te bidden, kwam dit als een complete verrassing. Zij mocht in de naam van de Here Jezus Christus genezen en dat was absoluut een wonder. De ernstige lichamelije problemen van mijn vrouw zaten niet tussen haar oren. Dat konden onder meer diverse orthopeden ronduit bevestigen.

  Helaas is de baby kort erna overleden. Wij bleven met veel verdriet en met vele vragen zitten, maar de genezing van mijn echtgenote is voor ons geen vraag. Dat is Zijn werk! Het meest belangrijk is echter niet een lichamelijke genezing, maar een gezonde relatie met God. Voordat wij oordelen, onderzoek eerst en behoud dan het goede. Als u over zaken twijfelt, vraag God of Hij u de antwoorden wil geven...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dr. Itua geneest mijn HIV, ik ben al 10 jaar een ARV Consumptie. Ik heb mijn best gedaan totdat ik Dr. Itua tegenkwam op de blogsite. Ik heb hem ge-e-mailen over mijn gegevens over mijn hiv en mijn locatie. Ik heb alles aan hem uitgelegd en hij vertelde me dat er niets is om bang voor te zijn dat hij me zal genezen , mij schenk me garantie, ik vraag me om dingen te betalen, dus als ik genezen ben, zal ik dankbaarheid tonen. Ik weet niet hoe ik het moet doen Dr. Itua. Ik kreeg zijn kruidengeneesmiddel via EMS Courier-service die bij mij op kantoor kwam 5 werkdagen. Het is een goede man en ik ken hem voor zijn goede werk. Mijn grootmoeder roept hem op om hem en mijn vrienden te waarderen, dat is een vreugde voor mij dat ik vrij ben van het nemen van pillen en dat dikke schoonheid een nachtmerrie is .je zult begrijpen waar ik het over heb als je hetzelfde probleem had ik was zijn agenda ook dat hij me onlangs stuurde, hij geneest een hele aardige ziekte zoals, kanker, herpes, fibromyalgie, hiv, hepatitis B, lever / nier Inflamatory, Epilepsy, Infertility, Fibroid, Diabetes, Dercum, Copd, en brengen ook Ex Lover terug .. Hier zijn Contact .drituaher balcenter @ gmail.com Of Whats_app-nummer +2348149277967

  BeantwoordenVerwijderen