Hoeveel mensen keken vóór u

woensdag, februari 09, 2011

v.d.Weerd

Broodje aap verhaal van Peter van der Weerd

Hebt u wel eens naar Peter van der Weerd geluisterd. Peter is voorganger van “De Basis” te Apeldoorn. Destijds voelde hij zich als zakenman (multimedia+) geroepen om een laagdrempelige kerk te stichten die mensen kon bereiken die een “behoefte aan spiritualiteit” hadden. Peter zelf komt als gelovige voort uit een wat strengere gemeenschap, de Baptisten.  Blijkbaar had hij genoeg van het juk van deze groep, die er nogal strenge regels op na houd. (n.b. Peter heeft in het verleden regelmatig conflicten met zijn kerken en zijn achterbannen) Peter heeft met die regels gebroken door van  zijn kerk (de kerk is eigendom van hem) iets moderns te maken. Dat moderne spreekt vooral uit de glamour- en glitterachtige omstandigheden, waaronder een dienst wordt gehouden. Moderne zang, video, licht- en geluidseffecten en een restaurant-achtige setting, zodat je zittend aan je tafeltje, tijdens de dienst, je koffie met koekje kunt nuttigen. De dienst voltrekt zich als een voorstelling, gelikt en glimmend. Er wordt, vooral op het podium, hardop gebeden en ook gezongen. Je mag natuurlijk meezingen, begeleid door een bijna-proffessionele band, maar dat hoeft niet.
Een collecte kent de kerk niet. Peter was daar trots op. Zo trots dat hij ermee in al zijn interviews, internetuitingen en advertenties, naar buiten kwam.  Trouwe basisgangers weten dat er wèl geld wordt gevraagd. Niet via een collectebus, maar via formulieren, waarmee je lid wordt en, waarmee je dan tegelijkertijd een machtiging geeft om maandelijks een bedrag van je bankrekening te laten afschrijven. Daarnaast komen er giften binnen van bedrijven en derden. Gedacht wordt dat dit geld vooral wordt geschonken omdat “men” een product mag promoten of ter verkoop aanbieden, of, omdat men daardoor diensten levert aan “De Basis”.
Maar is het geloof van Peter van der Werd ook modern, of om met zijn woorden te spreken, laagdrempelig. Dat zou toch wel moeten. De doelgroep, die hij beoogt te bereiken, denkt immers anders dan de wereld waar hij vandaan komt.  Die doelgroep is vaak afkomstig uit kerken waar men dogma’s najaagt. Dogma’s die, zoals  het gereformeerde- en baptistendogma, uitgaan van het feit dat de mens “onbekwaam is tot enig goed”!! Om te bepalen hoe Peter’s gedachten zijn over geloven, zal een basisganger niet alleen aandachtig moeten luisteren, maar ook zelf na moeten denken over wat hij zelf van het onderwerp vind. Peter’s preek bestaat vaak uit flarden van hier en daar uit de bijbel opgedane meningen of stellingen, die dan gelardeerd worden met enige maatschappelijke voorbeelden. Soms nodigt hij zelfs mensen uit, natuurlijk bekende Nederlanders”  die hij wat laat vertellen. Of, dat kan ook, hij pakt een tekst van een bekende zanger of zangeres, laat de muziek horen en gaat dan wat analyserend te werk.
Zo wist peter van Anouk, de bekende zangeres, te vertellen, dat zij niet had gekozen voor het licht. In andere woorden, Peter weet zeker dat, hoe goed Anouk ook is, zij uiteindelijk naar de hel zal gaan. In die uitspraak die letterlijk luidde: “'Anouk wil graag leven, maar Anouk is dood”, komt dan de oorspong van peter van der Weerd duidelijk naar voren. Hij is ooit streng christelijk opgevoed en die opvoeding is blijven hangen.
Mensen die geloven dat goede mensen (ook) in de hemel komen, omdat God liefde is, komen volgens Peter bedrogen uit. Die komen namelijk niet in de hemel. Zij hebben het offer van God, dat God de wereld zo lief had en zijn enig geboren zoon offerde voor de zonden der mensen, niet aangenomen.  En dat betekent hel en de hel is volgens peter een plaats waar God niet is. Een plaats waar het kwaad heerst.
En Peter haalt ook Kor. 1 aan. De liefde. Waar God is, is de liefde zoals in 1 kor. 13 beschreven. Volgens Peter is liefde als volgt samen te vatten.
"Liefde heeft een lange adem, liefde is goedertierend, liefde is niet jaloers, liefde duld geen grootspraak en blaast zichzelf niet op, liefde gedraagt zich niet kwetsend en raakt niet verbitterd. Liefde verheugt zich niet over het onrecht. Liefde is vergevingsgezind en liefde is waarachtig. Tot slot, liefde ziet alles in een positief perspectief, in alles volhard ze en liefde is trouw."
Dat is een hele mond vol Peter, zou ik zeggen. Ik zou een paar voorbeelden uit de bijbel kunnen citeren die laten zien hoe onvergevingsgezind, hoe haatvol, hoe jaloers, hoe kwaad en hoe wreed God is. Lezers moeten die citaten zelf maar opzoeken. (http://home-1.tiscali.nl/~ti112509/liefde.htm)  Peter doet dat in ieder geval niet, want die voorbeelden passen immers niet in zijn verhaal, of liever gezegd, zijn boodschap.
In diezelfde preek stelt Peter vast dat een mens maar één leven heeft en dus één kans om die zodanig te benutten dat met dat leven de hemel wordt verdiend
Wie hierover nadenkt zal ontdekken dat deze stelling van peter erg moeilijk houdbaar zijn. Die stelling zou n.l. betekenen dat alle mensen die tussen het jaar 33 en nu geleefd hebben en die nog nooit van Jezus Christus gehoord hebben, op die “plek zonder God” terecht zouden komen. O.k. dat zijn er door de tegenwoordige communicatiemiddelen steeds minder, maar er zijn toch delen van europa, azië, afrika en de beide amerika’s waar mensen  tot minstens de middeleeuwen niets over Jezus Christus hebben kunnen horen. Al die mensen zijn dus volgens Peter na hun dood met een enkele reis naar de hel gegaan.
Er zijn gelovigen die menen dat God daar dan wel een oplossing voor gehad heeft. Zou dat zo zijn, dan betekent het dat goede mensen, die nooit van Jezus hebben gehoord, toch in de hemel kunnen komen. Maar dit terzijde. Volgens Peter kan het dus niet.
Peter onderschrijft wel dat God liefde is. Volgens Peter kan God niets anders dan liefhebben al kan God dat alleen maar binnen de kaders die Hij zelf voor die liefde heeft vastgesteld. Zij die buiten die kaders vallen, gaan volgens Peter naar de hel. In zijn “Broodje Aap verhalen” preek van 7 november 2010, somt Peter op wat liefde is. Hij citeert daarbij uit 1. Kor. 13. Dat is uiteraard een prachtige tekst. God zou zich die tekst moeten aantrekken. Een God die zichzelf aan deze uitgangspunten zou houden, bestaat volgens peter dus niet. Peters God stuurt ieder die het offer Gods niet aanneemt, Jezus dus, naar de hel.
Maar een gelovige zou zichzelf die regels ook wel eens kunnen aantrekken. Wat is genoeg verdienen bijvoorbeeld. Kan iemand die Jezus’ offer heeft geaccepteerd en die zich volgens Peter christen mag noemen, wel doorgaan met zijn/haar huidige leventje. Wat is voldoende, wat is genoeg.Wat doen wij christenen eigenlijk voor anderen. Vinden we de huidige economische structuur gepast en accepteren we de grote ongelijkheid op de wereld. Leven we daarom rustig voort en doen we alsof er niets aan de hand is. Is een christen, zoals Peter, iemand die het wel goed vind dat de ene mens nauwelijks rond kan komen, terwijl de andere in weelde leeft. Hoeveel winst mag een christen (blijven) maken met zijn werk of bedrijf, zonder dat hij enige wroeging voelt. Peter zegt dat als de aarde in een hemelse toestand verkeert, je je geen zorgen meer hoeft te maken over het milieu. Dat je geen angst meer hoeft te hebben voor onrecht. Dat het kwaad er niet meer is. Zou het in die hemel afgelopen zijn met de bio industrie, waarin miljoenen dieren, ook schepselen van God, op een beestachtige wijze worden gekweekt, gemarteld en geslacht.

Voor de echte bijbelkenners is het hier boven staande wellicht minder interessant. Voor hen geld waarschijnlijk meer de gedachte, dat Peter van der Weerd soms wel eens een loopje neemt met de waarheden die in de bijbel staan. Vandaar dat er in de "Basisgemeente"  regelmatig scheuringen zijn, evenals een groot verloop. Dat laatste is blijkbaar niet zo erg, want er komen steeds meer nieuwe mensen en dat betekent OMZET!

20 opmerkingen:

 1. Oude wijn in nieuwe zakken. Ik heb het nog niet meegemaakt dat een christen, na wedergeboorte, een ander en eerlijker mens werd.
  P

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Klopt allemaal. VdW haalt uit de bijbel wat hij wil en buigt het naar zijn doen. 13 februari was er een zekere Joshua Miago. Prima verhaal. We moeten mensen helpen om hun armoede te ontgroeien. Maar hier bleek ook de relatie tussen de basis en de stichting compassion (familie werkt daar). Mensen helpen kan op vele manieren. Ook buiten compassion om.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Slimme jongen die v.d. Weerd. Hij zal een 1e klas fondsverwerver zijn. Ook de instelling "Operatie Mobilisatie" wordt door hem gepromoot. Welke banden zijn daarmee. Uit de jaarrekening van 2009 begrijp ik dat bij OM in Emmeloord 23 medewerkers werkten. Zij verdienden gezamenlijk (inclusief reiskostenvergoedingen) zo'n 54.000 euro per jaar. Gaat men er van uit dat het voornamelijk lager betaalden zijn, hoe hoog komt dan de directie uit. Wie in Emmeloord gaat kijken, ziet voor de deur behoorlijk grote auto's staan. Sommige zullen lease-bakken zijn. Geschat zou het salaris van de directeur wel op ruim 100.000 euro uitkomen. En dat voor een goed doel.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het "broodje aap" gehalte is in de verhalen van Peter v.d. Weerd ook erg groot. Dat moet wel als je je eigen doelen wilt bereiken. De ene keer neemt hij de bijbel letterlijk, de andere keer vind hij dat teksten 'anders' moeten worden gelezen. Zo kom je natuurlijk altijd weer bij jezelf uit. In het bovenstaande verhaal is frappant, dat Peter denkt te weten, wie er naar de hemel gaat. Zou dat 'Godje spelen' zijn?
  In Apeldoorn zie ik ook dat Peter de zondagsrust, zoals de bijbel voorschrijft, neemt hij het niet zo nauw!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Uit het Friesch Dagblad:
  "Peter van der Weerd, nu nog directeur van een lichtbedrijf en bezig met een overstap naar het ambt als voorganger, wees op het feit dat binnen een gemeente vaak ,,mensen op de verkeerde plek zitten.’’ Wil je een slagvaardige gemeente zijn, dan betekent dat dat gemeenteleden op basis van hun gaven worden ingezet. Een voorganger moet veel eerder met een persoon die op de verkeerde plek zit ,,een slecht-nieuwsgesprek voeren’’. "

  Bij van de Weerd is dat vaak het geval. Hij bepaalt of je op de verkeerde plek zit. De verkeerde plek gaat vaak samen met een verschil van mening tussen een of meerdere gelovigen en van de Weerd zelf. Die gelovigen, hoe groot de groep ook is, moeten dan maar weg.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoe zat het ook alweer met dat verhaal van die eerste steen. 'k Ben het even kwijt.

  En die balk of was het nou een splinter. Lijkt me allebei erg irritant.

  Of oordeel niet of juist wel. En wat gebeurt er als je het niet doet terwijl 'men' vindt dat je wél een mening moet hebben?

  Snel van luisteren en langzaam van spreken want etc.etc...

  En wat is internet toch een vervelend medium als het om dit soort dingen gaat.

  We zouden voor heer vd Weerd moeten bidden, dat is de bijbelse opdracht. Maar we doen het niet. In plaats daarvan zeiken we 'm af op het internet.

  Wie oren heeft...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waarom nu anoniem ? Ja je hebt gelijk! We moeten zeker bidden voor Peter ! Hij bidt namelijk ook voor jou en mij !

   Verwijderen
 7. NIET ANONIEM
  Het ergste vind ik nog dat mensen zichzelf niet bekend willen maken. Lekker makkelijk om anoniem je vuil te spuien en te lasteren. Ik kom al jaren in deze gemeente en heb daar heel veel zegen ontvangen. Het is een kerk van christenen voor niet-christenrn. Wekelijks komen er mensen tot bekering en ervaren van Jezus Christus in hun leven. De voorganger ontvangt geen salaris van de gemeente en gemeenteledzen worden beslist niet verplicht om een bijdrage te betalen. Het zijn allemaal grove leugens wat hierover verteld wordt. Natuurlijk zijn er in het verleden fouten gemaakt (wie zonder zonde is gooit de eerste steen), maar de voorganger is de laatste maanden erg veranderd, veel taken zijn uit handen gegeven en de gemeente is heel transparant geworden en er is niets geheim! De kerk predikt een duidelijke bijbelse boodschap. Dat de kerk op zijn retour is dat klopt ook niet, elke week worden beide ochtenddiensten zeer goed bezocht. Er zijn inmiddels ook aparte jeugddiensten. Er komen steeds meer mensen. Omdat er zoveel mensen God leren kennen probeert de tegenstander alles om dit te verhinderen, zo blijkt.
  Leen Valstar Apeldoorn l@leevaa.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De voorgaande reactie vergeet de BV's van de voorganger, die aan de kerk zijn verbonden. Maar blijkbaar komt v.d.W. tot inkeer en laat hij iets aan anderen over. Berouw komt na de zonde, zullen we maar zeggen.

  Een kerk van gelovigen, voor ongelovigen.. das mooi.. maar moet iedereen dan worden bekeerd tot basist, of zijn andere vormen van christen-zijn ook goed ?

  Modern of ouderwets??

  Hoe ouderwets is de Basis Apeldoorn
  De voorganger Peter van de Weerd is van huis uit baptist. Wie zijn preken goed beluistert, kan het in zijn stellingen ontdekken. Ik zal er een paar op een rijtje zetten:
  1. Alleen zij die Jezus hebben geaccepteerd als hun redder, komen in de hemel. Door dit te doen zijn zij wedergeboren christenen;

  2. Die christenen moeten dan wel op een volwassen leeftijd gedoopt zijn. Dit geschied door onderdompeling, anders is het niet geldig;

  3. Sex voor het huwelijk is verwerpelijk. Je moet dat niet willen. Het is een zonde als je het doet. Je komt in de hel als je het doet;

  4. Homofilie is een ziekte;

  5. Vrouwen kunnen geen voorganger zijn. Dat heeft God bepaald;

  6. De ware kerk is.. tja, wat is dat ook alweer, de Basis kan het niet zijn, want daar is er maar 1 van;

  7. Hele goeie mensen die niet geloven komen niet in de hemel. Islamieten al helemaal niet. Hindustanen dus ook niet. Kortom, alleen basisten komen in de hemel;

  8. Adam en Eva hebben bestaan. Dat de aarde (deels) door evolutie is ontstaan, is grote nonsens;

  9. Je moet 10% van je inkomen geven aan de kerk. Staat in de bijbel. Arme mensen worden daaraan gehouden, rijke mensen mogen een bedrag geven. Als dat groot genoeg is en toch maar 1% van hun inkomen, dan is het goed;

  10. Sex buiten het huwelijk is verwerpelijk. Trouwen moet. Woont u dus samen, dan leeft u in zonde en komt u niet in de hemel;

  11. Zondags mag er niet gewerkt worden. Behalve dan in restaurants, waar van de Weerd gewoon zondags gaat eten;
  Zomaar 11 dingen en er zijn nog veel meer van die super ouderwetse uitgangspunten. Stel v.d.Weerd uw vragen maar eens. U zult zien, hij is met zijn opvattingen tamelijk fundamentalistisch. Alle basisshow en basismuziek en koffiedrank tijdens de dienst, ten spijt. Weet aan wat voor kerk u deelneemt.

  Ellen Wessels

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lieve Ellen ik vraag mij af of wij dezelfde Bijbel hebben. Ik heb alvaker gezegd dat wij God veel tranen bezorgen. Terwijl Hij ook veel liever wat vaker zou willen lachen ( denk ik ). Eigenlijk niet zo vreemd dat veel mensen zich niet aangetrokken voelen om Christen te worden. Natuurlijk begrijp ik ook wel dat veel mensen een vorm van jaloezie moeilijk kunnen onderdrukken. Zoveel charisma. Zo'n mooie stem.Mooie echtgenote. Slimme muzikale kinderen. Zeer groot sociaal netwerk. En dan ook nog een gemeente die maar groeit en groeit. Lieve Ellen geloof mij maar dat God deze gemeente zal zegenen zolang alles Hem aanstaat. Zoniet...dan zal Hij het snelweer laten verdwijnen. Is dat een troostvolle gedachte of niet ?

   Verwijderen
 9. Met verbazing heb ik boven genoemde reacties gelezen.Soms schaam ik mij dat ik Christen ben.Want ook al zijn er velen die niet hun naam noemen,zijn er gezien de reacties ook veel"Christenen" bij.De Bijbel waarschuwt niet voor niets voor jaloezie en afgunst.En soms vraag ik mij af of ik nog wel de juiste Bijbel in handen heb.Als ik daarin lees......

  1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
  2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
  3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
  4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
  5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
  6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
  7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
  8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
  9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
  10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
  11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.
  12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
  13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde......

  Het gevaar bestaat dat na het lezen van met name de anonieme reacties je steeds meer met God krijgt en steeds minder met "Christenen".

  Zouden al de reactie schrijvers zich wel realiseren dat God dit ook leest? En dat ze zich daarvoor zullen moeten verantwoorden?

  Weet je wat al veel zou helpen?Als er meer met elkaar gepraat zou worden in plaats van over elkaar.

  Laten we alstublieft God wat meer reden tot lachen geven .In plaats van huilen.

  Klaas de Haan

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik had nog een tip voor al die anonieme schrijvers....

  Lees het boek spreuken maar een aantal keren dan stop je gelijk....

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Had 2 weken geleden hier een reactie geplaatst dat ik met plezier naar de Basic ga en ik nergens toe wordt gedwongen. Het is heel open en relaxt. Peter de Weerd deugd gewoon en wordt een beetje afgechilderd als een zakenman, wat absoluut niet het geval is. Ben benieuwd hoe lang deze reactie van mij nu blijft staan hier. Zegt genoeg over deze site dat mijn reactie wordt verwijderd. Was getekend Ben van der Veen, Apeldoorn

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Tja, alles is toch kinderlijk eenvoudig. Openheid heldert alles op. Als die meneer v.d. Weert nu eens zijn belastingaanslag (belastbaar inkomen) over het jaar 2010 laat zien, dan weet iedereen wat waar en niet waar is. Eenvoudig maar zeer effectief en het schept direct zekerheid. Ik neem aan dat niemand en ook meneer v.d. Weerd, geen bezwaar zal hebben tegen openheid.

  Lida van Zaalen

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Met verbazing lees ik de bovenstaande reacties. Ik ben misschien erg simpel als ik zeg: "Heb je kritiek op een kerk, ga er dan niet heen" en "als andere mensen zich willen laten bedonderen door een voorganger, dan is dat hun zaak" !!!
  Voor mij is geloven doen. Geen collectes, geen kerkbijdrage, geen spreuken, geen woorden, maar gewoon doen. Daar heb je helemaal geen kerk voor nodig. Tegenwoordig zijn er heel veel eenmanskerken. Het zal dus wel lukratief zijn om zoiets te beginnen. Die meneer v.d. Weer mag van mij gewoon zijn gang gaan. Ja toch ?

  Theo Swanenburgh

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zielig hoor.
  We zijn 1 in Christus en dienen elkaar te helpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. De schrijver van dit verhaal zal zich zeker ook een christen noemen. Ga dan bij de deur staan en help de anderen die het niet begrijpen, het geen kennelijk jij wel begrijpt. Ben jij een christen? Gedraag je ook zodanig. Ooit zullen wij allen onze verantwoording moeten afleggen, ik, dhr. P.v. d. Weerd en jij ook anonieme schrijver, niemand ontkomt hieraan. Bid voor ons, wij bidden al voor jou.

  Mvg. Rafael uit de basis

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Hoi

  Ik snap alle Fuz niet. Als je niet naar die kerk wilt, dan moet je er niet heen gaan. Zo eenvoudig is het. Ikzelf ben er 3 keer geweest en had het toen wel gezien. Een zogenaamde moderne kerk, maar in de kern verschrikkelijk behoudend. Maar om er nu zulke lange stukken over te schrijven, lijkt mij wat onzinnig.

  Th. Wagenfoort

  BeantwoordenVerwijderen
 17. De kern van elke religie is dat het claimt een monopoly op de waarheid te hebben en daar zit nu precies de kruks. M.n. als men elkaar gaat betwisten. Wat volgens mij overeind blijft zijn de universele waarde als naastenliefde, broederschap en een kritische zelfblik.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Mwah, na het subjectieve artikel hierboven te hebben gelezen ben ik wel iets positiever over De Basis geworden. Ze zijn toch niet gruwelijk liberaal, mooi!!

  BeantwoordenVerwijderen