Hoeveel mensen keken vóór u

maandag, september 05, 2011

Ingezonden: Bevrijdingspastoraat

Ingezonden mail:


Op uw blog las ik enige kritische artikelen over het bevrijdingspastoraat, met name die van Wilkin van der Kamp. In die artikelen wordt de suggestie gewekt dat er nogal wat aan de strijkstok zou blijven hangen. Ik kan dat niet ontkennen, noch bevestigen. Wel heb ik een tweetal conferenties bezocht waarbij de z.g. bevrijding door de heer W. v.d. Kamp uit de doeken werd gedaan. Die conferenties waren gratis, dat moet gezegd. Wel werd er tijdens de conferentie op verschillende manieren gewezen op de mogelijkheid de heer v.d. Kamp en de zijnen financiëel te steunen. Er werden ook collectes gehouden. Ook niks mis mee dus.  De vervolgtrainingen echter, kosten wel geld en niet zo’n klein beetje ook. Op de site van het bevrijdingspastoraat kun je die prijzen lezen. Let dan ook op dat er verplichte literatuur nodig is en die bestaat uiteraard uit geschriften van de heer v.d. Kamp himself.  Op de gratis conferenties kon ook veel ingekocht worden. Boeken, tijdschriften, video’s, cd’s enzovoorts enzovoorts. Dat moet natuurlijk wel om deze activiteiten te financieren.


In uw blog (maar ook erbuiten) wordt  gewezen op de (mogelijke)  verdiensten die de heer W. v.d. Kamp zou hebben aan al zijn activiteiten. De stichting Promise, onder welke vlag WvdK zijn activiteiten uitvoert, zegt er het volgende over:

Dankzij de ondersteuning van een steeds groter wordende vriendenkring is het mogelijk dat wij samen met het team van Geboren om vrij te zijn
door kunnen gaan om de boodschap van Gods bevrijdende liefde in en vanuit Nederland te verkondigen.
Door u aan te sluiten bij onze vriendenkring geeft u aan ons te willen steunen met gebed en financiën. Daar zijn wij u heel erg dankbaar voor. Uw ondersteuning is onmisbaar!
De royalty’s van onze boeken, CD’s en DVD’s hebben wij afgestaan om televisieprogramma’s en het gratis verspreiden van onderwijsmateriaal mogelijk te maken. In ons salaris zijn wij geheel afhankelijk van giften uit onze vriendenkring. Uw hulp maakt het mogelijk dat wij door kunnen gaan met het organiseren van conferenties, seminars, trainingen, Vrij Zijn TV en het ondersteunen van kerken en gemeenten in ondermeer bevrijdingspastoraat.
Mijn vrouw en ik zullen u regelmatig onze persoonlijke nieuwsbrief toesturen, zodat u gericht voor ons, het team en de bediening van
Geboren om vrij te zijn kunt bidden.Blijkbaar levert het WvdK niks op. Toch vind ik het ook bedenkelijk dat er allerlei zakelijke attributen zijn opgericht rond de activiteiten van WvdK. Het wordt volgens mij daarom tijd dat de heer WvdK gewoon zijn belastbaar inkomen bekend maakt, alvorens hij Jan en alleman opnieuw om bijdragen vraagt. Dan zijn de praatjes immers voor goed uit de wereld.
Bedenkelijker vind ik de manier waarop WvdK en de zijnen mensen het geloof geven dat zij bezeten zijn van demonen. Eigenlijk is dat oproepen tot geloof voor de duivel. Ik heb gezien hoe serieus mensen op die conferenties deze praatjes slikken en zelfs, al is dat dan alleen maar in gesprekken, voorbeelden opnoemen van mensen (die zij kennen), die eventueel ook demonisch belast kunnen zijn.
Ene meneer Kees Heijstek beweert op de site van Promise hierover het volgende:
De vier belangrijke elementen van het bevrijdingspastoraat zijn volgens hem:
Innerlijke genezing. Vaak als iemand is misbruikt, afgewezen, gekwetst of pijn aangedaan, op wat voor manier dan ook, is er een emotionele wond die moet worden genezen. Demonen zullen deze wonden en zwakke punten gebruiken om ons in gevangenschap te houden of opnieuw binnen te komen. Innerlijke genezing is een cruciale stap in het totale genezingsproces dat moet plaatsvinden in het leven van velen die op zoek zijn naar verlossing.
Afbreken van bolwerken (emotionele blokkades). Bolwerken zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de loop van de tijd ontwikkelen en worden vaak opgezet en gevoed door demonen met leugens en bedrog. Misleiding is een van de belangrijkste wapens van de duivel, omdat het de bouwstenen zijn voor een bolwerk. Demonen gedijen op bolwerken, en gebruiken ze om mensen te belasten en te kwellen. Het niet (volledig) afbreken van bolwerken kan de bevrijding tegenhouden en voorkomt dat we in volledige geestelijke vrijheid kunnen wandelen.
 
 Rechtsgronden wegnemen. Rechtsgronden zijn zaken die demonen het recht geven om ons in gevangenschap te houden. Veelal is het belangrijk om deze rechtsgronden te herkennen en weg te nemen voordat er bevrijding kan plaatsvinden of demonen kunnen worden uitgedreven.Het uitdrijven van demonen. Dit vereist twee basiselementen: kennis van uw autoriteit in Jezus Christus over de machten van de vijand en geloof en vertrouwen in die autoriteit. Demonen worden uitgedreven met een simpel commando als: “Ik gebied je demon van angst in de naam van Jezus, ga uit”.


Ik vind dat nogal wat. Het lijken wel psychiatrische diagnoses, maar dan van mensen die van psychiatrie `de ballen` verstand hebben. In uw blog heb ik kunnen lezen op welke wijze mensen, die in de verhalen van WvdK geloven, geschaad kunnen worden. Ik zie die voorbeelden ook in mijn omgeving. Wie Christen is weet dat de Heer ons genezing kan schenken van alle ziekten waaraan wij lijden. Ja, zelfs psychiatrische ziektes. De bijbel leert ons echter ook dat je daarvoor helemaal geen tussenpersonen nodig hebt en zeker geen tussenpersonen die er, ook al is het voor de een of andere stichting, geld voor vragen.
PS: bedenkelijk is wel dat de jokkebrok W. Ouweneel  (genezingen claimen die er niet zijn) tot de leden van Promise behoort). Eerlijk gezegd maakt me dat wantrouwend.
Naam bekend bij red:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten