Hoeveel mensen keken vóór u

vrijdag, december 31, 2010

10 geboden

De 10 geboden worden 2 maal in de bijbel beschreven (wel verschillend)

Wie zijn bijbel  goed leest moet het zijn opgevallen. Er staan een enorm aantal tegenstrijdigheden in. Ik wil een zeer bijzondere er even uithalen. Dat zijn de 10 geboden.
Mozes kreeg van God 10 geboden mee, maar omdat de Israëlieten het gouden kalf gingen aanbidden werden de Tafelen door Mozes aan stukken gegooid. (EX: 32:19)
Maar Mozes kreeg later nieuwe tafelen waarop God naar eigen zeggen, dezelfde geboden zal schrijven als op de eerste tafelen. (Ex: 34:1)
Was God vergeten toen hij de tweede serie tafelen maakte of was hij van gedachten veranderd?. De tekst op de eerste 2 tafelen verschilt nl. erg van de tekst die op de tweede 2 tafelen staat (ex: 20:1 en Ex: 34:1)
De eerste 10 geboden ex 20:1
1.    Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2.    Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,
3.    Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken;
4.    Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
5.    Eert uw vader en uw moeder,
6.    Gij zult niet doodslaan;
7.    Gij zult niet echtbreken;
8.    Gij zult niet stelen;
9.    Gij zult geen valse getuigenis spreken;
10. Gij zult niet begeren.
Wie dan goed doorleest leest dan dat Mozes de eerste twee tafelen in stukken gooide. Vervolgens ging hij opnieuw naar God en deze maakte voor Mozes nieuwe tafelen. Op deze tafelen staat conform de Statenvertaling dezelfde tekst als op de eerste twee. Maar niets is minder waar. Zou God niet meer weten wat Hij schreef, of zou God zich hebben bedacht t.a.v. de tekst?
De tweede 10 geborden:  Ex: 34:1
1.    Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; 
2.    Gij zult u geen gegoten goden maken;
3.    Het feest der ongezuurde broden zult gij houden;
4.    Zes dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag zult gij rusten; 
5.    Het feest der weken zult gij ook houden;
6.    Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des Heeren HEEREN.;
7.    Gij zult het bloed van Mijn slachtoffer niet offeren met gedesemd brood;
8.    Het slachtoffer van het paasfeest zal ook niet vernachten tot den morgen;
9.    De eerstelingen van de eerste vruchten uws lands zult gij in het huis des HEEREN uws Gods brengen;
10. Gij zult het bokje in de melk zijner moeder niet koken.
Grote vraag is dus waarom de eerste 10 geboden in de kerken worden gelezen en niet de tweede. Mogelijk komt het allemaal beter uit. Vreemd is het wel dat God de mens 2x een verschillende tekst gaf (zie uw bijbel zelf maar)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten